Prevody jednotiek

Základné jednotky SI

Dĺžka :

Z :
Na:
Výsledok :

Plocha :

Z :
Na :
Výsledok :

Objem :

Z :
Na :
Výsledok :

Hmotnosť :

Z :
Na :
Výsledok :

Teplota :

Z :
Na :
Výsledok :

Tlak :

Z :
Na :
Výsledok :

Sila, tiaž :

Z :
Na :
Výsledok :

Výkon :

Z:
Na:
Výsledok:

Čas :

Z :
Na :
Výsledok :

Rýchlosť :

Z :
Na :
Výsledok :

Rovinný uhol :

Z :
Na :
Výsledok :

Technické jednotky

Moment zotrvačnosti :

Z :
Na :
Výsledok :

Moment sily :

Z :
Na :
Výsledok :

Krútiaci moment:

Z :
Na :
Výsledok :

Hustota, objemová hmotnosť :

Z :
Na :
Výsledok :

Špecifický objem :

Z :
Na :
Výsledok:

Uhlová rýchlosť :

Z :
Na :
Výsledok :

Uhlové zrýchlenie :

Z :
Na :
Výsledok :

Zrýchlenie :

Z :
Na :
Výsledok :

Termodynamika

Tepelný odpor :

Z :
Na :
Výsledok :

Tepelná rozťažnosť :

Z :
Na :
Výsledok :

Merná tepelná kapacita :

Z :
Na :
Výsledok :

Výhrevnosť - objem :

Z :
Na :
Výsledok :

Výhrevnosť - hmotnosť :

Z :
Na :
Výsledok :

Hustota tepelnej energie :

Z :
Na :
Výsledok :

Tepelná vodivosť :

Z :
Na :
Výsledok :

Súčiniteľ prestupu tepla :

Z :
Na :
Z :

Hustota tepelného toku :

Z :
Na :
Výsledok :

Kvapaliny

Prietokový objem :

Z :
Na :
Výsledok :

Povrchové napätie :

Z :
Na :
Výsledok :

Permeabilita :

Z :
Na :
Výsledok :

Kinematická viskozita :

Z:
Na:
Výsledok:

Hmotnostný tok :

Z :
Na :
Výsledok :

Hustota hmotnostného toku :

Z :
Na :
Výsledok :

Akustika

Zvuk :

Z :
Na :
Výsledok :

Optika

Intenzita :

Z :
Na :
Výsledok :

Osvetlenie :

Z :
Na :
Výsledok :

Jas :

Z :
Na :
Výsledok :

Kmitočet - vlnová dĺžka :

Z :
Na :
Výsledok :

Elektrina

Elektrický prúd :

Z :
Na :
Výsledok :

Elektrická vodivosť :

Z :
Na :
Výsledok :

Merná elektrická vodivosť :

Z :
Na :
Výsledok :

Intenzita elektrického poľa :

Z :
Na :
Výsledok :

Elektrický potenciál :

Z :
Na :
Výsledok :

Elektrický odpor :

Z :
Na :
Výsledok :

Merný elektrický odpor :

Z :
Na :
Výsledok :

Elektrostatická kapacita :

Z :
Na :
Výsledok :

Elektrický náboj :

Z :
Na :
Výsledok :

Indukčnosť :

Z :
Na :
Výsledok :

Lineárny elektrický náboj :

From:
To:
Result:

Intenzita elektromagnetického poľa :

Z :
Na :
Výsledok :

Prúdová hustota :

Z :
Na :
Výsledok :

Magnetizmus

Intenzita magnetického poľa :

Z :
Na :
Výsledok :

Magnetický tok :

Z :
Na :
Výsledok :

Magnetická indukcia :

Z :
Na :
Výsledok :

Magnetomotorická sila :

Z :
Na :
Výsledok :

Rádioaktivita

Radiácia :

Z :
Na :
Výsledok :

Aktivita :

Z :
Na :
Výsledok :

Absorbovaná radiácia :

Z :
Na :
Výsledok :

Ožiarenie :

Z :
Na :
Výsledok :

Číselné

Sústavy :

Z :
Na :
Výsledok :

Predpony :

Z :
Na :
Výsledok :

.

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby