Nedávno som natrafil na stránku edome ,kde som sa zoznámil s novou "aspoň pre mňa to bola novinka" technológiou stavania isomax. Myšlienka ako taká je podľa mňa výborná - sol in terra = uchovanie solárnej energie v zemi , preto ma zaujíma,či niekto má skúsenosti s podobnými stavbami. Na ich stranke sa toho veľa projektanti či stavbári nedočítajú (stránka je prevažne orientovaná na laikov). Snažil som sa získať informácie aj z ďalších zdrojov. Som veľmi zvedavý čo si o tejto technológii myslíte, respektíve či sú už nejaké realizácie aj na Slovensku, kde možné overiť a získať konkrétne hodnoty o úspornosti tejto zaujímavej a modernej technológii.

Terra-sol / ISOMAX

Cieľ, ktorý má systém Terra-sol / ISOMAX je znížiť, resp. odstrániť využívanie energií z primárnych zdrojov, nahradením obnoviteľnou energiou.

Energia zeme

Kontinuálny prúd tepla zeme k povrchu zeme je cca. 0,7 kWh/m2.rok.  V hĺbke 3 až 4 m pod povrchom zeme je teplota 9~11°C – v lete aj v zime (pivničná teplota) Vytvorením tepelnej bariéry s teplotou 10°C – extrémne vonkajšie teploty strácajú vplyv na vnútornú teplotu.

Akumulácia tepla

Zaizolovaním základovej dosky, sa zadržiava prúd tepla prichádzajúci z vnútra zeme. Teplota v tepelnej bariére dosahuje cca. 12°C a pre spotrebu energie je rozhodujúci teplotný rozdiel Δθ= 20° - 12° = 8 K. Využitie ďalšieho, nevyčerpateľného, výkonného a lacného zdroja energie – slnko, na zvýšenie teploty v zásobníku Teplota v tepelnej bariére dosahuje cca. 18°C

Konštrukcia systému ISOMAX

 •  Tepelná bariéra
 • Zemný zásobník tepla
 • Solárny absorbér
 • Rekuperačný výmenník ISOMAX  

Tepelná bariéra 

Schématické zobrazenie stien s tepelnou bariérou: A - ISOMAX stena, B - Murovana stena, C – Stena drevodomu

Zemný zásobník tepla

 

 Solárny absorbér

Získavanie energie zo slnka pomocou PP-R potrubia uloženého pod krytinou. Jednoduché získavanie slnečnej energie finančne nenáročným spôsobom, nezasahujúc do architektúry objektu, ktoré funguje aj pri zamračenej oblohe.

Realizácia absorbéra: A – Šikmá strecha, B – Plochá strecha


Rekuperačný výmenník RR

Spätné získavanie tepla s účinnosťou až 96% Úplná výmena vnútorného vzduchu (pri výmene vzduchu nedochádza k zmiešavaniu odpadoveho a čerstveho vzduchu) Dohrev a chladenie z obnoviteľných zdrojov (vzduch sa podľa potreby upravuje v zemnom zásobniku) 

Systémom ISOMAX dosiahnete

Extrémne nízke, resp. žiadne náklady na vykurovanie, chladenie a vetranie potreba tepla sa pohybuje v rozmedzí 0-10kWh/m2.rok ( tepelné straty su vykryte vnútornými ziskami )

 • Vyšší komfort života

garantovaná celoročná teplota 23°C a tým vytvorená vysoká tepelná pohoda stály prívod čerstvého vzduchu bez vytvarania prievanu

 • Zdravšie prirodzené obytné klíma

rovnomerná teplota vo všetkých obvodových stenách nevytvára sa kondenzát a tým ani plesne čerstvý vzduch je zbavený prachových častíc a iných nečistot

 • Veľmi vysoký prínos k ochrane životného prostredia

znižovanie spotreby primárnej energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie

 • Nižšie investičné náklady o min. 10%

použité bežne dostupné materiály bez potreby použitia vysoko-izolačných drahých okien menšie hrúbky izolácií ako u klasických EPD

 • Nižšie prevádzkové náklady

zabezpečenie celoročného predohrevu teplej vody na min. 35°C dodatočný ohrev a chladenie vzduchu zabezpečené obnoviteľnými zdrojmi energie, zabezpečenie prevádzky bazénu bez nákladov na ohrev vody.

 • Neobmedzené správanie užívateľov, keďže je prebytok bezplatného zdroja energie

možné nárazove vetranie objektu aj v zimnom období, udržiavanie vyššej teploty vo vnútornom prostredí

 • Architektonická a materiálová voľnosť

neobmedzuje architektonické riešenie stavby použitie na akúkoľvek stavebnú technológiu, využitie pri novostavbe aj rekonštrukcií rodinné domy, administratívne budovy, pamiatkovo chránené budovy a priemyselné stavby


Možnosti využitia

novostavby bytových domov sociálnych ale luxusnejších a iných obecných objektov

rekonštrukcia starých objektov, škôl, úradov, bytových domov a iných obecných objektov

Dôvody pre ISOMAX rozhodnutie

zníženie spotreby energie až o 96% = šetrenie finančných zdrojov miest a obci a ich občanov technológia využívajúca obnoviteľné zdroje = možnosť získania dotacii z EU vytvorenie dokonale klimatizovaného prostredia v riešených objektoch – vykurovanie, chladenie, vetranie, moderný prístup riešenia energetickej otázky.

A nakoniec som ešte našiel, už síce staršiu, ale dosť búrlivú diskusiu o tomto systéme na e-filip.sk.

Zobrazenia: 3083

Komentár


PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o December 5, 2011 na 12:38

Referát Dipl. Ing. Phys Kreckého na Nadácii Steinbeis, Stuttgart, 1.4.2009

Veľavážené dámy a páni,

Mojou dnešnou témou má byť solárne podporované podpovrchové zemské teplo pre ekologickú a hospodárnu klimatizáciu novostavieb, ako aj pre energetickú termomodernizáciu existujúcich stavieb na celom svete.

Pokúsim sa Vám predstaviť výsledky mojej 30-ročnej medzinárodnej výskumnej a vývojovej práce.

Vtedy som mal víziu, ekologicky a extrémne hospodárne využiť slnečné teplo v spojení s gigantickým množstvom podpovrchového zemského tepla, ako duálny energetický potenciál pre klimatizíáciu budov na celom svete.

Ale ako ?

Nakopilo sa 1000 otázok, pochybností a problémov.
Práca bola ohlásená, zamierilo sa na cieľ !
40% až 60% svetovej energie sa každodenne “vyhadzuje” na klimatizáciu !
Dnešní predrečníci výrazne a pôsobivo poukázali na medzinárodnú energetickú problematiku a možné riešenia !
Avšak, je a zostáva pravdou : vysoko subvencované, nedecentralizované a primárnu energiu spotrebovávajúce fotovoltaické zariadenia a veterné elektrárne sú stále závislé od vetra a slnečného stetla ! A čo keď... ?

Musí byť snahou nás všetkých v najbližšej dobe ušetriť 40% dnešnej svetovej energie s rozumnou, osvedčenou a od subvecii nezávislou klimatizačnou technológiou pre novostavby ako aj pre termo-modernizáciu existujúcich stavieb na celom svete. “Pretože najlepšia energia je tá, ktorú nepotrebujeme !”

Nemôžeme stále len hovoriť “Chceme šetriť energiu a chrániť životné prostredie” - musíme to spolu konečne aj urobiť !
Al Gore s veľkou dávkou elánu potvrdil človekom spôsobné problémy životného prostredia a obdržal za to dokonca Nobelovu cenu.

Naša spoločná budúca práca musí spočívať v tom, aby sa tieto problémy nie len ukazovali, ale aj účinne s našimi dnešnými vedomosťami a vysokou úrovňou technológie ISOMAX odstraňovali a obmedzovali.
A toto je na mnohých stavbách ISOMAX vo všetkých klimatických zónach na celom svete otestované nasledovným spôsobom .

Plánujeme a staviame novostavbu ISOMAX :
To znamená, že potrebujeme základňovú dosku. V tejto doske je uložené viacero okruhov PP hadíc s priemerom 20/2 pre budúce TEPLÉ OKRUHY. Mimo týchto teplých okruhov sa pokladá tiež viacero hadicových PP vedení 20/2 ako budúce CHLADIACE OKRUHY. (pri energetickej termomodernizácii starých stavieb sa teplé okruhy (ak je to možné) pokladajú tesne okolo budovy a zo strany ako aj zhora sa zaizolujú. Chladiace okruhy sa pokladajú (bez izolácie) z vonkajšej strany týchto teplých okruhov). V betónových vonkajších stenách sú od výroby inštalované segmentovane v každej izbe PP 20/2 hadicové vedenia pre budúcu tzv. ISOMAX-TEPLOTNÚ BARIÉRU. Pod strechu sa tiež pokladajú PP 20/2 hadicové vedenia pre tzv. SOLÁRNY ABSORBÉR. Použitím termostatu sa aktivuje malé obehové čerpadlo, aby sa solárna energia SOLÁRNEHO ABSORBÉRA priviedla do TEPLÝCH OKRUHOV. V zimnej prevádzke odoberieme teplo z TEPLÝCH OKRUHOV (+16°C až +23°C) a vedieme ho do TEPLOTNEJ BARIÉRY vonkajších stien. V letnej prevádzke odoberieme chlad z CHLADIACICH OKRUHOV (+9°C až +14°C) a vedieme ho TEPLOTNEJ BARIÉRY vonkajších stien. Týmto vzniká v lete ako aj v zime extrémne pozitívna hodnota Delta T pre všetky klimatické zóny na svete pri príjemných, rovnomerných, vysoko komfortných izbových teplotách.

Nerezové protiprúdové vetracie zariadenie “rúra v rúre” zásobuje budovy dodatočným studeným/teplým vzduchom. Na stavenisku sa navinie ca. 50 m dlhá koaxiálna rúra, ktorá sa uloží zo 40%-60% v TEPLOM OKRUHU a zo 40%-60% v CHLADIACOM OKRUHU. Účinnosť zariadenia je cca. 98%. Dodatočný enormný energetický zisk vzniká na základe skutočnosti, že vonkajšia rúra s privádzaným vzduchom absorbuje enrgiu zeminy (teplo/chlad) a tým zásobuje ISOMAX –TERRASOL budovu mnohonásobkom prídavného, energetického zisku zdarma.

Konferencie o životnom prostredí

Nájdete tam záznamy z konferencií, rôzne dokumenty a ďalšie podrobnosti


PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o December 5, 2011 na 0:54

Vďaka za informáciu o tomto systéme :-)

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby