Ing. Pavol Ruják - Články (29)

Záhadné lešenia na budovách Digital Park II v Petržalke alebo "Kde spravili súdruhovia asi chybu ?"

Administratívne budovy biznis centra Digital Parku v Petržalke začínajú zakrývať lešením. Prečo sa toto deje na nedávno postavených budovách je záhadným tajomstvom.

Stavebné práce I. etapy Digital Parku sa začali v roku 2005 a budovy boli skolaudované v roku 2006. Medzi rokmi 2007 a 2009 boli postavené ďalšie štyri budovy pokračovania…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa August 18, 2023 o 16:00 — Žiadne komentáre

Ďalší odborný stavebný spolok - Stavebná komora Slovenskej republiky

Na Slovensku vznikol ďalší tak trochu pre niekoho možno aj záhadný staviteľský spolok : Stavebná komora Slovenskej republiky (SKSR). 

Členstvo v tomto spolku je dobrovoľné. Spolok združuje rôznych pracovníkov vykonávajúcich činnosť v stavebníctve, nie je to určené len pre stavebných inžinierov. Členmi SKSR sú a môžu byť :

- úradníci zo stavebných úradov a iných úradov, bývalí i terajší

- stavitelia a majstri HSV i PSV

- murári, betonári, železiari, montéri,…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa Február 25, 2019 o 16:00 — Žiadne komentáre

Zoznam slovenských cestných mostov v havarijnom stave

Talianom sa posledných 5 rokov zosypalo už 5 mostov - vrátane toho posledne tragicky zrúteného v Janove. Ale ani Slovenská republika sa nemôže chváliť jestvujúcim technickým stavom cestných mostov.

Na Slovensku sa stav mostov z roka na rok zhoršuje a je možno len otázka času, kedy sa niektorý napokon aj zrúti... :-(

Slovenská správa ciest vo svojej výročnej správe eviduje k 1.1.2018 celkovo 8066 mostov. Ich stavebný stav delí na sedem kategórií od bezchybného až po…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa September 7, 2018 o 16:00 — Žiadne komentáre

Spadnutý Morandiho most v Janove (Taliansko)

Podľa posledných informácií v troskách spadnutého mostu našli už 35 obetí, z toho 3 deti. :-(

Most v talianskom Janove projektoval svetoznámy taliansky stavebný inžinier Riccardo Morandi (Ü1. 9.1902 – É25.12.1989), po ktorom aj niesol meno Morandiho most.

Riccardo Morandi projektoval mosty väčšinou pomocou nosných konštrukcií z predpätého…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa August 15, 2018 o 9:30 — Žiadne komentáre

Budova Galandia v Galante je na spadnutie

Na Slovensku, v Galante je ďalšia stavba ohrozujúca ľudí - budova Galandia.

Stavba bola financovaná z fondov EU a po ôsmich rokoch prevádzky je na spadnutie. Statik zodpovedný za nosnú konštrukciu už nežije, architekt nebol autorizovaný architekt (inžinier) s platným osvedčením pre projektovanie nosných konštrukcií. Investor navyše doposiaľ ľudí klamal, že v "Thermal centrum" má liečivú termálnu vodu.

Strecha budovy sa môže každú chvíľu zrútiť...

Galandia. Snímka: TASR/Henrich Mišovič

Kto za…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa Január 20, 2016 o 0:12 — Žiadne komentáre

Tretí spadnutý most renomovanej firmy

V poslednom svojom príspevku na tomto portáli som písal o pobosorovanej stavbe diaľnice D1 a napísal som, že tých obetí tragédií zrútených stavieb bude pribúdať, neuplynul ani mesiac a je tu ďalší zrútený most - tentokrát v susednej Českej republike.

zrútený most v Česku

Vo štvrtok 4.9.2014 vo Vilémove (Česká Vysočina na Havlíčkobrodsku) rekonštruovali starší most takým "technologicky moderným" spôsobom, že ten sa náhle rozpolil a zrútil. Most sa…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa September 6, 2014 o 23:42 — Žiadne komentáre

ÚPLNÝ ZOZNAM VŠETKÝCH SLOV.TECHNICKÝCH NORIEM (STN)

Oznamujem všetkým čitateľom tohoto internetového portálu, ale najmä odbornej stavebnej verejnosti, že aktuálny zoznam všetkých slovenských technických noriem - STN, je zverejnený na nasledovnej internetovej stránke :http://www.slovenske-normy.sk/Zoznam STN je vyhotovený vo veľmi prehľadnom graficky…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa August 13, 2014 o 12:00 — 1 komentár

Stavba D1 je asi pobosorovaná alebo...

Stavba D1 je asi pobosorovaná, alebo priebeh doterajšej výstavby len logicky odzrkadľuje neschopnosť stavebných firiem, ktoré v poslednom čase boli také úspešné v získavaní zákaziek dopravného staviteľstva vo viacerých verejných súťažiach na Slovensku ?

Posúďte sami, ako sa na stavbe D1 fušovalo a fušuje sa až doposiaľ :

2. november 2012 : 4 mŕtvi + 12 zranených

Rozostavaný most sa zrútil po tom, čo zlyhala podperná konštrukcia - skruž…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa August 2, 2014 o 23:30 — Žiadne komentáre

Výsledky architektonickej súťaže "Nová kežmarská chata"

Do súťaže bol zaslaný pekný počet - až 95 návrhov od architektov z 9-ich krajín Európy - súťažiaci sa pravdepodobne domnievali, že táto súťaž bude "transparentná" (transparentnosť v architektonickej súťaži znamená, že nebude dopredu predurčené kto to má vyhrať a koho treba preventívne vylúčiť...) Súťažná porota zasadala namiesto plánovaných dvoch…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa Jún 20, 2014 o 9:00 — 6 komentáre(-ov)

100. výročie narodenia Prof. Ing. Arch. Eugena Kramára, Dr.h.c.

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS PROF. ING. ARCH. E. KRAMÁRA, DR.H.C.

Na svet prišiel tesne pred prvou svetovou vojnou 5. januára 1914 v rodine evanjelického farára v dedinke Devičie pod Zvolenom. 

V Bratislave začínal projektovať v ateliéri Fridricha Weinwurma, ktorý naprojektoval moderné súbory obytných domov v Bratislave…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa Máj 5, 2014 o 8:09 — Žiadne komentáre

Architektonická súťaž "Obnova časti námestia Slobody v Prievidzi"

Do súťaže bolo odovzdaných celkovo 9 súťažných návrhov, z ktorých všetky formálne zodpovedali súťažným podmienkam.

Dňa 7. novembra 2013 porota vyhodnotila súťažné práce nasledovne :

 

1. cena - 1 000 €: súťažný návrh „H“: txt architekti, Heyrovského 1, 841 03 Bratislava

(Ing. Ing. arch. Marian Trcka; Ing. arch.…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa November 15, 2013 o 14:00 — Žiadne komentáre

NDS a.s. vylúčila združenie SKANSKA-STRABAG zo súťaže na výstavbu diaľnice D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala

Do súťaže trvajúcej od sklonku roka 2011 prišlo vlani v júni päť ponúk. Najlacnejšiu predložilo združenie stavebných firiem Skanska a Strabag vo výške 338,3 milióna eur. Druhé v poradí skončilo združenie DMM v zložení Doprastav, Metrostav a Marti Contractors s cenou o 44,5 milióna eur drahšou. Ceny však nemilo zaskočili investora svojou skromnosťou,…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa Jún 14, 2013 o 9:00 — Žiadne komentáre

Ďalšia zmena v legislatíve týkajúca sa energetickej hospodárnosti budov

Upozornenie na nový zákon č. 69/2013 :Dňa 19.3.2013 bol vydaný nový…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa Apríl 15, 2013 o 13:00 — 4 komentáre(-ov)

Spisovné je slovné spojenie stavebný dozorca / stavební dozorcovia a nie stavební dozori

V istom diskusnom fóre ma istý kolega napadol, že vraj nesprávne používam odbornú terminológiu - stavebný dozorca (mn.č. stavební dozorcovia), označujúcu osobu (osoby) vykonávajúcu (vykonávajúce) odbornú činnosť stavebný dozor. Ten kolega mi tvrdil, že dozorcovia sú vo väzení a na stavbách sú len tzv. "stavební dozori". Po dlhšie trvajúcej výmene protichodných názorov, som sa obrátil na Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV V Bratislave o ich stanovisko.

Odpoveď JÚĽŠ SAV…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa Marec 26, 2013 o 23:30 — 4 komentáre(-ov)

Ďalšia zrútená stavba, tentokrát už žiaľ s tragickými následkami

Ako som to už viackrát predpovedal - bohužiaľ moje prognózy sa začínajú v poslednom čase plniť - pribúda zrútených stavieb a žiaľ už sú aj obete na životoch...

Tragický piatok 2.11.2012 : na deň Pamiatky zosnulých, bohužiaľ pribudli ďalší (zatiaľ iba) štyria mŕtvi a ďalších dvanásť je ťažko zranených... :-(Priamu príčinu zrútenia vyšetrujú…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa November 6, 2012 o 22:30 — Žiadne komentáre

Interaktívna mapa zaťaženia snehom na území Českej republiky

Ak chcete vidieť, ako funguje interaktívna mapa zaťažení snehom v Českej republike - pozrite sa na internetovú adresu : http://www.snehovamapa.cz/Oproti prílohe CD k STN EN 1991-1-3/NA to je na kvalitatívne neporovnateľne vyššej úrovni detailne vypracované - a čo je hlavné, je to bezplatné pre verejnosť laickú i odbornú. 

Mapa bola vypracovaná za pomoci odborníkov z VŠB Ostrava, za podpory ČHMÚ a…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa Máj 24, 2012 o 11:52 — Žiadne komentáre

Havarijný stav bytovky v Považskej Bystrici

Správa z tlače ( bolo to aj v televíznych novinách v TV Markíza, dňa 28.4.2012 ) .

Rodiny z bytovky v Považskej Bystrici sa musia vysťahovať

27. apríla 2012 14:25

Pre narušenú statiku bytovky, postavenej v roku 2003, musia vysťahovať 20 rodín.

Bytovka na považskobystrickom sídlisku Rozkvet, ktorú skolaudovali v roku 2003, má narušenú statiku.…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa Apríl 29, 2012 o 15:30 — 2 komentáre(-ov)

Zrútená strecha zimného štadióna v Námestove

Napriek veľmi miernej tohoročnej zime, uplynulý víkend na území severného Slovenska trochu viac nasnežilo - a výsledok : Zrútená strecha zimného štadióna v Námestove (22.1.2012)!!!

Správa z tlače :

TRSTENÁ – Legendárny hokejista Richard Zedník, desiatka návštevníkov a detí zažila poriadnu drámu. Počas propagačnej akcie zimného štadióna…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa Január 23, 2012 o 17:00 — 3 komentáre(-ov)

Upozornenie autorizovaných inžinierov - OHROZENÝ PRÍSTUP K NORMÁM

Výzva členom SKSI: zváženie tlače noriemVážení členovia a kolegovia,Technické normy sú pre nás, projektantov, nevyhnutné pri našej práci. Vzhľadom na ich nezáväznosť nie sú verejne dostupné, a musíme za ne platiť. Už v roku 2004 som oslovil kompetentné osoby na ministerstve MVRR SR, úrade pre metrológiu ÚNMS SR a generálnu…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa Október 24, 2011 o 13:30 — 2 komentáre(-ov)

© 2023  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby