Články

Potrebujete pri rekonštrukcii akustika? Prinášame výhody, prečo sa to oplatí!

Uverejnené používateľom Peter Petraško Júl 28, 2021 o 22:23 0 Komentáre

  Akustické merania pre zhodnotenie priestorovej akustiky sú v zahraničí pri nových výstavbách či rekonštrukciách úplne bežné a v prípade verejných budov, akými sú napríklad školy či nemocnice, dokonca povinné. Tieto budovy totiž musia spĺňať záväzné normy, ktoré predpisujú v závislosti od účelu využívania budovy najvyššie prípustné hodnoty času dozvuku či požiadavky na zrozumiteľnosť reči.

 

Ako je to na Slovensku?

 

Akustické merania a následné návrhy na akustické úpravy s cieľom dosiahnuť zvukovú pohodu priestoru sú u nás zatiaľ dobrovoľné. „Na Slovensku majú zatiaľ príslušné normy len odporúčací charakter, čo je škoda tak pre deti, učiteľov, ako aj pacientov a personál nemocníc,“ hovorí akustik Matej Žák zo spoločnosti AkuDesign s.r.o.. Zároveň však…

Pokračovať

Čo robiť s odpadom zo zatepľovania?

Uverejnené používateľom Key Communications Júl 8, 2021 o 12:00 0 Komentáre

Odpady sa tvoria pri každej činnosti, ktorú človek vykonáva. Množstvo odpadu je nevyhnutné redukovať a zabrániť tomu, aby sa dostal na skládky. Výnimkou nie je ani odpad zo zatepľovania stavieb. Viete, čo robiť so zvyškami polystyrénu, ktorý vám po zateplení zostane?

Efektívnym spôsobom ako produkciu odpadov minimalizovať, je zvýšiť podiel ich recyklácie a bezpečného zneškodňovania. Expandovaný polystyrén (EPS) je veľmi dobre a dokonca viacnásobne recyklovateľný materiál. „Aby však bola recyklácia úspešná, je potrebné odpad z polystyrénu správne triediť. Odrezky a zvyšky zo zatepľovania nie je dovolené vhadzovať do žltých kontajnerov určených na plasty, je potrebné ich odniesť na zberný dvor. Veľmi dôležité je zbaviť polystyrén zvyškov malty, lepidla, stierky, tmelu a iných nečistôt, pretože recyklovať sa môže iba čistý polystyrén,“ upozorňuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS…

Pokračovať

Protipožiarne tesnenie káblov a potrubí

Uverejnené používateľom stavebnictvo.sk Jún 15, 2021 o 10:00 0 Komentáre

Protipožiarne tesnenie prestupu potrubí intumescentným materiálom

Káble a potrubia sú často cestou šírenia požiaru a dymu, ak nie sú ošetrené správnym protipožiarnym tesnením.

Zabezpečenie integrity úsekov pomocou požiarnych tesnení

V prípade, že narazíme na problém veľkého množstva horľavého materiálu, je vhodnou stratégiou priestor rozdeliť na menšie požiarne úseky. Takto sa dá zabrániť šíreniu požiaru naprieč budovou a znížiť riziko zachvátenia celej stavby požiarom. Pomerne jednoduchým riešením je oddelenie úsekov betónovou stenou s adekvátnou požiarnou odolnosť. Cez deliace…

Pokračovať

Kladieme vonkajšiu dlažbu v súlade s prírodou

Uverejnené používateľom Key Communications Máj 31, 2021 o 10:55 0 Komentáre

Cestičky v tráve, medzi záhonmi alebo chodníky okolo domu – to všetko sú estetické a na prvý pohľad jednoduché úpravy, ale aby aj dobre fungovali (a to čo najdlhšie), vyžaduje si to precízne a perfektne naplánovanú realizáciu. Odborník z Hornbachu prináša tipy, ako správne položiť zámkovú aj vonkajšiu dlažbu.

Vďaka chodníčkom v záhrade možno predísť prípadnému poškodeniu trávnikových a záhonových plôch, navyše môžu perfektne dotvoriť vizuálny celok záhrady. Variantov pre ich založenie je mnoho, od rôznych druhov dlažby až po nášľapné kamene. Čo však treba vedieť o príprave a samotnej realizácii?

Základom sú základy

Na začiatok je dôležité myslieť na to, ako bude plánovaný povrch zaťažovaný. „Pre cestičky v záhrade určené pre chôdzu postačí, keď pôjdete pod zem 25 až 35 cm. Podstatné je nezabudnúť tiež na jemnú podkladovú vrstvu, ktorá sa vkladá do rovných základov s výškou 10 až 15 cm. Pri tomto podklade by…

Pokračovať

Oslávte biodiverzitu živou záhradou

Uverejnené používateľom Key Communications Máj 24, 2021 o 15:18 0 Komentáre

V prirodzených ekosystémoch prekvitá život. Sú plné rastlín, živočíchov a organizmov. Rovnako by mala vyzerať aj každá záhrada. Odborník z Hornbachu radí, ako na vašej záhrade zachovať zdravú druhovú rozmanitosť.

Biodiverzita (živočíšna rozmanitosť) je mimoriadne dôležitá pre našu existenciu. Je kľúčová nielen pri výrobe potravín, ale aj liekov, stavebných materiálov či pohonných hmôt. Často však tieto dary prírody považujeme za samozrejmé. Aby sme si pripomenuli dôležitosť a krehkosť živočíšnej rôznorodosti, oslavujeme 22. máj ako medzinárodným deň biodiverzity. Každý z nás si môže vyhrnúť rukávy a pustiť sa napríklad do výsadby kvetinových lúk pre včely, budovania hmyzieho hotela alebo založenia ekologického trávnika. Spôsobov, ako si uctiť tento deň je neúrekom.

Diverzita je…

Pokračovať

Vývoj a prosazení na trh stavebních tvárnic z recyklátu

Uverejnené používateľom Ing. Gumman Jan Máj 24, 2021 o 10:03 1 Komentár

Po zhruba 15 letech jsem ukončil vývoj nového stavebního materiálu - tvárnic s vynikajícími vlastnostmi. Jejich nejdůležitější přednost je v tom že jsou vyráběny z materiálu /přírodního/ , no ne z písku nebo jiných minerálních hmot , které se těží průmyslovým způsobem , ale z přírodního obnovitelného materiálu. Jeho zdrojem jako suroviny pro výrobu vyvíjených tvárnic , je běžná denní průmyslová a obchodní činnost, z které je tento materiál vyčleňován po použití prakticky jako odpad. Po nenáročné ůpravě a zpracování se z něj stáva výchozí surovina pro výrobu stavebních tvárnic. Tyto umožňují běžné použití jako každé jiné , no některé jejich vlastnosti jsou podstatně lepší. No nejdůležitější je to že jdou po zbourání konstrukcí použít znovu jako surovina pro výrobu tvárnic. Takže vlastně recyklujeme znovu a vyrobíme znovu stejné tvárnice.  Nenáročná výroba a příprava jednotlivých částí umožňuje vyrábět tento stavební materiál lokálně , bez vazby na zdroj suroviny , jelikož materiálu…

Pokračovať

Na teplú vodu nestačia len samotné slnečné kolektory

Uverejnené používateľom Paper Life Máj 20, 2021 o 11:54 0 Komentáre

Keď sa hovorí o slnečných kolektoroch, alebo si ich ľudia obzerajú na strechách, laikov často ani nenapadne, že samotné kolektory na ohrev teplej vody nestačia. Ďalej ich prekvapí aj to, že pri cene celej solárnej zostavy netvoria slnečné kolektory najvyššiu položku, ale väčšiu časť ceny tvoria montáž a ostatné súčasti zostavy. Patria k nim solárny zásobník na teplú vodu, elektronický regulátor, čerpadlová jednotka, expanzná nádoba,  špirála, akumulačný zásobník, potrubie, nemrznúca kvapalina, nosná konštrukcia. Informuje o tom Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov, firmy  THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o.…

Pokračovať

Požiadajte o dotáciu na zateplenie rodinného domu

Uverejnené používateľom Key Communications Máj 17, 2021 o 12:23 0 Komentáre

Ak ste vlastníkom rodinného domu už viac ako 10 rokov a počas tohto obdobia ste ho zatepľovali alebo menili okná, prípadne sa na komplexnú rekonštrukciu práve chystáte, požiadajte o dotáciu. Dlho neotáľajte, pretože na to máte čas iba od 18. mája do 30. júna 2021. Príspevok na zateplenie domu vo výške až 8 800 eur dostane prvých 200 žiadateľov, ktorí splnia všetky podmienky. Investícia do zateplenia sa tak dá znížiť o nemalú čiastku.

Významnou obnovou rodinného domu vrátane zateplenia možno znížiť energetickú náročnosť domu, ušetriť až 40 % nákladov na vykurovanie, v letných mesiacoch zas ušetriť za klimatizáciu a tiež zvýšiť kvalitu a komfort bývania, vysvetľuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. Cieľom v poradí už ôsmej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie je zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu a podpora ekologickejšieho a zdravšieho…

Pokračovať

Postavte deťom domček na strome

Uverejnené používateľom Key Communications Apríl 27, 2021 o 13:42 0 Komentáre

V súčasnosti je väčšina detí doslova pripútaných k obrazovkám – či už od tabletov, telefónov alebo TV. Chuť hrať sa vonku a prežívať bláznivé dobrodružstvá sa z detstva takmer vytratili. Možno sa už dlhšiu dobu pohrávate s myšlienkou postaviť pre svoje ratolesti domček na strome. Či už máte jasnú predstavu alebo desiatky kreatívnych nápadov, odborník z Hornbachu radí, načo myslieť pri výstavbe domčeka na strome.

Zábava v záhrade nie je len pre najmenších

Čarovné lesy plné víl, tajné úkryty pred nebezpečnými banditmi, či nedobytná pevnosť. Určite si aj vy pamätáte na mnohé dobrodružstvá, ktoré sa občas skončili menším škrabancom. Spomienky z detstva, ktoré by určite nikto za nič nevymenil. „Všetci dobre vieme, že pobyt vonku je dobrý nielen pre naše fyzické zdravie, ale aj to duševné. Je to tiež príležitosť ako sa opäť spojiť s prírodou. Moderné technológie našim ratolestiam skutočné detstvo ale doslova kradnú. Deti sa…

Pokračovať

Za horšie študijné výsledky z jazykov môže (aj) hluk. Problémy s nadmerným hlukom v školských priestoroch je možné zmierniť úpravou akustických podmienok.

Uverejnené používateľom Peter Petraško Apríl 15, 2021 o 15:51 0 Komentáre

V apríli sa do tried vrátia žiaci. Kým dištančné vzdelávanie komplikovala dlhodobo podceňovaná digitalizácia a nepriaznivý vplyv izolácie na psychiku detí, návrat do tried prináša inú výzvu, rovnako však desaťročia podceňovanú. Je ňou hluk, ktorý vplýva na zdravie učiteľov a na študijné výsledky žiakov.

Aké hlučné sú školy?

Z výsledkov výskumu realizovaného počas 274 vyučovacích hodín vyplýva, že v triedach bola nameraná priemerná hladina hluku vyššia ako na vonkajších detských ihriskách, niektoré dokonca prekonali aj hustú cestnú premávku (75 dB). Chodby a jedálne sa približovali k úrovniam vyše 80 dB, čo je hluk, ktorý vydáva cirkulárka na drevo zo vzdialenosti 10 metrov. „Takáto úroveň hluku môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie učiteľov aj žiakov, ale negatívne vplýva aj na dosahované…

Pokračovať

Fórum

Kablove vedenie cez pozemok v zastavanom území obce

Začaté používateľom Lado Sauko v Stavebné otázky. Posledná odpoveď od používateľa Peter Rusko Jún 7. 1 Odpovedať

Dobrý deň,    Kúpil som stavebný pozemok v zastavanom území obce cez ktorý ide pod zemou elektrické NN vedenie.Vedenie prepája dve záhradkárske ulice medzi ktorými je môj pozemok.Tento rozvod nemá na LV pozemku zapísané vecné bremeno, neexistuje na neho žiadna zmluva a ani žiaden z predchádzajúcich majiteľov pozemku na neho nedal súhlas.V súčasnosti sa v blízkosti buduje rezidenčný projekt, ktorého súčasťou bude aj nové napojenie oboch záhradkárskych ulíc na novú kioskovú trafostanicu. Staré vedenie, ktoré prechádza cez môj pozemok teda stráca svôj pôvodný význam.Vie mi niekto poradiť ako zákonne vyargumentovať túto vec na elektrárňach s cieľom zrušiť káblové vedenie ktoré prechádza cez môj pozemok, prípadne zabezpečiť aby elektrárne vyvolali prekládku káblového vedenia na vlastné náklady? Pretože na elektrárňach mi tvrdia že mám urobiť prekládku daného NN vedenia na moje náklady aby im toto vedenie naďalej slúžilo ako zálohové.Vopred ďakujem za radu.Pokračovať

Projektovanie jednoduchých stavieb

Začaté používateľom veronika v Stavebné otázky. Posledná odpoveď od používateľa Peter Rusko Jún 7. 1 Odpovedať

Dobrý deň, Chcela by som sa spýtať či niekto neviete ako to je s projektovaním jednoduchých stavieb ( dom, Garáž, rekonštrukcia strechy...) keď som vyštudovala DREVOSTAVBY  na tech. univerzite vo Zvolene.Na stavebnom úrade mi bolo povedané že ja môžem podpisovať len drevostavby a murované nie. Ale murovaných je asi tak 80% domov. Viete mi poradiť prosím Vás čo by som potrebovala aby som si to mohla podpisovať sama? projektujem už cca 2 roky a dávam si to podpisovať. Treba aby som si urobia ďalšie skúšky? Alebo stačí živnosť? Ďakujem, Pokračovať

Spôsob vykurovania Bungalov

Začaté používateľom Daniel Grivna v Stavebné otázky. Posledná odpoveď od používateľa Ing. Pavol Ruják Mar 23. 1 Odpovedať

Zdravim, ako uplny lajk sa chcem s Vami poradit o moznostiach vykurovania rodinneho domu typu bungalov. Ide o maly domcek so zastavanou plochou 116m2, pricom uzitkova plocha je 97m2. Postaveny bude z Ytongovych tvarnic 30cm, zatepleny polystyrenom 15cm stropna izolacia bude riesena mineralnou vlnou 30cm. Dom bude mat predpripravu na kozub.Kedze na pozemku nie je plynova pripojka rozhodujeme sa co vybrat. Elektrickeho podlahoveho vykurovania sa bojim z dovodu vysokych mesacnych nakladov Teplovodne podlahove vyk. v kombinacii s tepelnym cerpadlom - tam ma odhovaraju vysokymi prvotnymi nakladmi a ze na takyto maly dom to nie je vhodne. Zvazoval som este infrapanely. Viac menej nemam favorita ani predstavu preto pisem sem. Za Vase rady vopred dakujem Pokračovať

Značky: podlahove, teplovodne, plyn, elektricke, infrapanely

Funkčnosť senzorovej batérie

Začaté používateľom Jozef Hruby v Nezaradené Feb 23. 0 Odpovede

Dobrý večer prajem,rád by som sa Vás spýtal na názor na túto senzorickú batériu. https://dizajnovebaterie.sk/produkty/kuchynske-baterie/cierne-kuchynske-baterie/senzorova-smart-bateria-do-kuchyne-k32/ Máte s podobným systémom niekto skúsenosť? Viem z vlastnej skúsenosti, že bežné bezdotykové senzory nefungujú na 100%. Pri tejto batérií by to malo zopínať na základe odporu čo by malo byť spoľahlivejšie ale osobnú skúsenosť s tým nemám. Videli ste to už niekto niekde namontované? Prípadne mali ste možnosť niečo podobné vyskúšať?Pokračovať

Značky: batérie, vodovodné, Kúpeľňa

Co je to "rabic/rabiz/rabitz"?

Začaté používateľom Mickey Miner v Stavebné otázky. Posledná odpoveď od používateľa Ing. Pavol Ruják Feb 4. 3 Odpovede

Zdravim,v hornom rohu miestnosti popri stene budem mat vedene rury vzduchotechniky, z ktorych budu prieduchy do miestnosti. Tieto rury budu "obalene" po celej dlzke sadrokartonom. Popri nich tam pojdu aj nejake ine vedenia...Ma tento box, nejaky nazov? Jeden majster stale pouziva slovo "rabic/rabiz/rabitz", ale nikde ho na internete v tomto kontexte nenachadzam. Ako sa to vola odborne?Dakujem,mmPokračovať

Plastové okná od Vekry

Začaté používateľom Robert Záhradník v Stavebné otázky. Posledná odpoveď od používateľa Robert Záhradník Jan 22. 9 Odpovede

Rozhodujeme sa medzi plastovými oknami, len nevieme či by sme ich chceli nejakej inej farby. Máte s tými fóliami skúsenosti? Myslím či sa nejak nepoškodia napríklad počasím?. A odporúčali by ste radšej z oboch strán alebo len z vonkajšej.  Zatiaľ sme si nechali urobiť len cenovú ponuku u Vekry aby sme videli na koľko nám to vyjde takže som zvedavý.Pokračovať

Drevený obklad do kamennej izby

Začaté používateľom Tomas v Stavebné otázky Máj 20, 2020. 0 Odpovede

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadom dreveného obkladu do kamennej izby v starom dome. Niekedy v tejto izbe bola hospodárska časť tzv. stajňa pre zvieratá, avšak táto izba sa už roky k tomuto účelu nevyužívala a preto je v nej zriadený sklad. S bratmi sme sa rozhodli, že si z nej spravíme poľovnícku izbu. Potreboval by som poradiť ohľadom rekonštrukcie stien, ako by sa dali ideálne spraviť, betón je suchý nevidno zatiaľ žiadnu vlhkosť na stenách, avšak sú z kameňa. S bratom by sme chceli na stenu naskrutkovať nejaké latovanie, zrovnať ho do roviny, medzi latovanie by sme asi vložili nejakú izoláciu (pravdepodobne sklenenú vatu 5cm hrubú, neviem či aj tento variant by bol naozaj vhodný) a na latovanie by išiel drevený obklad, pravdepodobne jedľový, aby sme tento priestor aspoň trošku opticky zväčšili a presvetlili (je tam maličké okno, ktoré chceme zachovať, žiadne výrazné zmeny neplánujeme). Taktiež na strop pôjde drevo. Ďakujem za každú radu.Pokračovať

Je táto povala bezpečná na bývanie?

Začaté používateľom Katarína Maďoranová v Nezaradené Máj 9, 2020. 0 Odpovede

Zdravím,Nedávno mi napadlo prestavať povalu na obývateľný priestor.No všimla som si že omietka je veľmi popraskaná, pravdepodobne z vysokej vlhkosti.Priložila som obrázky aby ste si to vedeli predstaviť.V tomto dome bývame už skoro 16 rokov, je na nej uskladnené mnoho vecí a zatiaľ sme s ňou okrem myší nemali žiadne problémy.Bolo by to zrealizovateľné a ak áno, čo by sa muselo urobiť na opravu týchto škár, prípadne zníženie vlhkosti?Pokračovať

Dopytové služby v stavebníctve, získavanie zákaziek

Začaté používateľom Milan Olšavský v Stavebné otázky. Posledná odpoveď od používateľa Ing. Pavol Ruják Apr 29, 2020. 19 Odpovede

Dobrý deň,Na Slovensku je viacero internetových stránok, ktoré slúžia na zadávanie dopytu a rozposielanie kontaktov zadávateľa registrovaným firmám. Aké máte skúsenosti s dopytovými (poptávkovými) servermi a službami, ktoré sľubujú získanie zákazky?Oplatilo sa Vám investovať do týchto služieb a vrátili sa Vám peniaze v podobe získania slušnej zákazky, alebo nie ?Počul som viacero názorov, negatívnych aj pozitívnych, viacerí mali pocit, že dopytové služby slúžia prevažne na prieskum cien konkurencie, prípadne zadávatelia idú len po najnižších ponukách nehľadiac na kvalitu.Vopred ďakujem za každú odpoveďPokračovať

Značky: zakazky, praca, Dopyt

Vie niekto ako na radón v užívanom dome?

Začaté používateľom Petr Škrabálek ,predseda ZRRR v Stavebné otázky. Posledná odpoveď od používateľa Petr Škrabálek ,predseda ZRRR Sep 25, 2019. 1 Odpovedať

Dom zo 70-tych rokov. Situácia: Dom stojí vo svahu, čiastočne podpivničený. Podložie: hydrotermálne rozvetraný andezit, okraj tektonického zlomu, poddoloané územie. OAR okolo 1 kBq/m3.Pokračovať

Fotografie

  • Pridať fotografie
  • Zobraz všetko
 
 
 

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby