EPISS: Impedančná defektoskopia a naše skúsenosti s odhaľovaním príčin zatekania plochých striech

Dôvodov zatekania do strešného plášťa môže byť niekoľko. Nájdenie príčiny a miesta zatekania je veľmi náročné. Identifikácia a lokalizácia vlhkých miest pod krytinou a následné zhodnotenie obsahu vlhkosti, bez porušenia celistvosti povlakovej hydroizolácie, je možne napríklad pomocou nedeštruktívnej inšpekčnej metódy, ktorú v našej expertíznej kancelárii EPISS s.r.o. používame. Túto metódu nazývame impedančná defektoskopia. Použitie tejto metódy je ideálnym krokom pred samotným vyhľadávaním netesností a porušení povlakovej hydroizolácie. Výsledkom merania je vyhotovenie a spracovanie vlhkostnej mapy s označením problémových vlhkých miest plochej strechy. 

 

Obr.1  Vlhkostná mapa ako podklad pre odhaľovanie príčiny zatekania

Ako to funguje?

Princípom metódy je skenovanie súvrstvia strešného plášťa pomocou impedančného prístroja a získavanie hodnôt impedancie vo vrstvách pod povlakovou hydroizoláciou. Impedančný prístroj pracuje na princípe príložných impedančných kapacitných vlhkomerov. Táto metóda patrí do skupiny nedeštruktívnych metód, pri ktorých nie je potrebné porušovať celistvosť strešného plášťa. Meranie je možné použiť na lokálny prieskum v prípade problémov so zatekaním, alebo na celkový prieskum pre zistenie vlhkostného stavu strešného súvrstvia. Pri samotnom meraní musí byť povrch povlakovej hydroizolácie suchý. Počas vykonávania merania musí byť počasie bez zrážok.

Ukážka z merania:
http://www.youtube.com/watch?v=9dfFQqlixe4

Pozrite si naše informácie: 

http://www.episs.net

http://www.episs.net/sluzby

Je táto metóda vhodná pre všetky typy krytín plochých striech?

Impedančnú defektoskopiu je možné používať na všetkých typoch povlakových strešných krytín okrem krytín s nosnou vložkou na báze kovu. Všeobecne je možné použiť metódu na všetkých typoch jednoplášťových plochých striech s minimálnou hrúbkou zateplenia 50mm. V obmedzených prípadoch je možné túto metódu použiť aj pri vyhľadávaní zatekania na dvojplášťových strechách. V prípade strešných plášťov so zaťažovacou vrstvou z kameniva, skladbách plochých striech s opačným poradím vrstiev a vegetačných strechách, je možné túto metódu použiť po systematickom odkrytí vrstiev.

Obr. 2 Vhodnosť použitia impedančnej defektoskopie

Impedančná defektoskopia vs. tradičné skúšky tesnosti povlakových krytín

Pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela je už takmer zaužívané otestovanie celistvosti hydroizolačnej vrstvy pomocou zátopovej skúšky. Zátopová skúška je akýmsi základom pre overenie tesnosti a ubezpečenie investora o kvalitne vykonanej streche. Jej používanie má svoje miesto a na prvý pohľad pôsobí naozaj ''ubezpečujúco''. Avšak preukázanie netesnosti hydroizolácie počas zátopovej skúšky môže mať (zo skúseností skutočne má !!!) rozsiahle dopady na kvalitu strechy v súvislosti so zabudovanou vodou a vznikajúcou vlhkosťou. Dôkazov a príkladov by bolo naozaj veľa. Napríklad sedem-krát vykonaná zátopová skúška, ktorá vždy preukázala netesnosť. Záverečný verdikt - nová vrstva povlakovej krytiny a prevŕtanie trapézových plechov pre odstránenie vniknutej vody. V laickej ale aj odbornej verejnosti stále panuje názor, že EPS polystyrén je nenasiakavý. Bohužiaľ toto neplatí a nikdy ani neplatilo pre XPS polystyrén a nie to ešte pre EPS polystyrén.

Okrem zátopovej skúšky je mnohým známa aj iskrová skúška''. Tá dokáže skutočne odhaliť mnohé poškodenia hydroizolácie. Ďalšie typy skúšok sú používané v menšej miere a preto sa im nebudeme venovať. 

Obr. 3 Príklady porúch zistených pri skúške impedančnou defektoskopiou

Čo však vyžaduje alebo by mal investor vyžadovať?

Ak to veľmi zjednodušíme tak každý uvedomelý investor by mal vyžadovať strechu, ktorá je tesná a suchá. Jej tesnosť sa preukazuje zväčša zátopovou skúškou (tá môže spôsobiť vniknutie výrazného množstva vody). Niekedy je zátopová skúška doplnená iskrovou skúškou (tá preukáže tesnosť prípadne odhalí netesnosti, ktorými vnikla voda do strešného plášťa pri zátopovej skúške). Záverom však je, že na streche sú síce opravené porušené miesta odhalené pri iskrovej skúške, ale vlhkostnému stavu a zabudovanej vlhkosti sa už nikto ďalej nevenuje. 

Záver

Úlohou článku bolo informovať o možnostiach využitia impedančnej defektoskopie, ktorá nám výrazne pomáha pri odhaľovaní príčin zatekania plochých striech a pri problémoch so zabudovanou vlhkosťou v skladbách plochých striech. Merania používame predovšetkým pre overenie vlhkostného stavu striech s rozsiahlymi plochami. Každý kto sa stretol s odhaľovaním príčin zatekania vie, že nieje ľahké odhaliť všetky príčiny na jeden krát. Privolaný izolatér často konštatuje, že opravil všetky netesnosti ktoré našiel, ale po jeho odchode sa zatekanie objaví opäť. Preto je kvalitné vypracovanie vlhkostnej mapy tak dôležite.

Samozrejme v každej časti by sa žiadalo isť viac do hĺbky a vysvetliť si ako je napríklad možné, že EPS polystyrén môže byť nasiakavý keď má uzavretú bunkovú štruktúru. Snáď sa podobné nezrovnalosti predajcov a skúseností podarí vysvetliť v ďalších článkoch.

Zobrazenia: 1254

Komentár


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Komentár osoby Ing. Stanislav Šutliak, PhD. o Júl 31, 2014 na 6:57

S týmto prístrojom nemáme skúsenosti, ale firma Tramex je skúsený dlhoročný výrobca meracej techniky. Verím že budete spokojný.


FIRMA
Komentár osoby Pavol Bášti o Júl 30, 2014 na 21:30
Nakolko v clanku prizvukujete nasiakavu vlastnost EPS, je pre mna zarazajuce, ze este stale existuju ludia, ktori o jeho nasiakavosti nevedia. Chcem sa Vas vsak opytat na spokojnost s pristrojom TRAMEX. Pred tyzdnom sme od tejto spolocnosti objednali CMexpert II. Ide o iny typ pristroja, ale snad pochvalite aj ten Vas. :-) MfG STAFIX

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby