Budovanie domov zo slamených balov je ešte stále ojedinelou  záležitosťou. Aj keď sa jedná o spôsob stavby, ktorý má viac než 100 ročnú históriu, súčasné stavebníctvo tento spôsob veľmi nevyužíva. Dôvody, prečo sa slamené baly len pomaly stávajú bežným stavebným materiálom. Slamené baly  sa na stavbu dostávajú  priamo od súkromných farmárov. Preto si ich použitie často od stavebných firiem vyžaduje upravovať stavebné postupy v závislosti od rôznych rozmerov a kvality balov, ktoré jednotliví farmári ponúkajú. Taktiež nie je ľahké získať informácie o technológii výstavby konštrukcií zo slamy, prípadne naštudovať overený a certifikovaný postup úpravy. Surovina sa ako poľnohospodársky odpad zbiera na poliach a nie je  vyvážaná z tovární, s pribalenou dokumentáciou pre použitie a bezpečnostnými pokynmi.  Tieto fakty vedú k záveru, že atraktívne by nebolo len poskytovať stavebný materiál, ktorý v sebe spája recyklovanú slamu ktorá by inak nebola nijako prakticky využitá ale získať aj stavebný materiál, ktorý by mal jednotnú formu a vlastnosti. Postupne po celom svete vznikajú spoločnosti, ktoré pracujú na stavebných materiáloch z recyklovaných BIO surovín, ako je napríklad slama.

Spoločnosť Oryzatech začala vyrábať svoje "Stak Blocks" z lisovanej ryžovej slamy, ktorá je všeobecne považovaná za najväčší zdroj bio-odpadu na svete. Vyrábané bloky, ktoré do seba zapadajú sa podobajú na diely stavebnice Lego, len niekoľkonásobne zväčšené.Bloky sú vyrábané o rozmeroch 610x305x228 mm s dvojicou pozdĺžnych kruhových otvorov s priemerom 100 mm. Každý blok váži okolo 13.5 kg a obsahuje 96% recyklovaného ekologického materiálu.

Bloky dosahujú výborných izolačných vlastností a sú taktiež odolné voči plameňom. Práca na stavbe je podobná ako s klasickými materiálmi, spoje v škárach môžu byť lepené alebo je tiež možné použiť spôsob stabilizácie s pozdĺžnymi oceľovými tyčami ktoré sú ukotvené do základu, prechádzajú skrz kruhové otvory blokov až po veniec. Bloky možno upravovať bežnými stavebnými nástrojmi, ktoré sú určené na prácu s drevom. Priebežnými kruhovými otvormi je možné viesť inštalácie. Elektrická kabeláž môže byť tiež vedená vo vyrezaných drážkach. Do tvaroviek je možné kotviť záťaž pomocou bežných samorezných skrutiek. Pre návrh konštrukcií zo Stak blokov z hľadiska ochrany pred vlhkosťou platia podobné zásady ako pri návrhu drevených konštrukcií.

Na základe testov na California Polytechnic University sa zistilo, že bloky Stak Block sú vysoko účinné pri odolávaní seizmickým vplyvom. Dokonca obstáli lepšie, než drevené rámy a poškodzujú sa menej než klasické betónové alebo murované steny.

 

Tým že sa jedná o výrobok z odpadového materiálu, Stak Blocks pomáhajú znižovať emisie v ovzduší. Výrobný proces využíva minimum energie.  Bloky sa vyrábajú zo slamy, ktorá je premiešaná s ekologickou adhéznou hmotou. Zmes je vtlačená do foriem, v ktorých sa zohreje na175 °C. Po vychladnutí je možné vybrať hotovú EKO tvárnicu, ktorá je pripravená na zabudovanie do stavby. Stak Bloky sú svojími mechanickými vlastnosťami porovnateľné s bežnými murovacími tvarovkami. Slamené vlákna v blokoch prenášajú výborne ťahové aj tlakové sily. Tepelnotechnické vlastnosti blokov sú niekoľkonásobne lepšie ako bežne používané tehly a tvárnice.  

 

Tepelnotechnické vlastnosti

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

λ

0,1  (W/mK)

Merná tepelná kapacita

c

2000 (J/kgK)

Súčiniteľ prestupu tepla

h

10 (W/m2K)

Objemová hmotnosť

ς

263 (kg/m3)

Faktor difúzneho odporu

μ

6,50 (-)

Súčiniteľ difúzie vodnej pary

δ•109

0,0286 (s)

 

Okrem malého problému, že firma Oryzatech svoje stavebné bloky ešte len vyvíja a hľadá investorov, zvažujeme tiež, či firma nemohla vymyslieť iný spôsob uchytenia blokov k základom než ich ukotvenie množstvom kovových tyčí. Tento postup do istej miery pracuje proti snahe znižovať pri stavbe množstvo emisií v ovzduší, a proces výroby oceľových tyčí tomu práve veľmi nepomáha.No odhliadnuc od tohto faktu sa nám Stak Blocks pozdávajú a mohli byť si nájsť svoje praktické využitie v bežnom stavebníctve a tak poskytovať ľuďom všetky výhody, ktoré stavby zo slamených balov ponúkajú.

Zdroj :

TIME-TEMPERATURE CURING RELATIONSHIP OF AN ADHESIVE BINDER WITH RICE STRAW , Faculty of California Polytechnic State University, San Luis Obispo, Kevin Ka-wan Ng , February 2010

 

V našich klimatických podmienkach by sa uplatnili tvarovky o väčších rozmeroch so šírkou 400 mm, jednak by stena získala vyššiu stabilitu ale zároveň by dosahovala výborných tepelnotechnických vlastností vhodných pre výstavbu nízko energetických domov.

Nevýhodou slamených blokov je ich vyššia váha. Blok o rozmeroch 600x400x240 mm s pozdĺžnymi kruhovými otvormi o priemere 120 mm by vážil 14,43kg čo by zapríčinilo náročnejšiu manipuláciu na stavbe. Bloky by mohli mať aj mierne členitý povrch čím by sa minimalizovali tepelné mosty.Okrem tehál by sa tiež mohli vyrábať preklady, priečkové panely a izolácie do podláh. V Čechách firma Ekopanely CZ spustila linku na výrobu stavebných panelov  z vlákien obilnej slamy v roku 1999. Panely je možné využiť na výstavbu priečok a debnení. Panely majú dobré tepelnotechnické, mechanické a akustické vlastnosti ako demonštruje nasledujúce video.

 

 

Na záver prikladám tepelnotechnický posudok steny zo slamených panelov hrúbky 400 mm s tenkovrstvou omietkou hr 5 mm.

Priebeh teplôt a kondenzačná zóna v kúte stenovej konštrukcie :

Stenu je možné aj dodatočne zatepliť minerálnou vlnou, pri 80 mm hrubej minerálnej vlne môžeme rátať s hodnotami  R=5,58 m2K/W a U=0,17 W/m2K. Rád by som si podobné bloky pripravil a vyskúšal ostatné vlastnosti takýchto blokov. Dúfam, že budem mať čoskoro možnosť.

 


Tepelnotechnické vlastnosti

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

λ

0,1 (W/mK)

Merná tepelná kapacita

c

2000 (J/kgK)

Súčiniteľ prestupu tepla

h

10 (W/m2K)

Objemová hmotnosť

ς

263 (kg/m3)

Faktor difúzneho odporu

μ

6,50 (-)

Súčiniteľ difúzie vodnej pary

δ•109

0,0286 (s)

Zobrazenia: 4625

Komentár


FIRMA
Komentár osoby Ing. Slavomír Zelizňák o Marec 12, 2012 na 0:05

Už bola možnosť to odskúšať?


PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o Marec 10, 2011 na 13:32

V štúdii od Faculty of California Polytechnic State University som sa dočítal o meraniach na týchto tvárniciach a uvádzajú súčiniteľ tepelnej vodivosti od 0,1 po 0,07 W/mK, ktorý závisí od miery zhutnenia, ja som uvádzal ten horší súčiniteľ 0,1 W/mK mýslim si, že je potrebné nájsť správny pomer medzi pevnosťou a tepelným odporom. Pasívny štandart tento materiál stavbe určite neprinesie ale môže ponúknuť ďalšiu možnosť vo výbere stavebného materiálu.


STAVEBNíK
Komentár osoby Jiří Svoboda o Marec 10, 2011 na 9:37

Pane Olšavský

Toto mne, bohužel, vůbec nepřesvědčilo z velmi prostého důvodu: špatná tepelně izolační vlastnost těch tvárnic. Snad již bude za 5 let pohlíženo na pasivní dům jako na standard a s tímto rozhodně neuspějete. Možná bude uhlíková stopa takové stavby trochu nižší než pasivních dřevostaveb, které jsem navrhl, ale ty provozní náklady a s tím spojená uhlíková stopa budou moc špatné. 

Ale nic proti tomu si to pěkně ozkoušet a na workšopu si o tom popovídat.     

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby