Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 4. štvrťrok 2022

V štvrtom štvrťroku 2022 celková ponuka kancelárskych priestorov (office stock) v Bratislave predstavovala 1,97 mil. m². 15 % z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A+, 39 % v A a 46 % v B štandarde.

V priebehu posledného štvrťroka 2022 nepribudla do ponuky žiadna office budova.

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 % budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 12 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 84 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (1,66 mil. m2).

Zelené budovy

Celkovo máme v Bratislave takmer 675,302 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o takmer 34 % celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo 39 z 272 budov. Z certifikovaného stocku má 60 % BREEAM, 5 % kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 35 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding má iba budova Twin City Tower, a v prípade LEED Platinum ide o budovy Digital Park I-III a Ein Park Offices.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (office take-up)

Nájomné transakcie dosiahli v štvrtom štvrťroku 2022 výmeru 54 532 m2, čo predstavuje 41 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní však klesol objem prenajatých plôch o takmer 49 %, čo deklaruje výrazné ochladenie trhu. Najviac prírastkov tvorili prerokovania, v objeme 53 % a nové nájmy, v objeme 43 %. Expanzie boli na úrovni 4 %.

Dominoval objem transakcií v sektore Profesionálnych služieb o veľkosti 12 451 m2. Najväčšia uskutočnená transakcia bola v IT sektore s výmerou 6 700 m2. Celkovo bolo zaznamenaných 11 transakcií s výmerou nad 1 000 m2.

Väčšinu prenajatých priestorov v tomto kvartáli zaznamenal sektor profesionálnych služieb (22,83 %), nasledoval verejný sektor (19,18 %) a IT sektor (18,47 %).

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (office vacancy)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala mierne zníženie na súčasných 11,21 %. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme na južnom nábreží (6,32%), nasleduje centrum mesta (8,77 %) a vnútorné mesto (9,00%). Na štvrtom mieste je CBD (12,70%) a na poslednom okrajová časť mesta (14,97%).

Nájomné (prime rent)

 

Nájomné (prime rent) sa oproti minulému štvrťroku nemení a ostáva na úrovni 17 EUR/m2/mesiac

Pre viac informácií, prosím kontaktujte ktoréhokoľvek člena Bratislava Research Forum.

Zobrazenia: 57

© 2023  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby