Letecké fotogrametrické merania

Možnosť využitie fotogrametrie v stavebníctve a urbanizme:
- 2D/3D dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v rôznych fázach výstavby
- dokumentácia fasád
- tvorba 3D modelov budov
- vizualizácia budov
- dokumentácia pamiatkových stavieb
- perspektívny zákres budov do projektu
- určovanie dĺžok, plôch
- určovanie objemov násypov a skládok
- merania pre súdnoznaleckú činnosť v stavebníctve atď.

  • fotografia
  • fotografia
  • fotografia
  • fotografia
  • fotografia
  • fotografia
  • fotografia
  • fotografia

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby