1. Vykurovanie

2. Plynofikácia

3. Obecné

 

 

 

 

 

1. Vykurovanie

 

1.1. Výpočty a výpočtové postupy

          Súvisiace tabuľky:  Hodnoty teplotného korekčného faktora fΔθ,i

                                       Hodnoty teplotného korekčného faktora, fk

                                       Hodnoty minimálnej intenzity výmeny vonkajšieho vzduchu n min

                                       Faktor zakúrenia pre iné ako obytné budovy, nočný teplotný útlm maximálne 12 h

                                       Faktor zakúrenia pre obytné budovy, nočný teplotný útlm maximálne 8h


2. Plynofikácia

 

3. Obecné

Zobrazenia: 5572

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby