Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/4327111
e-mail: info@stvps.sk
web: www.stvps.sk

Call centrum:
Tel.: 0850 111 234
Fax: +421 48 4327 888
e-mail: cc@stvps.sk

Zákaznícke centrum Banská Bystrica
Partizánska 73, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/4327710
e-mail: sekretariat_bb@stvps.sk

Zákaznícke centrum Brezno
Sekurisova 4, 977 01 Brezno

Zákaznícke centrum Prievidza
V. Clementisa 52, 971 55 Prievidza
Tel: 048/4327300
e-mail: sekretariat_pd@stvps.sk

Zákaznícke centrum Zvolen
Ľ. Štúra 2208/15, 961 50 Zvolen
Tel: 048/4327360
e-mail: sekretariat_zv@stvps.sk

Zákaznícke centrum Lučenec
Adresa: Komenského 4, 984 53 Lučenec
Tel: 048/4327570
e-mail: sekretariat_lc@stvps.sk

Zákaznícke centrum Rimavská Sobota
Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota
Tel: 048/4327926
e-mail: sekretariat_rs@stvps.sk

Zákaznícke centrum Veľký Krtíš
Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš
Tel: 048/4327942
e-mail: sekretariat_vk@stvps.sk

Zákaznícke centrum Žiar nad Hronom
SNP 125, 961 50 Žiar nad Hronom
Tel: 048/4327357
e-mail: sekretariat_zh@stvps.sk

Rozbory pitných vôd:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ORK-Laboratórium Banská Bystrica
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 048 4327771
príjem vzoriek:
Tel: 048 4327769

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ 02 Lučenec
ORK-Laboratórium Lučenec
Komenského 4, 984 53 Lučenec
Tel: 048 4327565

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. OZ 03 Prievidza
V. Clementisa 52, 971 55 Prievidza
Tel: 048 4327771
príjem vzoriek:
Tel: 048 4327769

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. OZ 07 Žiar n.Hronom
ORK-laboratórium Žiar n.Hronom
Ul. SNP 125, 965 54 Žiar nad Hronom
príjem vzoriek:
Tel: 045 6813871

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ 06 Zvolen
ORK-Laboratórium Zvolen
Pustý Hrad 13/19, 961 50 Zvolen
vedúca laboratória:
Tel: 045 5249156

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ 04 Rimavská Sobota
ORK-Laboratórium Rimavská Sobota
Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota
vedúca laboratória:
Tel: 047 5616114

Rozbory odpadových vôd:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ORK-Laboratórium ČOV Banská Bystrica
976 32 k.ú.Badín
vedúca laboratória:
Tel: 048 4327771
príjem vzoriek:
Tel: 048 7429769

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ 06 Zvolen
ORK-Laboratórium Zvolen
Pustý Hrad 13/19, 961 50 Zvolen
vedúca laboratória:
Tel: 045 5249156

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ 02 Lučenec
ORK-Laboratórium Lučenec
Komenského 4, 984 53 Lučenec
vedúca laboratória:
Tel: 048 4327565

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. OZ 03 Prievidza
ORK-laboratórium Prievidza
V. Clementisa 52, 971 55 Prievidza
vedúca laboratória:
Tel: 048 4327313

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ 04 Rimavská Sobota
ORK-Laboratórium Rimavská Sobota
Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota
vedúca laboratória:
Tel: 047 5616114

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. OZ 07 Žiar n.Hronom
ORK-laboratórium Žiar n.Hronom
Ul. SNP 125, 965 54 Žiar nad Hronom
príjem vzoriek:
Tel: 045 6723233

Zobrazenia: 17052

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby