Dom zo 70-tych rokov. Situácia: Dom stojí vo svahu, čiastočne podpivničený. Podložie: hydrotermálne rozvetraný andezit, okraj tektonického zlomu, poddoloané územie. OAR okolo 1 kBq/m3.

Zobrazenia: 537

Odpovedať na toto

Odpovede na túto diskusiu

Priatelia, ten dom v Banskej Štiavnici naozaj existuje, a s jeho majiteľom amatérsky svojpomocne riešime problém vysokej aktivity radónu v interiéri. Ak by som chcel reakcie tupcov, mohol som tuto správu uverejniť na Face booku. Tam je blbcov, ktorí sa k tomu rádo by vtipne vyjadria dosť a dosť, a tých čo nazrú a idú ďalej ešte viac.

Ponúkol som vám možnosť spolupracovať na perspektívnom programe, Národnom akčnom radónovom, ktorý je uzákonený zákonom 87/2018 Z.z. Takých domov aký teraz riešime je asi 30% v súčasne užívanom fonde Rodinných domov (cca 300 tisíc objektov), len ich majitelia nevedia v čom bývajú, lebo radón netestujú.

Samozrejme záujemcov o spoluprácu  na radónovom programe nenecháme len tak tápať v nevedomosti. Dostupná je odborná literatúra, ktorej autori pochádzajú zo stavebnej fakulty ČVUT Praha (vďaka nim je český radónový program najrozvinutejší na svete). 

Radón je program pre malé, personálne a technicky dobre vybavené stavebné firmy.

Prienik radónu do jestvujúceho stavebného objektu by som riešil aplikáciou vhodnej hydroizolačnej fólie v podlahovej konštrukcií suterénu resp. prízemia (dom je čiastočne podpivničený). Vhodné sú všetky materiály na báze mPVC, folie typy Sikafloor, Fatrafol atď., ich hrúbku prispôsobiť zistenému stavu - t.j. OAR 1 kBq/m3.

P.S.: Na facebookoch odborné záležitosti zásadne neriešim ani sa tam nevyjadrujem, lebo vždy sa nájde skupinka primitívov, ktorí za odborné rady človeku vynadajú a oplzlé reči majú.

Pán inžinier, ak by situácia bola tak jednoducho riešiteľná, už by bola vyriešená. Vám osobne odporúčam pozrieť sa na český  prístup k riešení radónových situácií v užívaných budovách. Toto nie je prípad pre nalepenie fatrafolu a nepomôžu ani SBS modifikované asfaltové pásy ak nechcete v celom dome vrátane pivnice vytrhať nepoškodené podlahy. 

https://www.radonovyprogram.cz/stavebni-desatero-profesionalu/

Dom stojí na veľmi poréznom skalnom podloží. Podľa môjho názoru by najvhodnejšie riešenie, najmä z hľadiska nákladov bolo pretlakové riešenie, len ja som chemik a vzhľadom ku komplikovanému (schodovitému) založeniu budovy neviem ako takú vzduchotechniku vyvážiť. To chce odborníka, aby prišiel na miesto, prezrel si situáciu a potom vec riešil. 

Tu správu som tam vložil pred 2 rokmi aby som vzbudil záujem našich stavbárov o tuto problematiku. Vieme radón v užívaných domoch zmerať ale to ďalej je stavbárska záležitosť. Len v Banskej Štiavnici pri jednej meračskej kampani sa podobná situácia ukázala v 5 objektoch. Jedná sa o stavby celkom nové až po objekty historické. Vám ku cti slúži to že ste  reagovali, 271 ľudí sa pozrelo, a išli bez záujmu ďalej.

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby