Anhydtrit tvorí s vodou, pieskom a prísadami vysoko tekutú hmotu. Táto hmota po položení veľmi  rýchlo tvrdne. Podlaha je pochôdzná už po 24-48 hodinách. Podlahu je možné zaťažiť už po 4-5 dňoch. Anhydritový poter je po vytvrdnutí hladký a bez zmrašťovacích trhlín a nedeformuje sa. Aj pri realizácii veľkých plôch nie je nutné použiť dilatačné špáry. Anhydritový poter spojuje vynikajúce stavebno-fyzikálne parametry- pevnosť v tlaku a pevnosť v ťahu za ohybu s optimálnými vlastnosťami pre aplikáciu. Tekutý anhydritový poter zaručuje jednoduché, hospodárné a veľmi rýchle aplikovanie. Tvrdnutie neovplyvňujú nízke ani vysoké teploty a poter je možné aplikovať i v zimnom období do -5C°.Vďaka menším množstvám vzduchových bublín a vysokej hustote je výhodný pre podlahové vykurovanie.

1. Spojený poter – slúži na spojenie s podkladnou vrstvou
Pri novostavbe – slúži na vyrovnanie nosnej vrstvy. Keď je podklad vyzretý (už po 28 dňoch), bez prachu a nečistôt, na penetruje sa, aby sa zjednotila nasiakavosť povrchu a aby sa zlepšilo spojenie oboch vrstiev. V hrúbke 25mm sa nanesie liaty poter, ktorým sa povrch perfektne vyrovná.
Pri rekonštrukciách – dochádza veľmi často k zisteniam, kedy treba vyrovnať nerovnosti lokálne od 1cm až po hrúbku napr. 8cm. Klasickým spôsobom je to nemožné, nevystužený poter by popraskal a nespojil sa s podkladom. V takomto prípade je jedinečné riešenie liatym poterom, ktorý tým že je homogénny, vyrovná i tieto nerovnosti so zachovaním pevností v tlaku 25 MPa.
Ako spojený poter sa v ostatnom čase používa v spojitosti s polystyrénbetónom, ktorý plní funkciu vyplňovaciu alebo tepelno-izolačnú. Výplňový betón poskytuje riešenie hrubších podlahových vrstiev, kedy nie je možné konštrukciu zaťažiť betónom, jeho najcennejšou vlastnosťou je objemová hmotnosť (od 350kg/m3)
Tepelno-izolačnú vrstvu polystyrénbetónom je ideálne vytvoriť v suterénnych priestoroch, kde v podlahách sú spravidla vedené všetky trubkové rozvody. Povrch polystyrénbetónu nemá dostatočnú pevnosť a oteruvzdornosť - preto sa výhodne aplikuje v kombinácii s liatym poterom, ktorý mu tieto vlastnosti poskytne.

2. Oddelený poter - sa používa v prípade keď nie je možné spojiť poter s podkladom.
V praxi sa sa stretávame s prípadmi, kedy treba poterom vyrovnať podklad, ktorý nemá schopnosť spolupôsobiť napr. izolácia proti vode, epoxidový náter, doskový alebo iný drevený podklad, plech a pod. V tomto prípade sa na podklad rozprestrie separačná fólia a poter nanesieme v min. hrúbke 30mm, pričom jeho mechanické vlastnosti budú zachované. Toto riešenie je vhodné aj pri riešení povrchov s vysokou nasiakavosťou (plynobetón, škvárobetón a pod.)
3. Vykurovací poter – používa sa na zalievanie rúrok podlahového kúrenia  


Najvýraznejšou vlastnosťou poteru, oceniteľnou v pretrvávajúcej ére podlahového vykurovania, je tepelná vodivosť. Až ku doteraz spomínaným prednostiam, priradíme tepelnú vodivosť, musíme nadobudnúť presvedčenie, že sme objavili najideálnejšiu formu zálievky podlahového kúrenia. Poter je po zmiešaní s vodou v podstate homogénna hustá kaša. To umožňuje dokonalé obalenie trubiek podlahového kúrenia a len v takom prípade môžeme hovoriť o bezstratovom odovzdávaní tepla do konštrukcie poteru .
Jen potrebné spomenúť vodivosť poteru čo v tejto kombinácií umožňuje znížiť tvz. nábehovú teplotu podlahového kúrenia. A zároveň ekonomicky zvýhodňuje pred klasickým spôsobom riešenia vykurovacieho poteru.
Pokyny pri práci s poterom pri podlahovom vykurovaní (mokrý spôsob)
Pri podlahovom vykurovaní s teplou vodou musia byť vykurovacie trubky pod tlakom. Odporúčame aplikáciu poteru v dvoch pracovných postupoch. Prvá vrstva pokrý2/3 priemeru vykurovacej trubky, čím sa dosiahne fixát trubiek a zabráni sa ich pohybu. Aby sa dosiahlo rýchlo pochôdznosti prvej vrstvy, treba voliť hustejšiu konzistenciu materialu. Druhá vrstva sa nanáša na druhý deň. Celková hrúbka musí byť minimálne 35 mm (merané od vrchnej časti vykurovacej trubky).
Pokiaľ sú vykurované trubky na podklad dostatočne pripevnené, môže sa poter naliať v jednom zábere.
Vykurovanie môže začať najskôr 7 dní po aplikácii poteru, začína sa nižšími teplotami (18-20 °C). Tieto teploty sa udržiavajú 3 dni a potom sa každý deň pridáva 5 °C až do teploty +55 °C. Pritom treba dbať na dostatočné vetranie. Maximálna teplota sa udržiava 7 dní. Konečná teplota sa znižuje denne o 10 °C až k najnižšej priebežnej teplote. Nie je dovolené prekračovať maximálnu teplotu.
 


4. Rýchly poter
Pokiaľ je problém s časom ponúkame veľmi rýchle riešenie. Poter na báze sádry s veľmi vysokými pevnosťami, ktorý je pochôdzny už po 3 hodinách. Po tomto čase je možné spustiť aj podlahové kúrenie.Čo rieši problém, kde hrozí penále za oneskorené odovzdanie stavby do užívania.

Niektoré naše realizácie


Nájsť viac podobných fotografií na Stavebnictvo.sk - Pre tých čo pomáhajú, alebo chcú lepšie bývať.


IZOLBAU SB, s.r.o. ,  sa špecializuje na:

Telefón : 0908487626

Zobrazenia: 5678

Komentár


PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o Január 24, 2011 na 18:52
Ako často používaš ten liaty rýchly poter :-)

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby