Upozorňujem ctených kolegov - autorizovaných inžinierov, odbornú i laickú verejnosť, že na Slovensku práve prebieha petícia za zastavenie vznikajúcich čiernych stavieb a za iniciovanie vzniku STAVEBNEJ POLÍCIE. (Túto petíciu už podpísalo vyše 8000 občanov.)Urobte aj vy niečo pre nastolenie stavebného poriadku ! Skoncujme s tými občanmi, ktorí sa do očí vysmievajú poctivým stavebníkom a stavebným firmám, projektantom !(Stavebná polícia prosperujúco funguje v okolitých krajinách, v Nemecku, Rakúsku, Chorvátsku a dokonca i v Albánsku...)

Petičné hárky si môžete stiahnuť na : "www.stavebnapolicia.sk"

Zobrazenia: 504

Komentár

Komentár osoby Martin Procházka o Apríl 20, 2011 na 22:46

tento odkaz nie je síce o Stavebnej polícii, ale je to dnešný zaujímavý rozhovor o novele stavebného zákona na Rádiu Slovensko v relácii Kontakty. Popis z webstránky: Novela stavebného zákona ako rieši čierne stavby, moderátorka: Ľudmila Jančigová, hostia: výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány - cez telefón, Ing. Jozef Ďurďa, člen Predstavenstva SKSI, autorizozaný inžinier, Pavol Baxa, sekcia výstavby a bytovej politiky MDV a RR.

 

priamy odkaz na rozhovor v MP3 : http://213.215.116.181:8001/slovensko/2011-04-20/179-Kontakty-20-05...


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Komentár osoby Ing. Pavol Ruják o Január 24, 2011 na 21:11

Nové nie je nič a myslím si, že vzhľadom na mentalitu slovenského národa ani nič prevratné sa neudeje - názory na stavebnú políciu sa rôznia a väčšina ľudí z radov odbornej verejnosti je asi proti vzniku takejto inštitúcie - berú to ako ďalšiu zbytočne platenú zložku tohto chudobného (na úradníkov ale bohatého) štátu :-( ... pozrite napríklad diskusné fórum na www.archinet.sk.

/ ... ľudia majú taký názor, že ako je tak je, ale aby to potom nebolo ešte horšie, aby sa stavebná polícia neodbavovala na drobných ľuďoch, že pokiaľ sú zlé zákony nebude dobrá ani stavebná polícia/


ARCHITEKT
Komentár osoby Igor Krpelán o Január 3, 2011 na 15:18

Nadštandardná stavebná demokracia na Slovensku.

     Ešte jednoduchšie stavebné konanie na Slovensku, ako to má údajne riešiť nový stavebný zákon, už nie je možné. Po skúsenostiach s výkonom stavebného práva na Slovensku si dovolím otvorene vysloviť presvedčenie, že vybaviť stavebné povolenie v týchto podmienkach je, nie len zbytočné, ale pre stavebníka kontraproduktívne. Žiaľ toto konštatovanie je výsledkom vlastnej reálnej skúsenosti. V súčasnosti platný Stavebný zákon č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov umožňuje dodatočné povolenie stavby. Tento spôsob legalizácie už zrealizovanej stavby je na Slovensku bežným a čím ďalej tým viac uplatňovaným spôsobom. Stojí skutočne za zváženie či za takýchto okolností má riadne stavebné konanie vôbec zmysel. Lebo pri dodatočnom povolení stavby už nie je o čom diskutovať a stavba je len konštatovaním skutočností, bez možnosti určiť podmienky , tak ako je to súčasťou procesu riadneho stavebného povolenia. Momentálne dodatočné povolenie stavby je jednoznačne lacnejšia záležitosť, aj v prípade pokuty, ak bude vôbec uložená, nehovoriac o priestore na korupciu, o ktorej sa už dlho otvorene hovorí. Odstránenie stavby tak ako to ukladá stavebný zákon (§88a odst. 2) na Slovensku zásadne nie je uplatňované! Ďalšou veľkou výhodou dodatočného povolenia stavby je možnosť vydržania stavebného pozemku na, ktorom stavba stojí. Stačí keď stavebník nereaguje na upozornenia skutočného vlastníka pozemku, po 10 rokoch podá žalobu na súd o vydržanie pozemku a vysloví domnienku, že pozemok je jeho. Súd v našom konkrétnom prípade povýšil domnienku nad platné majetkoprávne doklady. Spomínaný stavebník zatiaľ postavil niekoľko stavieb, všetky bez príslušného povolenia, alebo v rozpore s ním, buď celé na cudzom pozemku, alebo naň zasahujúce a nielenže nebol postihnutý, ale ako bonus za jeho protiprávne konanie, mu rozhodnutiami Okresného súdu v Dolnom Kubíne aj Obecného úradu vo Vyšnom Kubíne bola pridelená časť nášho pozemku . Štátny stavebný dohľad, ktorého výkon má v zmysle stavebného zákona vykonávať príslušný stavebný úrad má v súčasných slovenských podmienkach len deklaratívny charakter bez reálneho výkonu. Ak právny poriadok v tejto oblasti poskytuje takéto možnosti stavebného konania, ani stavebná polícia, ktorej sa mnohí domáhajú, nebude riešením, bez  prijatia systémových opatrení znemožňujúcich legalizáciu čiernych stavieb. Momentálne máme na Slovensku niekoľko inštitúcií: stavené úrady 1. stupňa (mestské a obecné úrady), krajské stavebné úrady, ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja aj stavebnú inšpekciu. Stavebná polícia sa stane len ďalšou zložkou, na ktorú sa bude možné vyhovoriť v prebyrokratizovanom štátnom aparáte. Vzhľadom na uvedenú skúsenosť už, ako autorizovaný architekt, bežne odporúčam svojim klientom zvážiť či vôbec má zmysel žiadať o vydanie riadneho stavebného povolenia. Môže byť potom ešte jednoduchšie stavebné konanie a získanie cudzieho pozemku? Nevylučujem, že toto konštatovanie budú považovať tí, ktorí majú na tomto bezprávnom stave najväčší podiel za návod na protiprávne konanie, na ktoré poskytli návod sami.     

Igor Krpelán     


FIRMA
Komentár osoby Anna Augustínová o December 6, 2010 na 20:05
Nebudem menovať stavbu. Po zistení, že stavba je stavaná bez povolenia sme ukončili práce na stavbe, no napriek tomu, keď že sme tam mali reklamu ako firma, ktorá realizuje stavbu boli sme predvolaní mestskou stav. komisiou a hrozila pokuta. Mali sme jediné šťastie, že sme odišli zo stavby ešte pred začatím šetrenia, čo sme mali poznačené aj v stav. denníku.

PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o December 6, 2010 na 18:00
Aké konkrétne problémy, Vám to spôsobilo ?

FIRMA
Komentár osoby Anna Augustínová o December 6, 2010 na 17:25
Som za kôli čiernej stavbe o ktorej nám tvrdili že má stavebné povolenia sme ako stavebná firma už mali problémy.
Komentár osoby Martin Procházka o December 4, 2010 na 19:33
hm - mohol ale to by sa trebalo dohodnúť aj so samotným webom www.stavebnapolicia.sk a fungujeme predsa len iba 2 týždňe od otvorenia takže to je asi moc skoro na nejaké spolupráce

PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o December 2, 2010 na 11:48
Priamo na stavebnictvo.sk by mohol vzniknúť kontaktný formulár kde by mohli občania nahlásiť príslušnému stavebnému úradu čiernu výstavbu v ich okolí.

ARCHITEKT
Komentár osoby marketa anna medas o December 1, 2010 na 12:50
neinformuju to preto, lebo nie je celebrita! vsak o com su spravy? o com je televizia?> kto s kym kde bol na dovolenke, kto bol na odvykacej kure, kto komu robi zle...kto za kolko si kupil saty. nieje to chore? ludia nekcu pocuvat kraviny, ludia sa kcu vzdelavat!!! dozvediet sa o veciach cez media. vediet viac o moznostiach ako si kupit byt, kde,...atd. toto by mali vysielat!!!

ARCHITEKT
Komentár osoby marketa anna medas o December 1, 2010 na 12:48
FAJN! ale nech plati rovnaky meter na kazdeho!!!AJ NA CIRRKEV AJ NA OBCANOV.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby