V Prešove prebiehalo od polovice septembra veľké jesenné upratovanie. Do akcie sa zapojila aj spoločnosť HORNBACH, ktorá podporila aktivitu mesta pätnástimi označenými veľkoobjemovými kontajnermi. Zároveň si nechala vypracovať prieskum o triedení odpadu, podľa výsledkov ktorého separuje odpad deväť z desiatich opýtaných obyvateľov Prešovského kraja.

 

Tradičné jesenné upratovanie v Prešove sa začalo 18. septembra a trvalo do 25. októbra 2019. Počas piatich týždňov pristavilo mesto celkovo 109 veľkoobjemových kontajnerov. Veľkoobjemové kontajnery boli k dispozícii do ich naplnenia, maximálne však sedem dní.

 

Zodpovedné upratovanie

Kontajnery aj tento rok praskali vo švíkoch, čo sa dorazilo na množstve vyzbieraného odpadu. Prešovčania sa počas akcie zbavili 315 ton komunálneho a takmer 26 ton biologicky rozložiteľného dopadu. Pre porovnanie, tento rok sa vyzbieralo o 20 ton komunálneho a 6 ton biologicky rozložiteľného odpadu viac ako minulý rok. Obyvatelia Prešova pristupovali k upratovaniu zodpovedne a do kontajnerov dávali iba ten odpad, ktorý do nich patril – objemný odpad z domácnosti alebo verejných priestranstiev. Vedľa kontajnerov umiestňovali biologicky rozložiteľný odpad, ktorý tvorili najmä konáre. Tie putovali na zhodnotenie do miestnej firmy.

 

Silný partner životného prostredia

Prvýkrát sa do jesenného upratovania v Prešove zapojila aj spoločnosť HORNBACH, ktorá chce touto aktivitou prispieť k tomu, aby tento odpad končil v kontajneroch, kam patrí. Počas rôznych termínov tak v meste pribudlo pätnásť označených veľkoobjemových kontajnerov HORNBACH. „Cítime spoločenskú zodpovednosť za životné prostredie, či už na globálnej alebo lokálnej úrovni. Preto sme sa rozhodli mesto Prešov počas jesenného upratovania navyše podporiť formou dodatočných kontejnerov. V priebehu celého roka je na našej predajni k dispozícii zberné miesto, kde môže ktokoľvek bezplatne odovzdať menší aj väčší elektroodpad – od bateriek, cez žiarivky až po kosačku na trávu. Samozrejmosťou sú aj kontajnery na triedený odpad ako plast a papier,“ hovorí David Kolář, marketingový riaditeľ spoločnosti HORNBACH pre Slovenskú a Českú republiku.

 

Až 89 % obyvateľov Prešovského kraja triedi bežný odpad

V súvislosti s jesenným upratovaním si spoločnosť HORNBACH nechala vypracovať agentúrou Median prieskum o triedení odpadu. Ten bol realizovaný v Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji. Práve z posledného zmieneného triedi odpad až 89 % opýtaných. Zvyšných 11 %, ktorí odpad vôbec netriedia, udalo až takmer 70 % ako hlavný dôvod, že nemajú k dispozícii smetné nádoby na triedený odpad. Z tých, ktorí odpad separujú, viac ako 97 % tak robí doma, odkiaľ následne putuje do špecializovaných smetných košov. Viac ako polovica (56 %) likviduje elektroodpad odvozom na zberné miesto a služby zberného dvora využíva na separáciu okolo 43 % respondentov.

*zdroj Median, prieskum realizovaný 08/2019 pre spoločnosť HORNBACH

 

*zdroj Median, prieskum realizovaný 08/2019 pre spoločnosť HORNBACH

 

*zdroj Median, prieskum realizovaný 08/2019 pre spoločnosť HORNBACH

 

Aký odpad obyvatelia Prešovského kraja separujú?

Z prieskumu vyplýva, že až deväť z desiatich opýtaných triedi plast, papier a sklo. Okolo 70 % respondentov separuje aj batérie a kovy. Každý druhý obyvateľ Prešovského kraja pristupuje zodpovedne aj k likvidácii elektroodpadu. Pod hranicu 50 % ostalo oblečenie, nápojové kartóny a bioodpad.

 

*zdroj Median, prieskum realizovaný 08/2019 pre spoločnosť HORNBACH

 

 

Päť príkladov, ako HORNBACH aktívne pristupuje k ochrane životného prostredia

 

  1. Už v roku 1996 sa HORNBACH dobrovoľne zaviazal dovážať iba FSC® – certifikované tropické dreviny. V roku 2007 obdržal ako prvý DIY reťazec FSC – certifikát. Najnovším krokom v tejto oblasti je výhradný predaj grilovacieho uhlia a brikiet práve s týmto certifikátom.
  2. V marci 2016 vyradil HORNBACH zo svojej ponuky celý rad prípravkov na likvidáciu buriny obsahujúci glyfosát. Takými sú napríklad Roundup (v pôvodnom zložení), Dominator alebo Kaput, teda najpoužívanejšie herbicídne prípravky.
  3. Následne prišlo k úplnému vyradeniu prípravku s obsahom Neonikotinoidu, ktorý má devastujúce účinky na včelstvo. Tento krok je logickým vyústením snahy HORNBACHu, ktorý chce fungovať v súlade so životným prostredím a nechce prispievať k poškodzovaniu zdravia svojich zákazníkov a spoluobčanov.
  4. Na každej predajni HORNBACH je zriadené zberné miesto, kde môže ktokoľvek odovzdať menší či väčší elektroodpad. Spoločnosť zároveň zodpovedne pristupuje k triedeniu obalov, a preto sú pri pokladniach smetné nádoby na separovaný odpad. Obaly zo zakúpených výrobkov tak môžu zákazníci nechať priamo na predajni.
  5. Spoločnosť vybavila novú predajňu v Prešove ako prvú v Európe kompletne LED osvetlením, ktoré šetrí energiu a má dlhšiu životnosť ako bežné osvetlenie. Nachádza sa nielen v interiéri predajne, ale aj v exteriérových plochách. Ďalší zdroj úspor energie predstavujú vzduchotesné steny budovy, systém tepelnej rekuperácie a vzduchotechnika.

 

 

 

Pridajte sa k nám na Facebooku - https://www.facebook.com/HornbachSK/

Zobrazenia: 53

Komentáre k tomuto článku sú uzavreté

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby