RENOVÁCIOU STARÝCH BUDOV BY SLOVENSKO MOHLO DO ROKU 2050 UŠETRIŤ AŽ 2 MILIARDY EUR

Riziká bývania v zastaraných a energeticky neefektívnych domoch presahujú rámec zdravia a financií obyvateľov.  Nezdravé budovy zanechávajú obrovskú ekologickú stopu a stoja peniaze celú spoločnosť nielen tým, že plytvajú energiou, ale aj tým, že zvyšujú výdavky na zdravotnú starostlivosť a znižujú produktivitu. Renovácia takýchto budov vie prispieť k riešeniu všetkých uvedených problémov. Proces renovácie môže tiež vytvoriť pracovné miesta a stimulovať miestne ekonomiky.

Podľa prieskumu Healthy Home Barometer 2022, ktorý zverejnila spoločnosť VELUX, 1 z 3 Európanov trpí rizikami súvisiacimi s vnútornou klímou (ktorými sú nedostatok denného svetla, chlad, hluk, vlhkosť a plesne). Stav budov a bývania má dôsledky pre všetkých, nielen pre ľudí, ktorých sa priamo dotýka: zvýšené výdavky na zdravotnú starostlivosť a znížená produktivita kvôli nezdravým budovám majú vplyv na hospodárstvo, zatiaľ čo nehospodárne budovy zanechávajú stopy aj na životnom prostredí.

Investície do renovácii majú jasný ekonomický prínos

Na Slovensku sa prínosy spojené so znižovaním rizík vnútornej klímy dajú merať aj v peniazoch: do roku 2050 by sme vďaka vyššej produktivite v lepšie vetraných budovách a väčšiemu množstvu prirodzeného svetla mohli ušetriť 100 miliónov eur na výdavkoch na zdravotnú starostlivosť, 145 miliónov eur na zdraví a produktivite, 0,8 miliardy eur na školách a 1 miliardu eur na kanceláriách. To spolu predstavuje viac ako 2 miliardy eur!  Ak vezmeme do úvahy všetky členské štáty EÚ, tieto čísla predstavujú do roku 2050 úsporu 608 miliárd eur.

Popri ekonomických prínosoch vyplývajúcich z úspor v oblasti zdravotnej starostlivosti a zvýšenia produktivity je obrovským ekonomickým prínosom aj zlepšenie životnej pohody. Napríklad sa ukázalo, že zníženie rizika vystaveniu sa vlhkosti a plesniam a odstránenie nedostatku denného svetla v obytných budovách vedie k prínosom pre životnú pohodu, ktoré sú v krajinách EÚ vnímané ako ekvivalent k takmer 100 miliardám EUR ročne.

Štúdia tiež ukazuje, že ekonomické prínosy renovácií možno merať nielen v kontexte obytných nehnuteľností: zvýšenie prietoku vetrania v kanceláriách o 1 l/s má v súčasnosti čistú hodnotu úspor 65 miliónov eur, čo môže dosiahnuť 453 miliónov eur v prípade, že sa rýchlosť vetrania zvýši výraznejšie (7 l/s).

"Zdravé budovy môžu priniesť zmenu, ktorú Európa potrebuje: majú vplyv na viaceré oblasti, ako sú úspory energie, ochrana klímy, zlepšenie zdravia a produktivity a väčšia pohoda," povedal Zsolt Szabó, Market Director spoločnosti VELUX pre Českú republiku a Slovensko. "Zdravšie budovy nie sú len v záujme ich obyvateľov, ale znamenajú aj profit pre všetkých z ich vplyvu na národné a globálne hospodárstvo. Aj štátna pomoc, ktorú ponúka vláda na renovácie a ekologickejšie stavby, má citeľný vplyv na záujem o stav budov a jeho riešenie, z čoho môžeme ako spoločnosť profitovať."

Zobrazenia: 35

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby