Členenie pozemkov a nehnutelností podľa vyhlášky - Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

späť na členenie pozemkov a nehnuteľností

KÓD DRUHU POZEMKU

Kód

Druh pozemku

2

ornápôda

3

chmeľnica

4

vinica

5

záhrada

6

ovocný sad

7

trvalý trávnatý porast

10

lesný pozemok

11

vodná plocha

13

zastavaná plocha a nádvorie

14

ostatná plocha

Zobrazenia: 2863

© 2022  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby