Pri zriaďovaní novej elektrickej prípojky, alebo výmene pôvodného elektromerového rozvádzača by sme mali postupovať podľa niekoľkých jednoduchých krokov. Pokúsime sa Vám ich vysvetliť zjednodušene, z pohľadu laika.

Postup, ako správne vybrať elektromerový rozvádzač sme zhrnuli do štyroch bodov:

  1. Počet fáz

V prvom rade musíme vedieť, koľko fáz bude mať naše pripojenie. Zvykom je, že byty a menšie priestory, napr. garáže, majú väčšinou jednofázové napájanie. Naopak, tri fázy používajú rodinné domy, firmy a iné objekty využívajúce väčší odber elektrickej energie.

  1. Tarifa

Ďalšou rozhodujúcou vecou pri kúpe elektromerového rozvádzača je, či budeme využívať aj tzv. lacnejší prúd pri dvojtarifnom zapojení, ktorý slúži hlavne na ohrev TUV, elektrické kúrenie a podobne. Volíme teda medzi jednotarifným a dvojtarifným prevedením.

  1. Hlavný istič

Rozvádzač musí obsahovať aj hlavný istič, ktorého hodnota a charakteristika je presne určená distribučnou spoločnosťou a vyplýva zo zmluvy. Hlavný istič sa môže, ale nemusí zakúpiť spolu s rozvádzačom, je potrebný až pri pripájaní rozvádzača (objektu) do elektrickej siete a namontovaní elektromera.

  1. Umiestnenie

Poslednou vecou, ktorú musíme vyriešiť je, kde bude Váš rozvádzač umiestnený. Či bude zamurovaný do plotu alebo steny, pilier voľne stojaci na betóne, alebo so zemným dielom zakopaným v zemi.

Všetky informácie vyplývajú zo zmluvy s distribučnou spoločnosťou, sú záväzné a smerodajné pre Vaše pripojenie do elektrickej siete. Prehľad našich výrobkov - elektromerových rozvádzačov si môžete pozrieť na našej stránke https://www.sfos.sk , prípadne nás môžete kontaktovať priamo na sfos(zavináč)sfos.sk

Zobrazenia: 26

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby