Priestorový model vytvorený leteckou fotogrametriou za účelom výpočtu kubatúr depónie z novonavrhovaného cestného tunela

Zobrazenia: 129

Komentár

© 2023  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby