Trápi vás slabý tlak vody vo vodovodnom potrubí? Máte problémy s kolísaním prúdu vody pri umývaní a sprchovaní? Poradíme vám, ako zistiť príčiny problémov spôsobených kolísaním tlaku vody a ako ich odstrániť. Nielen v domácnostiach napojených na verejnú vodovodnú sieť, ale aj v nehnuteľnostiach čerpajúcich vodu z vlastného zdroja.

                                                                            

Príčin nízkeho tlaku vody môže byť niekoľko, no každá z nich má riešenie. Obhliadkou domáceho rozvodu vody by ste mali vylúčiť zlé otvorenie hlavného uzáveru vody, závady na kohútikoch, zanesené vodovodné potrubie alebo iné príčiny zníženia prietoku. V horšom prípade môžete odhaliť úniky vody poškodením potrubia, ktoré bude treba opraviť.

Kde je problém?

Ak je kolísanie tlaku vody častejšie cez deň ako v noci, môže byť problém v kapacite dodávok vody z vodovodného zdroja. Dochádza k nemu napríklad po výraznom rozšírení zástavby obytnými budovami či výrobnými závodmi v blízkosti vášho bydliska.

V domácnosti sa môžu problémy prejaviť aj po prístavbe alebo rekonštrukcii. Zdrojom komplikácií môže byť aj rozšírenie počtu kúpeľní v dome či zapojenie nových spotrebičov.

Pôvodné riešenie vodovodu nemusí v týchto prípadoch stačiť a bude potrebné ho posilniť. Existujú dve riešenia.

Riešenie pre vodovodné zdroje

Pokiaľ je v odbernom mieste dostatok vody, ale nemá dostatočný tlak, je vhodné vybaviť vstupný systém domácou vodárňou, ktorá tlak zvýši o požadovanú hodnotu. Domácu vodáreň môžete so súhlasom správcu verejnej vodovodnej siete inštalovať priamo na vodovodnú sieť. V tomto prípade je na prítoku nutné použiť spätnú klapku a samotné zariadenie na zvyšovanie tlaku, teda domácu vodáreň.

„V našej ponuke je k dispozícii množstvo domácich vodární s klasickou technológiou tlakového spínača a tlakovej nádoby. Spoľahlivým a obľúbeným riešením je vodáreň s atestom na pitnú vodu Calpeda NGXM, ktorá je vybavená nerezovým samonasávacím čerpadlom, bezúdržbovou tlakovou nádobou s päťročnou zárukou a nastaviteľným tlakovým spínačom,“ uvádza Martin Křapa, obchodný riaditeľ spoločnosti Pumpa, ktorá sa na predaj čerpadiel a ich servis zameriava viac ako 30 rokov.

V prípade nesúhlasu správcu verejnej vodovodnej siete s priamym napojením alebo pri nedostatku vody z vodovodnej siete existuje druhé riešenie, a to použiť tzv. prerušovaciu nádrž, ktorá je na vstupe vybavená plavákovým ventilom. „Do prerušovacej nádrže tečie voda z vodovodnej siete a vytvára v nej určitú prevádzkovú zálohu. Množstvo vody v zálohe spravidla zodpovedá dennej spotrebe, maximálne však 500 litrom. Z prerušovacej nádrže je potom pomocou čerpadla voda rozvádzaná do domáceho vodovodu s potrebným tlakom,“ vysvetľuje Martin Křapa. V oboch prípadoch je nutné chrániť čerpadlo pred suchobehom.

Riešene pre vodu z vlastného zdroja 

 

Nedostatočný tlak vody pri zásobovaní z vlastného zdroja (studne alebo vrtu) je spravidla daný nedostatočným výkonom čerpadla vo vrte alebo v studni. Jediným riešením je výmena čerpadla za nový a silnejší variant, ale len v prípade, že to umožňuje výdatnosť zdroja vody. Podobne ako pri vodovodnom systéme platí, že pokiaľ je výdatnosť zdroja vody nedostatočná, je potrebné do systému pridať prerušovaciu nádrž a za ňu umiestniť domácu vodáreň s tlakovým spínačom alebo frekvenčným meničom. Platí to ako pri zaistení rozvodu vody po prístavbe či rekonštrukcii, tak pri znižovaní hladiny podzemných vôd v studniach a vrtoch.

Ako vybrať domácu vodáreň

V dnešnej dobe je najvýhodnejším riešením použitie domácich vodární s frekvenčným meničom. Tie nahrádzajú riešenie s tlakovým spínačom, majú integrovanú malú tlakovú nádrž a vodou chladený motor.

„Tieto vodárne prinášajú vysoký užívateľský komfort a v porovnaní s tradičnými spôsobmi dodávky vody aj úspory elektrickej energie o 30 až 60 %, pretože pracujú len s výkonom potrebným pre daný okamih spotreby. Zaujímavým riešením je napríklad kompaktná domáca vodáreň s frekvenčným meničom PUMPA e-line E-Drive PPM,“ radí Martin Křapa a pokračuje: „Vďaka integrovanej tlakovej nádobe sú vodárne veľmi kompaktné a dajú sa pomerne flexibilne umiestniť napr. do technickej miestnosti. Pri technologicky najvyspelejších riešeniach, akým je napr. Calpeda META small, sa navyše kladie dôraz na hlukovú záťaž, ktorá sa pohybuje okolo 47 dB, čo zodpovedá hlučnosti umývačky riadu.“

Zobrazenia: 31

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby