Každý dodávateľ fasádneho systému vo svojich montážnych postupoch upozorňuje na použitie nadokenného odkvapového profilu. Slúži najmä na to, aby bola z fasády odvádzaná dažďová voda a aby voda odkvapkala priamo z nosa odkvapového profilu. Žiaľ mnohí realizátori ho nepoužijú a to je veľká chyba.

Na doleuvedenom obrázku je zobrazený balkón, na ktorom nebol použitý odkvapový profil. Z toho dôvodu vznikli zo spodnej strany na balkóne biele škvrny. Tie vznikli preto, že dažďová voda neodkvapla z hrany balkóna, ale rozlievala sa po spodnej časti balkóna.

Táto vlhkosť dlhodobo pôsobí na omietku, a tým ju poškodzuje. Takýmto bielym škvrnám sa vyhnete len použitím odkvapového profilu č. 3794.

Dôsledok nepoužitia odkvapového profilu

Odkvapový profil č. 3794

Odkvapový profil č. 3794

Odkvapový profil č. 3794

Ďalšie informácie sú na www.marcus.sk alebo na tel.: +421 907 565 301

Zobrazenia: 8

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby