Pod pojmom liate podlahy nerozumie každý to isté. Niekto si myslí, že liata podlaha je vyrovnávajúci cementový, prípadne anhydridový poter. Nájdu sa i takí, ktorí si pod týmto názvom mýlia realizáciu nivelizácií. Najbližšie sú však tí, ktorí liate podlahy poznajú pod termínom priemyselné podlahy. Živičné epoxidové a polyuretánové liate podlahy boli a sú používané najmä v priemysle. V dnešnej dobe sa však realizácie liatych podláh posunuli bližšie k súkromnému sektoru.

 

AKÉ VÝHODY MÁ LIATA PODLAHA ?

Živičné liate podlahy majú jedinečný vzhľad. Dizajn a farebné prevedenie liatych podláh sú neobmedzené. To najdôležitejšie je však to, že ide o bezškárový, bezdilatačný spôsob realizácie. Z tohto dôvodu liate podlahy ponúkajú ľahko udržiavateľný podklad. Pri hrúbke ± 2 mm neobmedzujú stavebníka samotnou hrúbkou podlahy. Svojou tekutosťou priľnú k detailom a obvode stien. Živice majú veľmi vysokú pevnosť v tlaku. Sú vhodné do priestorov s vyšším mechanickým zaťažením. Živičné liate podlahy odolávajú mnohým chemickým látkam. Ich ďalšou výhodou je nehorľavosť.

 

AKÉ NEVÝHODY MÁ LIATA PODLAHA ?

V prípade zlého podkladu v zmysle nedostatočnej odtrhovej pevnosti a vlhkosti, môže dôjsť k delaminácii od podkladu. Preto naša spoločnosť vždy vykonáva odtrhové a vlhkostné skúšky. Pri nerovnostiach podkladu je nevyhnutné realizovať nivelizáciu. Pri hrúbkach liatej podlahy ± 2 mm sa podklad kopíruje a sebemenšia nerovnosť je pri vysokom odlesku viditeľná. Upozorňujeme aj na skutočnosť, že liata podlaha napriek svojej vysokej mechanickej odolnosti nedokáže eliminovať škrabance z bodového zaťaženia. Preto je nevyhnutné myslieť aj na jej ochranu počas hrubých prác.

 

NIVELIZÁCIE ...

Všetko začína vhodnou prípravou podkladu. Nivelizácie s vysokým obsahom sadry a vápna väčšinou nie sú vhodné ako podklad pod liate podlahy. Majú nízke pevnosti a ich využitie je skôr pre menej zaťažované podlahy. Samotná realizácia nivelizácií musí byť vykonávaná v súlade s požiadavkami technického listu. Nevhodné nástroje na miešanie, nedôraz pri spotrebe vody a nedostatočná penetrácia vedie k tvorbe bublín, ktoré nedokáže stavebník eliminovať ani dlhodobým odvzdušňovaním pomocou ježka. Odporúčame ponechať realizáciu nivelizácie na kvalitnú firmu so skúsenosťami.

http://stafix.sk/podlahy.html

Zobrazenia: 5784

© 2022  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby