ARCHITEKT
Igor Krpelán
  • Vyšný Kubín
  • Slovensko
  • Architekt
Zdieľať v sieti Facebook
Zdieľať

Priatelia osoby Igor Krpelán

  • Viliam Toth
  • Milan Olšavský

Diskusie používateľa Igor Krpelán

rada - žiadosť

Začal(/a) (Sep 26, 2011) 0 Odpovede

Vie mi niekto zdatný na stavebné právo poskytnúť radu:1) je účastníkom stavebného konania pri dodatočnom povolení stavby aj užívateľ pozemku, ktorý na       základe nájomnej zmluvy užíva pozemok na…Pokračovať

 

Igor Krpelán : profilová stránka

Posledná aktivita


STAVEBNÝ DOZOR
Používateľovi Ing. Ján Žember sa páčil blogový príspevok používateľa Igor Krpelán „Konanie v rozpore so zákonom, má oporu v zákone!?“
Sep 16, 2014

STAVBYVEDÚCI
Používateľ Peter Barta okomentoval blogový príspevok používateľa Igor Krpelán s názvom „Konanie v rozpore so zákonom, má oporu v zákone!?“
„Stavebné úrady sú v SR na ozdobu. Stavba povolená - keď projektantom je osoba bez príslušnej autorizácie je kapitola sama o sebe. Smutné na tom je, že investorom je štátny…"
Feb 8, 2012

STAVEBNÝ DOZOR
Používateľ Ladislav Mihálik okomentoval blogový príspevok používateľa Igor Krpelán s názvom „Konanie v rozpore so zákonom, má oporu v zákone!?“
„Vynikajúco napísané, možno by sa dalo diskutovať o tom, že niektoré ustanovenia boli kedysi zákonodarcom myslené ako zmiernenie prílišnej tvrdosti zákona voči nejakým…"
Okt 1, 2011

PROJEKTANT
Používateľ Milan Olšavský okomentoval blogový príspevok používateľa Igor Krpelán s názvom „Konanie v rozpore so zákonom, má oporu v zákone!?“
„Je bežné, že priamo na stavebnom úrade stavebníkovi radí úradník ako obchádzať zákon. Je to smutné ale je to tak, projektant aj keď ide v podstate proti sebe s tým nič…"
Sep 27, 2011

ARCHITEKT
Diskusia pridaná členom Igor Krpelán

rada - žiadosť

Vie mi niekto zdatný na stavebné právo poskytnúť radu:1) je účastníkom stavebného konania pri dodatočnom povolení stavby aj užívateľ pozemku, ktorý na       základe nájomnej zmluvy užíva pozemok na poľnohospodárske účely v zmysle § 139 odst. 1 Zákona č. 50/76 Zb. (iné právo k pozemkom a stavbám), alebo len vlastník pozemku (prenajímateľ)?2) môže si v rámci dodatočného povolenia stavby, ktorá nespĺňa náležitosti podľa §127 Obč. zákonníka,   s technickými nedostatkami a obťažuje susedný pozemok…Pozrieť Viac
Sep 26, 2011

ARCHITEKT
Blogový príspevok používateľa Igor Krpelán bol označený ako zaujímavý

„Konanie v rozpore so zákonom, má oporu v zákone!?“

Zdanlivá absurdita, nie len že je zakotvená v príslušných právnych normách, ale je výdatne využívaná v praxi nášho súdneho systému a zložkami štátnej správy. Ako príklad uvediem uplatňovanie Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov. Podľa § 54 uvedeného zákona sa stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich môžu uskutočňovať iba podľa stavebného…Pozrieť Viac
Sep 26, 2011

ARCHITEKT
Používateľ Igor Krpelán okomentoval blogový príspevok používateľa stavebnictvo.sk s názvom Najväčšia čierna stavba na Slovensku
„Na Slovensku nezákonné konanie nie je v rozpore so zákonom!? V zmysle stavebného zákona č. 50/76 Zb. stavebný úrad preruší stavebné konanie v prípade porušenia…"
Mar 10, 2011

ARCHITEKT
Používateľ Igor Krpelán okomentoval blogový príspevok používateľa Ladislav Mihálik s názvom OKIENKO STAVEBNÉHO INŽINIERINGU II.
„na otázku zmyslu stavebnej polície v podmienkach podivného výkonu stavebného práva na Slovensku zatiaľ sa ešte nikto z kompetentných ani nepokúsil odpovedať. Aj preto…"
Feb 23, 2011

ARCHITEKT
Používateľ Igor Krpelán odpovedal na diskusiu Plastové verzus Eurookná??? používateľa Peter Jurga
„plasty vo všeobecnosti majú zrejme budúcnosť. Súčasný stav vývoja tzv. umelých hmôt sa však nachádza vo fáze stredoveku. Najmä z dvoch dôvodov: 1. údržba -…"
Feb 17, 2011

ARCHITEKT
Používateľ Igor Krpelán okomentoval blogový príspevok používateľa stavebnictvo.sk s názvom Najväčšia čierna stavba na Slovensku
„Prečo nie je možné uplatniť § 88a odst. 2 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov? " Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo sa na ich…"
Jan 20, 2011

ARCHITEKT
Používateľ Igor Krpelán okomentoval blogový príspevok používateľa stavebnictvo.sk s názvom Dôvody nevydania stavebného povolenia
„Na Slovensku je ideálne, rozhodne lacnejšie a menej náročné na čas postaviť stavbu bez stavebného povolenia a neskôr, ak si to niekto vôbec všimne, požiadať o dodatočné povolenie stavby…"
Jan 14, 2011

ARCHITEKT
Igor KrpelánViliam Toth sú teraz priatelia
Jan 3, 2011

ARCHITEKT
Používateľ Igor Krpelán je odteraz členom komunity stavebnictvo.sk
Jan 3, 2011

Informácie o profile

Profesia
Architekt
Zameranie
Projektová dokumentácia stavieb
Firma
IKPROJEKT Vyšný Kubín
Charakteristika firmy
Prevažné zameranie na tradičnú ľudovú architektúru a uplatnenie v súčasnosti
Sídlo firmy
Vyšný Kubín č. 48
Telefón
0903 533 2010
Dôvod registrácie na stavebnictvo.sk ?
Možno to bude mať nejaký zmysel!?

informácia - žiadosť

Vie mi odborník na stavebné právo poskytnúť informáciu:

-je účastníkom stavebného konania užívateľ susedného pozemku, ktorý má v užívaní na základe nájomnej zmluvy s právom na využívanie pozemku na pestovanie záhradných produktov (§139 odst. 1 zák. č.50/76 Zb.)?

- v prípade dodatočného povolenia stavby postavenej bez príslušného povolenia, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 139 Obč. zákonníka č40/1964 Zb. a spôsobuje škody na susednom pozemku, má právo žiadať vykonanie príslušných opatrení, v rámci konania o dodatočnom povolení stavby, užívateľ (nájomca), alebo vlastník pozemku (prenajímateľ)?

Dúfam, že mi s týmto problémom, vzhľadom na podozrenie účelového výkladu stavebnými úradmi, poradí zdatný právnik v tejto oblasti.  Vopred ďakujem 

Igor Krpelán - Články

„Konanie v rozpore so zákonom, má oporu v zákone!?“

Uverejnené na September 26, 2011 o 13:00 — 3 Komentáre

Zdanlivá absurdita, nie len že je zakotvená v príslušných právnych normách, ale je výdatne využívaná v praxi nášho súdneho systému a zložkami štátnej správy. Ako príklad uvediem uplatňovanie Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov. Podľa § 54 uvedeného zákona sa stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich môžu… Pokračovať

Stena komentárov

  • Zatiaľ žiadne komentáre!
 
 
 

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

 -----------------------------------

Udalosti

Sponzorský odkaz:

stavební komunita poskytuje prostor pro výměnu informací souvisejících se stavebnictvím, architekturou a designem.

 

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt.

Výhodný predaj bytov Bratislava ponúka developer FINEP v rámci projektu Jégého alej IV!

Klimatizácie Daikin

Pri výbere klimatizácie dajte na kvalitu. Vyberte klimatizáciu Daikin.

© 2017  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby