Ponúkame prenájom veľkokapacitných kontajnerov, vypratávame a likvidujeme odpad z bytov po rôznych rekonštrukciách a prestavbách.

Postaráme sa o objemný odpad, zmiešaný odpad, stavebný odpad, stavebnú suť, bio odpad, biologicky rozložiteľný odpad, výkopovú zeminu.

Zabezpečujeme odvoz a likvidáciu odpadu na legálnych skládkach odpadov za platných právnych podmienok.

Hlavným zámerom našej spoločnosti je vynaložiť veľké úsilie pri poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve pre domácnosti a firmy, na uspokojenie ich špecifických požiadaviek.

Zobrazenia: 6

Komentár

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby