Ploché strechy a hlavne povlakové krytiny plochých striech sú veľmi náchylné na vznik nových príčin zatekania. Je preto veľmi dôležité venovať sa preventívnej kontrole tesnosti, zmapovaniu vlhkostného stavu plochej strechy a včasnej oprave zistených príčin zatekania.  

Hlavným poslaním pri takejto kontrole je:

-          Odhaliť príčiny (netesnosti) viditeľných vlhkostných problémov

-          Odhaliť skryté vlhkostné problémy

-          Podať objednávateľovi jasný popis stavu a rozsah opravy strechy

-          Odporučiť správny spôsob opravy

Viac informácií:

http://www.episs.net/sluzby

Prečo detekcia stavu strechy?

Odhaliť príčiny (netesnosti) viditeľných vlhkostných problémov je skutočne najdôležitejšia časť samotného procesu. Kvalitná detekcia však zahŕňa taktiež odhaľovanie skrytých problémov špecializovanými prístrojmi. Odhaľujeme nielen príčinu zatekania, ale aj rozsah poškodených miest. Preto samotnú iskrovú skúšku dopĺňame o špecializované merania vlhkosti. Nieje nič výnimočné keď po predchádzajúcej kontrole iskrovou skúškou inou spoločnosťou odhalíme ďalšie príčiny zatekania.

 

Čo má byť výsledkom detekcie?

Výsledkom je podať objednávateľovi jasný popis stavu, súpis nedostatkov a rozsah opravy strechy. 

Veríme že:

Po oprave bude obchodné centrum opäť plnohodnotne

poskytovať strechu nad hlavou počas spokojných nákupov

Opätovná kontrola strechy po nekvalitnej detekcii

Rozloha plochej strechy 5500 m2, 34 lokalizovaných netesností, jasný rozsah poškodenia vlhkosťou

Zobrazenia: 430

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby