Skladbové zloženie konštrukcií pre tzv. ekostavby, kde sú preferované prírodné materiály, je potrebné posudzovať ako celok a aj tieto materiály potrebujú v už spomínaných skladbách „dopomôcť“ k správnej funkčnosti počas celej životnosti stavby. Jedná sa v podstate o snúbenie sa moderných materiálov so stavebnými materiálmi našich otcov a dedov. Máme tým na mysli stavebné materiály akými sú drevo, hlina, slama či iné. Občas objavujeme stavby v súlade s prírodou neuvedomujúc si, že takéto stavby máme pred očami, keď prídeme na Oravu, Kysuce, Liptov...

CLIMATIZER PLUS a inteligentné membrány    

Aj vyššie uvedené typy stavieb si vyžadujú riešiť detaily v konštrukciách a to napríklad aj pri správnom izolovaní obytných podkroví.  Neoddeliteľnou súčasťou strechy nad obytným podkrovím je správne prevedená tepelná izolácia. Obvykle sa jej životnosť a správna funkcia spojuje s inštaláciou dokonalej parotesnej zábrany, ktorá je inštalovaná zo strany interiéru pod izoláciu. Táto parotesná zábrana môže byť celkom nepriepustná, alebo je možné ju inštalovať v prevedení parobrzdy s regulovaným množstvom priechodných pár. Pre oba varianty však platí, že praktická inštalácia by mala byť čo najdokonalejšia, aby sa v miestach jej porušenia predišlo hromadeniu vlhkosti .Základnou funkciou totiž je udržať v zimnom období teplý vlhký vzduch v interiéri a nepustiť ho do miest v izolačnom súvrství, kde by vlhkosť kondenzovala na vodu a znehodnotila by tepelnú izoláciu aj drevené konštrukcie. Veľmi vhodnou metódou prevedenia tepelno izolačnej skladby je kombinácia drevovláknitých dosiek, ako poistná hydroizolačná vrstva, fúkanej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS a parobrzdy typu proclima INTELLO alebo DB+. Táto skladba v súčasnej dobe poskytuje zaujímavé výhody. Medzi ne patria aj veľmi komfortné prostredie pre bývanie. Pretože je celá konštrukcia difúzne otvorená (pary môžu regulovane prechádzať konštrukciou), napomáha k stabilnej regulácii teploty a vlhkosti v obývanom interiéri. Izolácia CLIMATIZER LUS má veľmi dobrú absorpciu tepla vďaka svojej podstate (drevitému vláknu), rádovo dvojnásobnou ako umelo vyrábané izolácie. To prispieva k vyrovnanej tepelnej pohode nielen v zime, ale aj počas letných horúcich dní. Teplo sa z väčšej časti cez deň absorbuje do izolácie a v noci sa správne navrhnutá konštrukcia opäť ochladí. V zime, vďaka akumulačnej schopnosti CLIMATIZER-u PLUS, sa interiér pomalšie ochladzuje, a je tak značne obmedzená nevýhoda ľahkej  konštrukcie strechy.

Vzhľadom k tomu, že CLIMATIZER PLUS je fúkanou celulózovou izoláciou, je jeho výhodou dokonalé vyplnenie všetkých detailov strechy bez tepelných mostov. Zároveň dobre priľne ku všetkým konštrukčným prvkom. Je tak veľmi znížená šanca, že by sa vonkajší studený vzduch dostal medzerou v izolácii do priameho kontaktu s interiérovou doskou alebo obkladom.

 

Kompozícia prírodných materiálov s tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS

Nemenej zaujímavým riešením je aj použitie CLIMATIZER-u PLUS v tzv. „ekostavbách“, ktoré sú realizované v duchu použitia ekologických materiálov a návratu k technológiám našich dedov a pradedov – s použitím stavebných materiálov, o ktorých sa zatiaľ rozprávalo len z poznatkov realizácií zo zahraničia, ako sú slama, hlina, drevo, nepálená tehla, celulózová izolácia ... Prišla doba, kedy už o tom nemusíme rozprávať len sprostredkovane ale máme staviteľov, ktorí použitie menovaných materiálov dokážu zakomponovať vo svojej stavbe v prospech životného prostredia a zdravého životného štýlu. Aplikácie tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS sú v takýchto stavbách obľúbené a akceptované stavebníkmi z pohľadu ekologických kritérií, ktoré tento materiál bez sporu spĺňa.  Tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS s jedinečnou formulou prímesí – solí dodávame do vybudovanej siete aplikačných firiem pôsobiacich na Slovensku a taktiež sa ako firma podieľame na časti realizácií, pričom s odstupom času sme získali certifikát ako certifikovaná aplikačná firma. Naši aplikátori sú pravidelne preškoľovaní pre aplikácie celulózových izolácií, to isté platí aj pre aplikačné firmy pôsobiace v rámci Slovenska, ktoré sa priebežne taktiež zdokonaľujú a zvyšujú profesionálnu úroveň.

Realizácia tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS, ktorú máte možnosť vidieť v priloženej fotodokumentácii, spočívala v aplikácii masívnej hrúbky na stropnú konštrukciu s dôrazom na naviazanie obvodovej kolmej izolácie zo slamy na izoláciu vodorovnú a vyplnenie detailov vyplývajúcich z členitosti nosných prvkov stropnej konštrukcie. Zároveň vzniká symbióza tepelnej izolácie ako vo svojej podstate drevitého vlákna  s ostatnými materiálmi na báze dreva a ich vzájomne obdobných a kladných vlastností pre zapracovanie v ekostavbe. Táto dnes už živá problematika sa vyvíja časom a snažíme sa byť aktívni pri týchto riešeniach s našou celulózovou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS.

Vždy tie najčerstvejšie aktuality z diania okolo celulozovej izolácie CLIMATIZER PLUS nájdete aj na:

vuno.sk alebo na facebook.com/climatizer plus

Zobrazenia: 749

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby