Informačný systém pre vaše stavby, alebo ako byť transparentný pre svojich zákazníkov a ako kontrolovať dodávateľov.

ZVÝŠTE HODNOTU VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI, TRANSPARENTNOSŤ V OČIACH INVESTOROV

A ZNÍŽTE NÁKLADY NA VÝSTAVBU. VYUŽITE eDOCU S bPASS CERTIFIKÁTOM.

eDocu je štandardom riadenia výstavby domov, bytových domov a ponúka ucelený pohľad na všetky procesy výstavby, detailný
náhľad jednotlivých prác a záznamov a uchováva nezmazateľnú históriu po celé desaťročia. Zabezpečuje transparentnosť
procesu výstavby a predstavuje rozlišovací prvok na stavebnom trhu, generuje väčší dopyt zákazníkov a vyššiu predajnú hodnotu
objektu.
Vlastníkovi nehnuteľnosti zabezpečuje doživotný prístup k celkovej dokumentácii a to i pri ďalších predajoch nehnuteľnosti.
Fotodokumentácia uložená v eDocu je uchovaná navždy - i o 20 rokov je možný dvojklikom nahliadnuť priamo v miestnosti
na vedenia rozvodov, kolaudačné rozhodnutia, plány a pod. a to nezávisle od pôvodného staviteľa.

Kľúčové ukazovatele bPASS:
- až do 20% zvýšenie produktivity výstavby
- zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti do 5%
- až 18% úspora nákladov obmedzením kriminálnej činnosti, znížením počtu opráv a nárokov na údržbu
- 0€ náklady na IT infraštruktúru
- 0€ náklady na ďalšie systémy pre riadenie výstavby a inžinieringu
- 0€ náklady na proprietárne zariadenia

Príklad použitia:


‣ začiatok stavby vytvorením virtuálnej stavby v eDocu
‣ kompletná projektová dokumentácia priradená k projektu v eDocu - dostupná všetkým
zúčastneným kedykoľvek, kdekoľvek
‣ dokumenty spojené s inžinieringom a vybavením stavebného povolenia sú uložené v eDocu.
Pracovníkovi dostupné napr. i pri jednaní na stavebnom úrade na počkanie.
‣ priebeh stavebných prác je monitorovaný a zaznamenaný cez eDocu. Informácie sú dostupné
v tej sekunde, kedy boli priamo na stavbe doplnené.
‣ fotodokumentácia z priebehu výstavby v eDocu. Tá predstavuje jednoznačný dôkazový
prostriedok, keďže na mieste urobené fotky cez eDocu sú vďaka unikátnemu systému doplnené
o senzorické dáta
‣ akákoľvek udalosť na stavbe je zaznačená v eDocu
‣ jednotlivé pracovné zadania sú priradené zodpoveným pracovníkom priamo cez eDocu
‣ jednotlivé stavebné práce vykonávané externým dodávateľom sú priamo zadávané a kontrolované
cez eDocu a to najmä - aktuálny stav, odovzdanie a prevzatie prác, resp. staveniska
‣ úlohy sú priamo priraďované v eDocu ku konkrétnym činnostiam, častiam stavby
‣ Vybavenie úlohy v eDocu je priložením fotky z eDocu kontrolovateľné na diaľku, bez miestnej
obhliadky
‣ stavebný dozor môže kvalifikovanejšie kontrolovať akosť prevedených prác a riešiť aktuálnu situáciu aj bez fyzickej prítomnosti na stavbe
‣ po ukončení stavebných prác zostáva jednoznačný záznam o celom priebehu výstavby po
celý životný cyklus budovy
‣ záznam prác a nahliadnutie do jednotlivých fáz výstavby je možné pre akéhokoľvek vlastníka
budovy i po desiatkach rokov
‣ dokumentácia vrátane kolaudačných rozhodnutí, certifikátov, atestov, protokolov dostupných
po desaťročia na jednom mieste a to kdekoľvek a kedykoľvek

Zobrazenia: 308

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby