Super-Light Structures „SLS“ je názov patentovanej technológie, ktorá vytvára základ pre moderné riešenia vo výstavbe, ktoré ponúka firma Abeo.

Princíp SLS je inšpirovaný stavbou ľudského tela. V ľudskom tele hlavnú časť zaťaženia prenáša kostra a stabilizáciu ľudského tela zabezpečuje mäkšia svalová hmota. Tento princíp sa využil aj pri návrhu SLS. Namiesto toho, aby boli nosné ŽB prvky vytvorené zo stredne pevného betónu. SLS sú vytvorené ako vrstvené konštrukcie. Nosné jadro je tvorené stredne až vysoko-pevným betónom a na povrchu je uložená stabilizujúca vrstva ľahčeného betónu.

Popis patentovanej technológie:

SLS vynašiel Kristian Hertz, profesor na Technickej univerzite v Dánsku (DTU) a expert na betónové konštrukcie. Prvý krát bol návrh publikovaný v októbri 2009 v známom časopise „Magazine of Concrete Research“, po čom sa mu dostalo svetovej pozornosti zo strany médií ako aj z priemyslu.

S SLS je možné nahradiť tradičnú, drahú a na energie náročnú technológiu stavby z betónu/ocele lacnejšou a ekologicky menej náročnou technológiou.

Princíp Super-ľahkej konštrukcie :

V porovnaní s konštrukciami z betónu sú oceľové stavby považované za ľahšie, nevýhodou oceľových konštrukcií je ale nízka odolnosť voči plameňom. Patentované SLS konštrukcie z betónu majú vysokú požiarnu odolnosť a zároveň sú ľahšie ako oceľové a preto je ich možné nazvať super-ľahké.

V princípe sa pri SLS jedná o nové využitie dávno známych materiálov. Základnou ideou technológie je vytvoriť kostru zo stredne až vysoko pevného betónu, ktorý spolupôsobí so stabilizujúcou vonkajšou vrstvou ľahčeného betónu. Jadro z vysoko-pevného betónu prenáša zaťaženie, a je ho možné umiestniť podľa optimálnej potreby tak aby čo najefektívnejšie prenášalo zaťaženie . Tento koncept sa najlepšie chápe v porovnaní s ľudským telom.

Ľahčený betón vytvára vonkajší tvar a prenáša záťaž na nosné jadro, ktoré rovnako stabilizuje a ochraňuje pred nárazmi a ohňom. Keďže ľahčený betón váži 3 až 5 krát menej než bežný betón, redukuje sa tak celková hmotnosť betónovej konštrukcie až o 50% oproti klasickej ŽB konštrukcie.

Celkovo je možné vytvoriť konštrukciu, ktorá má dvojnásobnú pevnosť než bežná železobetónová konštrukcia. Spotreba materiálu je o 50 % nižšia a zároveň aj o polovicu ľahšia v porovnaní s bežnou železobetónovou konštrukciou. Takto je možné znížiť náklady na výstavbu ako aj emisie CO2, spojené s výstavbou, prepravou a realizáciou. Nízka jednotková hmotnosť umožňuje prepravu konštrukčných prvkov na dlhé vzdialenosti a využitie lacnejších a ľahších foriem na výrobu prefabrikátov.

Princíp je možné využiť nie len pre tyčové nosné prvky ale aj pre návrh dosák a stien, kombináciou klasického a ľahčeného betónu je možné vyrobiť ľahké nosné panely pre veľké rozpätia.


Pri zaťažení 4kN/m2 je možné stropný panel použiť pre rozpätia do 14 m

pozrite si tiež : Keramické stropy vo výstavbe rodinných domov

Dobre známe materiály :

Ľahčený betón je možné považovať za výplňový materiál, pričom všetky sily absorbuje železobetón. Preto je možné počítať SLS pomocou EN1992.

Pri ľahčenom betóne je možné použiť materiály z expandovanej hliny, ktorá sa nazýva aj ľahčený agregovaný betón – betón, ktorý sa používa už tisícročia, bol použitý aj pri stavbe Hardiánovej vily alebo v Rímskom Panteóne. Objemová hmotnosť ľahčeného betónu je okolo 600kg/m3, čo je štvrtina jednotkovej hmotnosti bežného betónu. Konštrukcie sú teda tak ľahké, že môžu plávať na vode.

Hardiánova vila


Silné jadro je tvorené bežným betónom, ktoré spĺňa všetky požiadavky a technické normy. Ak sú potrebné dlhé prvky, napríklad oblúky s veľkosťou do 500 m, je možné použiť vysoko pevný betón, s 5-20 krát vyššou pevnosťou než je bežná.

Výroba stropných prefabrikátov :


Výhody:

  • úspora na materiáli
  • úspora na hmotnosti konštrukcie až do 50%
  • úspora energie a emisií CO2 až do 50%
  • nie je za potreby šalovanie a rýchlejšie sa vyrába.
  • menšia spotreba oceľovej výstuže

Zdroj : abeo.dk

Zobrazenia: 2708

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby