Všetky články označené 'poruchy' (14)


FIRMA
CLT panel - cesta ako sa vyhnúť poruchám rámových konštrukciíMnoho investorov zvažuje medzi montovanou drevostavbou a stavbou z klasických materiálov. A v prevažnej miere sa rozhodne pre stavbu z klasických materiálov. Pri rozhodovaní neraz zohrávajú hlavnú úlohu predsudky a niekedy aj nie veľmi dobré skúsenosti s rámovými drevostavbami.

Ale nie je drevostavba ako drevostavba.

CLT panel- výrobok rakúskej…

Pokračovať

Pridané osobou Clt Slovakia dňa Jún 22, 2015 o 15:46 — Žiadne komentáre


OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
Nevhodné zakrytie špár pri interiérových doskách ALUCOBOND

Nevhodné zakrytie špár pri interiérových doskách ALUCOBOND

Krátkym príspevkom by sme Vám chceli ukázať, akí sú kreatívni realizátori a ako chcú za každú cenu ušetriť. V interiéri univerzity sú použité dosky ALUCOBOND. Špáry medzi doskami sú prekryté profilmi, a aby ich zakryli sú prelepené čiernou lepiacou páskou.…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Jún 9, 2015 o 8:39 — Žiadne komentáre


OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
Nesprávne zrealizovaný balkón

Nasledujúcimi obrázkami by sme radi poukázali na nesprávne zrealizovaný balkón na objekte polyfunkčného domu v Krušetnici na Orave.

Dlažba je zrealizovaná tak, že presah cez balkón je nedostatočný,  a to spôsobuje, že dažďová voda steká po jeho zvislej časti. Chýbajúci nadokenný odkvapový profil…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Jún 2, 2015 o 12:30 — 1 komentár


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
EPISS: Impedančná defektoskopia a naše skúsenosti s odhaľovaním príčin zatekania plochých striech

Dôvodov zatekania do strešného plášťa môže byť niekoľko. Nájdenie príčiny a miesta zatekania je veľmi náročné. Identifikácia a lokalizácia vlhkých miest pod krytinou a následné zhodnotenie obsahu vlhkosti, bez porušenia celistvosti povlakovej hydroizolácie, je možne napríklad pomocou nedeštruktívnej inšpekčnej metódy, ktorú v našej expertíznej…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Stanislav Šutliak, PhD. dňa Júl 30, 2014 o 16:00 — 2 komentáre(-ov)


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Údržba podlahového vykurovania

Údržba podlahového vykurovania (údržba podlahového kúrenia) je jednoduchá a zvládne ju takmer každý manuálne zručný človek aj svojpomocne. V prípade, že si na to netrúfate, odporúčame Vám sa obrátiť na montážnu kúrenársku firmu. Rozsah činností pri údržbe a taktiež obdobie, za ktoré je potrebné pravidelný servis podlahového kúrenia vykonávať, ovplyvňuje najmä fakt, či vykurovací systém…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Marian Baláž dňa Jún 27, 2013 o 13:30 — Žiadne komentáre


FIRMA
Hydroizolácie spodných stavieb

Navrhovanie hydroizolácií spodných stavieb je podmienené súborom vstupných okrajových podmienok (hydrofyzikálne namáhanie, hydrogeologické podmienky, vplyvy okolitého prostredia), bez ktorých nie je možné presne určiť, navrhnúť a nadimenzovať hydroizolačnú ochranu spodnej stavby objektov.

Slovensko v oblasti navrhovania a realizácií hydroizolácií spodných…

Pokračovať

Pridané osobou DEKTRADE dňa Apríl 13, 2013 o 21:00 — Žiadne komentáre


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Riešenie pre vlhké steny a múry s prírodným korkom

V tomto článku by sme Vám chceli predstaviť striekaný korok SUBERTres ako riešenie na odstránenie rozsiahlej problematiky mokrých a vlhkých stien.

Problém vlhkých a mokrých stien je asi mnohým z nás dobré známy a možno práve aj teraz riešite tento nepríjemný problém. Na…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Alexander Kohári dňa August 15, 2011 o 9:00 — Žiadne komentáre


FIRMA
Opravy podložia betónových podláh

Výstavba priemyselných parkov, logistických centier, výrobných a skladových hál zaberá najväčšie plošné zástavby v dnešnej dobe. Výskyt následne zistených porúch týchto stavieb je rôznorodý. Najčastejšie sa vyskytujúce porušenie nastáva v zachovaní stability betónových podláh, resp. ich podložia. Len malá zmena v systémovom zhotovení podložia pri výstavbe vyvoláva po…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Róbert Petriska dňa Jún 29, 2011 o 10:00 — Žiadne komentáre


FIRMA
Izolácia dvojplášťových stiech-celulózovou fúkanou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS

Ten problém je nám známy .... Od chvíle, keď si väčšina vyspelých krajín sveta uvedomila, že najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nemusí vyrobiť, sa datuje nový prístup k tepelným izoláciám.

Z veľkého množstva potreby riešenia dodatočného zateplenia patrí aj prípad riešenia tepelných izolácií stropných a medzistrešných…

Pokračovať

Pridané osobou Jakub Hreus dňa Február 17, 2011 o 9:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Prieskum vlhkosti historickej budovyPrieskum bol vykonaný v auguste 2009. Cieľom prieskumu bolo zistiť príčiny zavlhnutia a stav vlhkosti muriva suterénu a príčiny vlhnutia muriva budovy kaštieľa.…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa November 1, 2010 o 22:00 — 5 komentáre(-ov)


PROJEKTANT
Spôsoby znižovania vlhkosti konštrukciíNávrhy vytvoriť primerane suché povrchy muriva, podláh, klenieb a stropov je možno rozdeliť na štyri základné spôsoby :

1. Odvod vlhkého vzduchu a umožnenie prestupu vodnej pary do atmosféry z…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 18, 2010 o 1:00 — 1 komentár


PROJEKTANT
Klasifikácia vlhkosti podľa STN P 73 0610

Určité množstvo vlhkosti obsahuje každá pevná látka. Množstvo obsiahnutej vlhkosti v stavebnej konštrukcii je ovplyvňované množstvom faktorov ako napríklad teplota a relatívna vlhkosť ovzdušia, pórovitosť a priemer pórov materiálu, tvare ich…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 17, 2010 o 17:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Spôsoby prenikanie vlhkosti do objektu

Pre účinné zníženie relatívnej vlhkosti v interiéri je potrebné nájsť skutočné príčiny a cesty prenikania vlhkosti do ovzdušia.

Zdroje vlhkosti vo vnútornom prostredí…Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 8, 2010 o 14:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Vlhkosť stavebných konštrukciíVoda je na jednej strane základnou podmienkou pre život, no na strane druhej hrozbou pre stavebné objekty, najmä pre časti, ktoré sú vybudované pod úrovňou terénu respektíve v tesnom kontakte s terénom. Voda pôsobí rušivo takmer na všetky stavebné látky, a preto musíme stavebné konštrukcie vystavené jej…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 7, 2010 o 23:30 — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby