Montáž satelitného kompletu pre príjem z dvoch družíc (Astra1 19,2 a Astra 3A 23,5°).

 

Po rôznych / nie najlepších / skúsenostiach s profesionálnymi montážnikmi satelitných sústav, som si namontoval satelit podľa postupu stiahnutého z internetu, ktorý som ešte vylepšil vlastnými skúsenosťami.

K úspešnej montáži potrebujete :

- sadu kľúčov na presné matice veľkosti M5 až M12

- krížové šróbováky

- krátku vodováhu 25-30 cm dlhú

- drevené latky/dosky 2 ks (jedna kratšia, jedna dlhšia

- vruty do dreva priemeru 4 - dížky 40 mm - 4 ks

- vruty do dreva priemeru 5 - dĺžky 80 mm - 2 ks

- pravouhlý uholník

- školskú buzolu (kompas) - najdôležitejšia pomôcka

 

Postup je pomerne jednoduchý :

 

1. Pripevnite držák na stenu, držák na zábradlie, alebo držák na stožiar, tak, aby  se  nechvel a umožňoval dokonalé upevnenie paraboly s volným výhľadomm smerom na juh.


2. Poskladajte parabolickú anténu podľa priloženého návodu pre konkrétny typ.


3. K parabole priipevnite LNB konvertor


Pri montáži monoblocku pre Astra 19,2°E a Astra 23,5°E bude jeho "volný koniec" vľavo (z pohľadu za parabolou).
Na satelitnom prijímači bude nutné nastaviť DiSEqC (ako je naznačené na obrázku).

Pri príjme len z jednej družice jednoduchým konvertorom nie je treba v prijímači DiSEqC nastavovať.

Pozor v poslednej dobe se na našem trhu objevili konvertory, ktoré majú od výroby prehodené DiSEqC (teda najprv B a potom A). Nastavenie v prijímači by potom bolo samozrejme práve naopak.

Pozor DiSEqC 1.1, DiSEqC 2, ... slúži pre nastavenie motorického natáčacieho zariadenia či iných špeciálnych funkcií, tu teda nenastavujte nič.

 

5. Parabolu pripevnite na satelitný držák.


Na stupnici na držáku paraboly (vzadu za parabolou) nastavte eleváciu 32°-34°.
Pokiaľ nie je satelitný držák úplne kolmo k zemskému povrchu, bude toto rozmedzie hodnôt trochu odlišné, preto je potrebné pri montáži držáku paraboly pomocou vodováhy odmerať presný zvislý smer montovaného držáku - v kroku 1.


6. Pritiahnite koaxiálny kabel od paraboly k satelitnému prijímaču.

Odstráňte vrchnú izoláciu koaxiálného kábla (pozor na poškodenie vrstvy tienenia).

Opletenie tienenia kábla prehnite cez vrchnú izoláciu kábla.

Obnažte vnútorný medený drát odstránením vnútornej izolácie.

Našróbujte F-konektor na koaxiálny kábel (na preložené tienenie).
Vnútorný vodič presahuje F konektor o cca 3-5mm, záleží na použitom LNB. Na prijímači stačí obvykle 3mm.
Hotový koaxiálny kabel našrobujeme do LNB konvertoru na parabole a do satelitného prijímača pri TV.

7. Teraz, keď už máme nastavený uhol vertikálny (32-34° podľa miesta montáže), a LNB konvertor je pripevnený a koaxiálny kábel zašróbovaný, pristúpime k presnému naštemovaniu paraboly smerom na družicu Astra3A 23,5°.

Z drevených dosiek zošróbujeme T-kus tak, aby kratšia doska dlhá 30-50 cm bola presne našróbovaná na doske dlhšej, pričom s touto doskou musí zvierať uhol 90°. Dosky zošróbujeme navzájom štyrmi šróbmi priemeru 4 mm, dlhými 36-40 mm. 

Po upevnení paraboly na držák približne v južnom smere, položíme pomocný T-kus ku parabole tak, aby dlhšia doska smerovala presne do stredu paraboly, vodorovnú polohu dosky nachystáme pomocou vodováhy a na strednú dosku položíme školskú buzolu, od smeru južného sa odkloníme o 6°, aby sme mali požadovaný uhol 174° (uhol je odlišný podľa miesta montáže - na Slovensku 170-174°). Pokiaľ montujeme parabolu zo zadnej strany - napríklad na balkóne, terase, pomôžeme si prišróbovaním dvoch symetricky umiestnených vrutov priemeru 5 mm a dĺžky 80-100 mm na oba konce kratšej dosky T-kusa, pričom šróby musia byť od stredu dlhej dosky rovnako vzdialené. Pomocou T-kusa so šróbmi vieme narichtovať presný stred myslenej osi prechádzajúcej stredom paraboly a po presnom zameraní horizontálneho uhla 174° následne pootočíme vodorovne parabolou a dotiahneme matice zaisťujúce horizontálne smerovanie paraboly.

 

8. V ďalšom kroku už napojíme satelitný prijímač na parabolu a pospájame káble s TV.


Zadný panel satelitného prijímača s konektormi.

Našrobovanie F-konektoru  pripevneného na konci koaxiálneho kábla  vedúceho z paraboly ku konektoru LNB IN :

 

9. Pripojte jeden koniec SCART kabelu do satelitného prijímača a druhý do TV.
Druhý SCART konektor (VCR) môžete využiť pre pripojenie videa, DVD, ...


Najčastejší spôsob zapojenia. Koaxiální kabel z paraboly a SCART kabel do TV.
Pokiaľ je váš televizor i satelitný prijímač vybavený HDMI rozhraním, tak použite k prepojeniu HDMI kabel.

Pokiaľ nemá vaše TV video a audio vstupy, použite RF výstup
(iba u prijímačov s vstavaným modulátorom!).
Zo zástrčky RF OUT pôjdete koaxiálnym káblom do anténneho vstupu televizie.
Na televizi potom musíte naladiť frekvenciu, na kterej vysiela satelitný prijímač
(rovnako ako ladenie programov prijímaných z antény).


TV, video, domáce kino, hi-fi vežu, ... môžete pripojiť k satelitnému prijímaču tiež prostrednictvom konektorov CINCH. Stačí dodržať farebné označenia na prepojovaných prístrojoch a kábloch.


S/PDIF pre Dolby Digital zvuk použite S/PDIF kabel, ktorý pripojíte do príslušného konektoru prijímača a zvukového zariadenia.


Plné využitie konektorov satelitného prijímača :


10. Do satelitného prijímača vložte v smere šipky dekódovaciu kartu.
V návode sa uiistite, či má prijímač čítacie zariadenie hore nebo dole (ak má byť karta vložená čipom hore alebo dole).

11. Nastavenie - inštalácia satelitov v prijímači.

Postupujte podľa návodu k prijímaču. Ak nastavujete príjem z dvoch družíc, je potrebné zadať pozíciu družice Astra1 (väčšinou "1" alebo 1/4) a pozíciu konvektora družice Astra 3A (väčšinou "2" alebo 2/4). Nezabudnite skontrolovať frekvencie potrebné pre príjem jednotlivých kanálov - dajú sa presné údaje stiahnuť od prevádzkovateľa satelitného vysielania, tiež spolu s dekódovacou kartou sú písomné materiály s popisom parametrov jpre nastavenie jednotlivých kanálov.

Na satelitnom prijímači bude nutné nastaviť DiSEqC (ako je naznačené na obrázku).

Prepnite na niektorý z kódovaných programov a vyčkajte niekoľko minút do aktivácie karty. 
Než sa nová karta cez satelit aktivuje môže prejsť desiatky minút až niekoľko hodín. Do tej doby bude namiesto niektorých programov čierna obrazovka s nápisom "zakódováno".
(kartu si tiež nezabudnite zaregistrovať u svojho poskytovateľa)

 

Upozornenie :

Presné nastavenie satelitnej antény - uhla horizontálneho a vertikálneho je podľa danej lokality presne popísané na www.skylink.sk. (Ja som nastavil uhol horizontálny 174°- juh a uhol vertikálny - na stupnici paraboly na hodnotu 34°, hodnoty pre stredné slovensko - a signál bol sily 70%, kvalita 80-83% na prvý pokus !)

 

Záver.

V súčasnosti sú v obchodoch s elektrospotrebičmi rôzne satelitné súpravy a aj samostatné prijímače s LNB konvektormi a samostatnými parabolami. Doporučujem zakúpiť si celý kompletný satelitný komplet, pretože tam je záruka kompaktibility celého systému a zaručenej zmontovateľnosti.

Montáž satelitu s inštaláciou zvládne každý priemerne technicky zdatný "kutil domáci" - zvládnu to aj amatérski stavebníci a v kanceláriach odchovaní architekti.

 

Týmto postupom som ušetril minimálne 100,- Euro ( 60,- Euro za montáž a 40,- Euro za oklamanie zákazníka na zbytočne predraženom satelitnom zariadení. )

 

Zobrazenia: 69287

© 2022  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby