Schodisko slúži na prekonávanie výškových rozdielov, spája jednotlivé podlažia a umožňuje pohodlný a bezpečný výstup aj zostup osobám. Rozmery schodiska musia vyhovovať väčšine užívateľov objektu, čiže nízkym, vysokým, starým, mladým , chorým, zdravým, mužom, ženám, deťom a podobne. Výstup respektíve zostup po schodišti je pre človeka oveľa náročnejší ako chôdza po rovine.  Preto je potrebné schodiská navrhovať tak aby chôdza po nich bola pohodlná a fyzicky nenáročná. Návrhom schodísk sa zaoberá norma STN 73 4130. V pozemných stavbách pri navrhovaní schodiska určujeme najmä ich pôdorysný tvar, počet ramien, šírku a dĺžku ramena, polohu podest, rozmery a  spôsob podoprenia stupňov, použitý materiál, rozmery zábradlia, spôsob osvetlenia, vetrania a podobne.

 

Rozdelenie schodísk podľa sklonu ramena :


Dôležité je hlavne správne navrhnutý sklon ramena s čím súvisí návrh rozmerov stupňov.  V schodisku musia mať všetky  stupne rovnakú výšku a šírku. Medzi šírkou a výškou stupňa platí vzťah vychádzajúci z priemernej dĺžky kroku, pričom priemerný krok človeka je 630 mm (muži 750 mm, ženy 600 mm a deti okolo 540 mm). Z toho bol odvodený vzťah pre určenie výšky a šírky stupňa.

 

2h+b=a (mm)

  • a - je priemerná dĺžka kroku 630 mm
  • h - je výška stupňa
  • b - je šírka stupňa

Prečítajte si tiež : Moderné schody s talianským dizajnom

 

Hodnotu 630 mm norma povoľuje znížiť na 600 mm v tom prípade, pokiaľ nebude prekročený maximálny respektíve minimálny sklon schodiskového ramena α príslušného schodiska podľa účelu a charakteru budovy. Je ale nesprávne navrhovať rozmery stupňov len z tohto hľadiska,  je nutné vziať v úvahu fyzickú náročnosť pre výstup a zostup po schodisku. Meraním spotreby energie pri rozličných pomeroch stúpania sa zaoberali  na inštitúte cisára Wilhelma v Dortmunde. Z ich výsledkov boli odvodené krivky charakterizujúce náročnosť použitia príslušného schodiska z energetického hľadiska. Krivky približne vyhovujú rovniciam h=b-120 ; h=320-269/(b-309).  Optimálny stupeň z hľadiska spotreby energie a vyhovujúci požiadavkám normy je  310,6 mm x 159,7 mm.  týmto rozmerom zodpovedá sklon schodiskového ramena 27°.

 

Ako pomôcku pre návrh rozmerov stupňov schodiska je možné použiť interaktívnu výpočtovú tabuľku, pre posúdenie schodiska stačí vyplniť oranžové polia v tabuľke. Pre zobrazenie výpočtu kliknite na obrázok dole.

 

 

 

 

 

Prečítajte si aj : Staviame rodinný dom - Časť 11. - Schody


Použitá literatúra :

  • STN 73 4130 - Schodištia a šikmé rampy
  • Schodiště, rampy a žebříky, Pavel Hykš a Márie Gieciová

Zobrazenia: 51695

Komentár


PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o November 16, 2011 na 19:33

Pán projektant tejto rampy a schodov bol už aj v správach čas 8:48

Vraj schody sú tak lebo....

A musela byť dodržaná odstupová vzdialenosť od sietí.

Jediné riešenie vidí v rozšírení rampy a predĺžení schodov, čím sa ale poruší odstupová vzdialenosť od sietí.

Hm ?


PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o Október 24, 2011 na 21:25

Nedá mi, aby som sa nepodelil o úžasné skombinovanie rampy a schodiska v mojom rodnom mestečku. Pôvodne to bolo schodisko na celú šírku čo samozrejme nebolo ideálne, ľuďom chýbala rampa pre bezbariérový prístup tak slovo dalo slovo a bola rampa samozrejme kombinovaná so schodiskom veď ako inak :-)

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby