Inštitúcie a úrady

KRAJSKÉ STAVEBNÉ ÚRADY

Krajský stavebný úrad v Košiciach (zobraziť na mape)
Komenského 52, 041 26 Košice
tel: 055/6001451, 055/6001450
fax: 055/6338419
e-mail: sekretariat@ke.ksu.sk, prednosta@ke.ksu.sk
web: www.ke.ksu.sk

Krajský stavebný úrad v Prešove (zobraziť na mape)
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
tel: 051/7081111, 051/7082382, 051/7082340
fax: 051/7732663
e-mail: sekretariat@po.ksu.sk
web: www.po.ksu.sk

Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici (zobraziť na mape)
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
tel: 048/4306 410
fax: 048/4306 410
e-mail: bb.ksu@bb.ksu.sk
web: www.bb.ksu.sk

Krajský stavebný úrad v Žiline (zobraziť na mape)
Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
tel: 041/5643325, 041/5643425
fax: 041/5643325
e-mail: sekretariat@za.ksu.sk
web: www.za.ksu.sk

Krajský stavebný úrad v Nitre (zobraziť na mape)
Lomnická č. 44, 949 01 Nitra
tel: 037/6930340
fax: 037/6523212
e-mail: prednosta@nr.ksu.sk
web: www.nrksu.sk

Krajský stavebný úrad v Trenčíne (zobraziť na mape)
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
tel: 032/7411111, 032/7411491, 032/7434568
fax: 032/7435571
e-mail: ksu@tn.ksu.sk

Krajský stavebný úrad v Trnave (zobraziť na mape)
Kollárova 8, 917 02 Trnava
tel: 033/5564329, 033/5564328
fax: 033/5564459
e-mail: prednosta@tt.ksu.sk
web: www.ttksu.sk

Krajský stavebný úrad v Bratislave (zobraziť na mape)
Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava 45
tel.: 02/ 59364285
fax.:02 / 59364339
e-mail: ksu.bratislava@ba.ksu.sk
web: www.ba.ksu.sk

KATASTRÁLNE ÚRADY

Katastrálny úrad v Banskej Bystrici
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Tel: +421 48 281 96 62
Fax: +421 48 413 24 35
e-mail: kubb@skgeodesy.sk
správy katastra


Katastrálny úrad v Bratislave
Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Tel: +4212 2081 6501
Fax: +4212 4488 9995
e-mail: kuba@skgeodesy.sk
správy katastra

Katastrálny úrad v Košiciach
Južná tr. 82, 040 17 Košice - Juh
Tel: +42155 281 8033
Fax: +42155 7297626
e-mail: kuke@skgeodesy.sk
správy katastra

Katastrálny úrad v Nitre
Šrefánikova 69, 949 01 Nitra
Tel: +42137 654 9389
Fax: +42137 653 3797
e-mail: kunr@skgeodesy.sk
správy katastra

Katastrálny úrad v Prešove
Konštantínova č.6, P.O.BOX 97, 080 01 Prešov
Tel: +42151 281 8505
Fax: +42151 7711573
e-mail: kupo@skgeodesy.sk
správy katastra

Katastrálny úrad v Trenčíne
M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín
Tel: +42132 281 7201
Fax: +42132 744 5823
e-mail: kutn@skgeodesy.sk
správy katastra

Katastrálny úrad v Trnave
Vajanského 2, 917 01 Trnava
Tel: +42133 281 9001
Fax: +42133 5936 340

e-mail: kutt@skgeodesy.sk
správy katastra

Katastrálny úrad v Žiline
Hollého 7, 011 81 Žilina
Tel: +42141 281 7501
Fax: +42141 5620 426
e-mail: kuza@skgeodesy.sk
správy katastra

KRAJSKÉ ÚRADY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
Tel: 048/4306111
Fax: 048/4230160
web: www.bb.kuzp.sk
e-mail: info@bb.kuzp.sk
Obvodné a stále pracoviská ŽP

Krajský úrad životného prostredia Bratislava
Karloveská 2, 84219 Bratislava - Karlova Ves
Tel: 02/60301717
Fax: 02/65428961
web: www.ba.kuzp.sk
e-mail: info@ba.kuzp.sk
Obvodné a stále pracoviská ŽP

Krajský úrad životného prostredia Košice
Komenského 52, 04001 Košice - Sever
Tel: 055/6001251
Fax: 055/6339509
web: www.ke.kuzp.sk
e-mail: info@ke.kuzp.sk
Obvodné a stále pracoviská ŽP

Krajský úrad životného prostredia Nitra
Janka Kráľa 124, 94901 Nitra
Tel: 037/7920144
Fax: 037/7920145
web: www.nr.kuzp.sk
e-mail: info@nr.kuzp.sk
Obvodné a stále pracoviská ŽP

Krajský úrad životného prostredia Prešov
Nám. Mieru 2, 08001 Prešov
Tel: 051/7715530
Fax: 051/7723633
web: www.po.kuzp.sk
e-mail: info@po.kuzp.sk
Obvodné a stále pracoviská ŽP

Krajský úrad životného prostredia Trenčín
Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín
Tel: 032/7411251
Fax: 032/7436412
web: www.tn.kuzp.sk
e-mail: info@tn.kuzp.sk
Obvodné a stále pracoviská ŽP

Krajský úrad životného prostredia Trnava
Kollárova 8, 91702 Trnava
Tel: 033/5564251
Fax: 033/5513871
web: www.tt.kuzp.sk
e-mail: info@tt.kuzp.sk
Obvodné a stále pracoviská ŽP

Krajský úrad životného prostredia Žilina
Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
Tel: 041/507 68 16
Fax: 041/507 68 09
web: www.za.kuzp.sk
e-mail: info@za.kuzp.sk
Obvodné a stále pracoviská ŽP

 

KRAJSKÉ POZEMKOVÉ ÚRADY

Krajský pozemkový úrad Bratislava (zobraziť na mape)
Trenčianska č.55, 821 09 Bratislava
kontakty
Tel.: 02/57108741
Fax: 02/55642218
e-mail: eva.galbava.pba@3s.land.gov.sk
Príslušné obvodné pozemkové úrady

Krajský pozemkový úrad Trnava (zobraziť na mape)
Vajanského 22, 917 01 Trnava
kontakty
Fax: 033/5354410
e-mail: kpu.tt@3s.land.gov.sk
Príslušné obvodné pozemkové úrady

Krajský pozemkový úrad Trenčín (zobraziť na mape)
Námestie sv. Anny 7, 911 01 Trenčín
kontakty
Tel: 032/6501940-47
Fax: 032/6508801
e-mail: kpu.tn@3s.land.gov.sk
Príslušné obvodné pozemkové úrady

Krajský pozemkový úrad Nitra (zobraziť na mape)
Štefánikova trieda 69, 949 80 Nitra
kontakty
Tel: 037/6925 448
Fax: 037/6523 117
e-mail: kpu.nr@3s.land.gov.sk
Príslušné obvodné pozemkové úrady

Krajský pozemkový úrad Žilina (zobraziť na mape)
Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 39 Žilina
kontakty
Tel: 041/5074249 - sekretariát KPÚ
Fax: 041/5007621
e-mail: kpu.za@3s.land.gov.sk
Príslušné obvodné pozemkové úrady

Krajský pozemkový úrad Banská Bystrica (zobraziť na mape)
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
kontakty
Tel: 048/413 51 69, 048/430 64 90
Fax: 048/413 51 67
e-mail: kpu.bb@3s.land.gov.sk
Príslušné obvodné pozemkové úrady

Krajský pozemkový úrad Prešov (zobraziť na mape)
Masarykova 10, 081 01 Prešov
kontakty
Tel: 051/7485 942
Fax: 051/7581 588
e-mail: kpupo@3s.land.gov.sk
Príslušné obvodné pozemkové úrady

Krajský pozemkový úrad Košice (zobraziť na mape)
Popradská 78, 040 11 Košice
kontakty
Tel: 055/6236441
Fax: 055/7898374
e-mail: kpu.ke@3s.land.gov.sk
Príslušné obvodné pozemkové úrady

 

PAMIATKOVÉ ÚRADY

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (zobraziť na mape)
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava, Slovenská republika
Telefón ústredňa: 02/20464111
Fax: 02/547 75 844
web: www.pamiatky.sk
e-mail centrálny: info@pamiatky.gov.sk
e-mail podateľňa úradu: podatelna@pamiatky.gov.sk
e-mail Odbor štátneho informačného systému: uzkp@pamiatky.gov.sk
e-mail Archív PUSR archiv@pamiatky.gov.sk
kontakty

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (zobraziť na mape)
Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
Tel.: 048/2455111
Fax: 048/2455855
e-mail: podatelna.bb@pamiatky.gov.sk
kontakty

Pracovisko Banská Štiavnica (zobraziť na mape)
Dolná ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 045/2451111
Fax: 045/2451855
e-mail: podatelna.bs@pamiatky.gov.sk
kontakty

Pracovisko Lučenec (zobraziť na mape)
Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
Tel.: 047/2461111
Fax: 047/2461855
e-mail: podatelna.lc@pamiatky.gov.sk
kontakty

Krajský pamiatkový úrad Bratislava (zobraziť na mape)
Leškova 17, 811 04 Bratislava
Tel.: 02/20489111
e-mail: podatelna.ba@pamiatky.gov.sk
kontakty

Krajský pamiatkový úrad Košice (zobraziť na mape)
Hlavná 25, 040 01 Košice
Tel.: 055/2455111
Fax: 055/2455855
e-mail: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk
kontakty


Pracovisko Rožňava (zobraziť na mape)
Betliarska 6, 048 01 Rožňava
Tel.: 058/2451111
Fax: 058/2451855
e-mail: podatelna.rv@pamiatky.gov.sk
kontakty

Pracovisko Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči (zobraziť na mape)
Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča
Tel.: 053/2452128
Fax: 053/2452855
e-mail: podatelna.sn@pamiatky.gov.sk
kontakty

Krajský pamiatkový úrad Nitra (zobraziť na mape)
Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
Tel.: 037/2451111
Fax: 037/2451855
e-mail: podatelna.nr@pamiatky.gov.sk
kontakty

Pracovisko Topoľčany (zobraziť na mape)
Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany
Tel.: 038/2451122
Tax: 038/2451855
e-mail: podatelna.to@pamiatky.gov.sk
kontakty

Kancelária v Komárne (zobraziť na mape)
Senný trh 6, 945 01 Komárno
Tel.: 035/2452121
Fax: 035/2452855
kontakty

Krajský pamiatkový úrad Prešov (zobraziť na mape)
Hlavná 115, 080 01 Prešov
Tel.: 051/2452812
Fax: 051/2452855
e-mail: podatelna.po@pamiatky.gov.sk
kontakty

Pracovisko Levoča (zobraziť na mape)
Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča
Tel.: 053/2452111
Fax: 053/2452855
e-mail: podatelna.le@pamiatky.gov.sk
kontakty

Pracovisko Poprad (zobraziť na mape)
Sobotské nám. 1735/16, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
Tel.: 052/2451111
Fax: 052/2451855
e-mail: podatelna.pp@pamiatky.gov.sk
kontakty

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (zobraziť na mape)
Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
Fax: 032/2451855
e-mail: podatelna.tn@pamiatky.gov.sk
kontakty

Pracovisko Prievidza (zobraziť na mape)
Ul. J. Červeňa 34, 971 73 Prievidza
Tel.: 046/2451111
Fax: 046/2451855
e-mail: podatelna.pd@pamiatky.gov.sk

Krajský pamiatkový úrad Trnava (zobraziť na mape)
Kollárova ulica 8, 917 01 Trnava
(bývalý Krajský úrad Trnava)
Tel.: 033/2452111
Fax: 033/2452855
kontakty

Krajský pamiatkový úrad Žilina (zobraziť na mape)
Mariánske nám.19, 010 01 Žilina
Tel.: 041/2452111
Fax: 041/2452855
e-mail: podatelna.za@pamiatky.gov.sk
kontakty

Pracovisko Martin (zobraziť na mape)
S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin pozri mapu
Tel.: 043/2452111
Fax: 043/2452855
e-mail: podatelna.mt@pamiatky.gov.sk
kontakty

Pracovisko Ružomberok (zobraziť na mape)
Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok
Tel.: 044/2451111
Fax: 044/2452855
e-mail: podatelna.rk@pamiatky.gov.sk
kontakty

Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava (zobraziť na mape)
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Tel.: 02/20464417
Tel.: 02/20464418
e-mail: ora.bratislava@pamiatky.gov.sk
kontakty

Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča (zobraziť na mape)
Nová 55, 054 01 Levoča
Tel.: 053/4512 819
Tel.: 053/4512 243, 053/4514 484
e-mail: ora.levoca@pamiatky.gov.sk

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Tel: +421-2-62 62 11 11
web: www.spp.sk

Tel: Zákaznícka linka 0850 111 363 – Domácnosti
Tel: Biznis linka 0850 111 565 - Malé podnikanie a organizácie
E-mail: zakaznickalinka@spp.sk

Zákaznícke kancelárie pre pripájanie k distribučnej sieti

Zákaznícka kancelária Bratislava
Votrubova 1, 825 11 Bratislava 26
Tel: 0850 269 269
e-mail: pripajanie@distribuciaplynu.sk

Zákaznícka kancelária Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice 11
Tel: 0850 269 269
e-mail: pripajanie@distribuciaplynu.sk

Zákaznícka kancelária Nitra
Levická 101, 949 01 Nitra
Tel: 0850 269 269
e-mail: pripajanie@distribuciaplynu.sk

Zákaznícka kancelária Prievidza
(iba poštový a telefonický kontakt)
Vápenická 16, 971 01 Prievidza
Tel: 0850 269 270
e-mail: pripajanie@distribuciaplynu.sk

Zákaznícka kancelária Žilina
Závodská cesta 26/2949, Žilina
Tel: 0850 269 269
e-mail: pripajanie@distribuciaplynu.sk

Zákaznícke centrá SPP pre domácnosti a malé podnikanie a organizácie

Zákaznícke centrum Banská Bystrica
Horná 61 A, 974 01 Banská Bystrica

Zákaznícke centrum Bratislava
Mlynské nivy 44C, 825 11 Bratislava 26

Zákaznícke centrum Dunajská Streda
Kukučínova 459, 929 01 Dunajská Streda

Zákaznícke centrum Humenné
Mierová 64/2, 066 01 Humenné

Zákaznícke centrum Komárno
Mederčská 81, 945 01 Komárno

Zákaznícke centrum Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice 11

Zákaznícke centrum Liptovský Mikuláš
Štúrova 4330/27, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zákaznícke centrum Lučenec
M. Rázusa 49/2064, 984 01 Lučenec 1

Zákaznícke centrum Michalovce
Nám. slobody 5, 071 01 Michalovce

Zákaznícke centrum Nitra
Štúrova 1432/12, 949 01 Nitra

Zákaznícke centrum Piešťany
Pod Párovcami 1341/3, 921 01 Piešťany

Zákaznícke centrum Poprad
Karpatská 15, 058 01 Poprad

Zákaznícke centrum Prešov
Levočská 3, 080 01 Prešov

Zákaznícke centrum Prievidza
Bakalárska 1, 971 01 Prievidza 1

Zákaznícke centrum Rožňava
Šafárikova 17/505, 048 01 Rožňava

Zákaznícke centrum Trenčín
Jilemnického 3/7053, 911 01 Trenčín

Zákaznícke centrum Trnava
Vajanského 38, 917 01 Trnava

Zákaznícke centrum Zvolen
Sokolská 3, 960 01 Zvolen

Zákaznícke centrum Žilina
Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

 

VODÁRENSKÉ SPOLOČNOSTI

 

 

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby