Idea WS doska je program pre statický výpočet jednoduchých stropných dosiek. Doska môže byť ľubovoľného tvaru, môže obsahovať otvory, vnútorné línie alebo body. Každý bod alebo línie môže byť podopretý. Zaťaženie môže byť rovnomerné, bodové, líniové alebo plošné. Zaťaženia sú združované do zaťažovacích stavov. Zo zaťažovacích stavov je možné vytvárať súčtové kombinácie.

IdeaAnalýza dosky metódou konečných prvkov

Pre výpočet vnútorných síl, reakcií a deformácií použív vlastný MKV riešič.

 

Definovanie bodov pre návrh výstuže

Po výpočte vnútorných síl je možné navrhovať výstuž. Užívateľ si zadá kritické body (rezy), v ktorých chce navrhnúť výstuž. Môže sa rozhodnúť, či bude v každom reze iná výstuž alebo či chce viac rezov zlúčiť a navrhnúť je rovnako.

Na stránkach výrobcu si môžete program vyskúšať v online verzii

Zobrazenia: 471

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby