Na svete existuje celý ra systémov riadenia regulácie aktivity radónu v interiéroch budov. Na opačných koncoch toho radu stojí systém Americký, na druhom konci Český.

Americký je postavený na geologických podmienkach a administratívnom členení územia. Podľa prevládajúcich geologických podmienok je predpísaný jednotný pasívny spôsob ochrany nových domov.

Český je založený na individuálnom posúdení zakladacích pomerov pod každou novou stavbou, na ktoré reaguje projektant konkrétnym pomerom odpovedajúcim vlastným riešením.

Zobrazenia: 238

Odpovedať na toto

Odpovede na túto diskusiu

Ľudia, prečo nereagujete? Jedná sa o to, či ako projektant chceš bez ohľadu na zakladacie pomery, teda pričasto, núkať stavebníkovi zbytočné opatrenia, lebo je štát paušálne nariaďuje, alebo pohnúť rozumom a na konkrétne zakladacie pomery napasovať primeraný lacný systém ochrany.  

© 2022  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby