Čo sa stane, ak sa nepoužije odkvapový profil?

Na doleuvedených obrázkoch je vidieť, čo sa stane, keď sa vo výstupkoch fasád, ako sú preklady okien, rímsy či balkóny nepoužije odkvapový profil. Hlavným zmyslom profilu je odvedenie dažďovej vody z fasády cieleným odkvapnutím vody z vonkajšej hrany odkvapového profilu. Zabráni to tomu, aby voda nestekala po fasáda a nenarušovala jej celistvosť. Dlhodobé pôsobenie stekajúcej vody po fasáde zapríčiní odlupovanie.

Sanácia takejto fasády je veľmi náročná a nákladná.

Nasledujúcim obrázkom Vám  sprostredkujeme  pohľad na správne zrealizovanú rímsu s použitím odkvapového profilu PROTEKTOR č. 3794. Budeme radi, ak tieto detaily nepodceníte a necháte si od nás poradiť.

MARCUS

Zobrazenia: 456

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby