Či už sa jedná o viditeľné alebo na prvý pohľad skryté problémy strešných konštrukcií z hľadiska hydroizolačnej techniky, tieto problémy môžu viesť k výrazným finančným nákladom. Vznik problémov môže byť výsledkom viacerých faktorov a je dobre známy záver, že neodstránená voda a vlhkosť môže nakoniec postupne zničiť materiály strešného plášťa. Správna identifikácia poruchy a jej rozsahu pomôže určiť príčiny, ktoré poruchu spôsobujú a taktiež pomôže navrhnúť správny spôsob pre obnovu strechy. Pomôže to tiež stanoviť priority obnovy v závislosti na rozsahu poruchy a jej charaktere.

Čo je iskrová skúška?

Jedná sa o nedeštruktívnu inšpekčnú metódu, ktorá funguje tak, že po povrchu povlakovej krytiny alebo hydroizolácie je ťahaná fosfor-bronzová kefa s napätím. V mieste poruchy preskakujú medzi fosfor-bronzovou kefou a vodivým podkladom iskry, ktoré sú zariadením indikované akusticky aj vizuálne. Týmto spôsobom je možná identifikácia aj tých najmenších porušení, ktoré sú voľným okom prehliadnuteľné.

Iskrová skúška patrí medzi skúšky ''suchého testovania''. To znamená, že počas testovania musí byť povrch čistý a hlavne suchý.

Obr.1  Schéma zapojenia meracieho zariadenia

Pozrite si naše informácie: 

http://www.episs.net/iskrova-skuska

Je iskrová skúška vhodná na všetky typy striech?

Prvá podmienka použitia je aby povlaková krytina alebo hydroizolácia bola na báze nevodivého materiálu. Vhodné sú napr. fólie mPVC, TPO a asfaltované pásy. Nieje možné testovať asfaltované pásy s nosnou vložkou na báze hliníka. Jedná sa hlavne o staršie strechy s krytinou FOALBIT.

Druhá podmienka použitia je aby podklad bol schopný prijať elektrický prúd. Napríklad: železobetón, oceľové trapézové plechy. 

Testujeme:

•ploché strechy s krytinou mPVC, TPO, asfaltovanými pásmi
•strešné plášte zateplené EPS, XPS, PIR, MW
•strešné plášte zateplené s obráteným poradím vrstiev
•strešné plášte nezateplené
•ploché strechy určené pre zasypanie štrkom, vegetačné ploché strechy, terasy
•hydroizolácie spodnej stavby mPVC, HDPE, LDPE, asfaltované pásy
•bazény, skládky, mosty

V čom spočíva jej veľká výhoda?

Táto skúška má oproti tradičnej skúške tesnosti pomocou zaplavenia vodou radu výhod. V prvom rade táto skúška šetrí čas. Nieje potrebné čakať na napúšťanie vody a následne vypúšťanie vody. Šetria sa taktiež peniaze. Ďalšou výhodou je, že pri potvrdení netesnosti krytiny alebo hydroizolácie nevniká voda do konštrukcie, ako je tomu pri zátopovej skúške. Problémové miesta sú presne identifikované priamo na mieste. Pri kontrole môže asistovať izolatér, ktorý nájdené problémy ihneď opraví a aj tieto miesta sú rýchlo skontrolované. Po kontrole dostáva majiteľ protokol o vykonaní skúšky a v prípade priebežného opravovania aj istotu, že strecha je po našom odchode bez netesnosti.

Záver

Naša firma disponuje viacerými testovacími zariadeniami. Každá metóda, ktorú používame má svoje pevné miesto pri dokonalej inšpekčnej činnosti a pomáha odhaliť príčinu zatekania. Metódy používame podľa skúseností a  daného typu kontrolovanej konštrukcie.Každá skúšobná metóda je len tak dobrá, ako dobrý je pracovník a jeho skúsenosti. Znalosť všetkých použiteľných skúšobných metód je len prvý krok.Poznanie výhod a hlavne obmedzení každej metódy pomôže skúsenej osobe rýchlo a úsporne odhaliť vzniknuté problémy na streche.

 

Zobrazenia: 1737

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby