Hmotnostný tok

Premena jednotiek - hmotnostný tok

kilogram/second [kg/s]:
gram/second [g/s]:
gram/minute [g/min]:
gram/hour [g/h]:
gram/day [g/d]:
milligram/minute [mg/min]:
milligram/hour [mg/h]:
milligram/day [mg/d]:
kilogram/minute [kg/min]:
kilogram/hour [kg/h]:
kilogram/day [kg/d]:
exagram/second [Eg/s]:
petagram/second [Pg/s]:
teragram/second [Tg/s]:
gigagram/second [Gg/s]:
megagram/second [Mg/s]:
hectogram/second [hg/s]:
dekagram/second [dag/s]:
decigram/second [dg/s]:
centigram/second [cg/s]:
milligram/second [mg/s]:
microgram/second [µg/s]:
ton (metric)/second [t/s]:
ton (metric)/minute [t/min]:
ton (metric)/hour [t/h]:
ton (metric)/day [t/d]:
ton (short)/hour [ton (US)/h]:
pound/second [lb/s]:
pound/minute [lb/min]:
pound/hour [lb/h]:
pound/day [lb/d]:

.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby