Pri prerábkach (prestavbách) starších domov sa dá energetické hodnotenie budovy a následná energetická certifikácia jednoducho obísť nasledovným spôsobom :

1. V projekte pre stavebné povolenie sa uvedie, že sa nejedná o významnú obnovu budovy - lebo z tepelnoizolačného hľadiska sa budova nemení - tepelné zaizolovanie budovy nebude súčasťou projektu (týmto krokom ja, ako projektant stavebno-architektonickej časti som investorovi ušetril najmenej 300,- Euro na nákladoch za projekt EHB - energetickú certifikáciu.)
2. Keďže zateplenie budovy skutočne šetrí drahú energiu - stavebník neskôr (po vydaní stavebného povolenia) podá ohlásenie stavebných úprav - opravu omietky na fasáde budovy, súčasťou nových omietok bude aj zatepľovací systém obvodových stien - o zateplení strechy stavebník pomlčí, výmena okien na stavbe patrí medzi udržiavacie práce - to znamená, že pri výmene okien stavebník nepotrebuje ani ohlásenie na stavebný úrad podávať.

Takto to všetko funguje, a dá sa EHB certifikácia pekne-krásne obísť, pretože osobne si myslím, že v niektorých prípadoch - prerábkach starších domov sa nevyhneme, nezabránime tomu, aby sa budova dostala do energetickej triedy D, prípadne maximálne C, a teda celá energetická certifikácia je v tom prípade pre stavebníka zbytočne vyhodená investícia.

Zobrazenia: 597

Komentár


STAVEBNíK
Komentár osoby Kurimský Eugen o Marec 15, 2011 na 16:45
Myšlienka je rozumná... kým sa do toho nezamontuje dajaký vrták ....:-((

PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o Marec 10, 2011 na 13:47

Ďakujem za návod, pokiaľ stavebník neuvažuje nad predajom alebo prenájmom objektu tak sú to naozaj vyhodené peniaze za certifikáciu a úplne postačí teplotechnický posudok k stavebnému povoleniu.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby