Dom zo 70-tych rokov. Situácia: Dom stojí vo svahu, čiastočne podpivničený. Podložie: hydrotermálne rozvetraný andezit, okraj tektonického zlomu, poddoloané územie. OAR okolo 1 kBq/m3.

Zobrazenia: 185

Odpovedať na toto

Odpovede na túto diskusiu

Priatelia, ten dom v Banskej Štiavnici naozaj existuje, a s jeho majiteľom amatérsky svojpomocne riešime problém vysokej aktivity radónu v interiéri. Ak by som chcel reakcie tupcov, mohol som tuto správu uverejniť na Face booku. Tam je blbcov, ktorí sa k tomu rádo by vtipne vyjadria dosť a dosť, a tých čo nazrú a idú ďalej ešte viac.

Ponúkol som vám možnosť spolupracovať na perspektívnom programe, Národnom akčnom radónovom, ktorý je uzákonený zákonom 87/2018 Z.z. Takých domov aký teraz riešime je asi 30% v súčasne užívanom fonde Rodinných domov (cca 300 tisíc objektov), len ich majitelia nevedia v čom bývajú, lebo radón netestujú.

Samozrejme záujemcov o spoluprácu  na radónovom programe nenecháme len tak tápať v nevedomosti. Dostupná je odborná literatúra, ktorej autori pochádzajú zo stavebnej fakulty ČVUT Praha (vďaka nim je český radónový program najrozvinutejší na svete). 

Radón je program pre malé, personálne a technicky dobre vybavené stavebné firmy.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby