Už jedenásty krát firma VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania organizuje súťaž Rodinný dom VELUX. Po jubilejnom desiatom ročníku, sa tento rok predstaví s novým dizajnom.

 

 

Aj tento rok majú prihlásení študenti za úlohu vytvoriť štúdiu dostatočne presvetleného rodinného domu s možnosťami efektívneho vetrania. Dostatok denného svetla i čerstvého vzduchu majú v prípade prihlásených projektov priniesť práve výrobky VELUX. Štúdia by mala spĺňať požiadavku na energeticky hospodárne riešenie budovy a zároveň zabezpečiť optimálne vnútorné prostredie, ktoré by viedlo ku zdravému a komfortnému bývaniu.

 

Odovzdaniu projektov podlieha registrácia študentov, ktorá trvá až do 15. marca 2019.

 

Sponzorský dar pre školu za najviac odovzdaných projektov

Okrem individuálnych výhier môže jedna zo zúčastnených škôl získať sponzorský dar v hodnote 300 eur. Tú získa škola, ktorá bude mať najvyšší počet odovzdaných súťažných prác v školskom kole. V desiatom ročníku sa o sponzorský dar delili Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave a Stredná odborná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši. Obidve školy odovzdali po 24 projektov.

 

Priebeh súťaže so známymi termínmi

Priebeh súťaže ostáva zachovaný podobne ako počas 10. ročníka. Do polovice mája prebehnú na školách interné školské kolá. Z nich môžu postúpiť do druhého (celoslovenského kola) maximálne tri návrhy z každej prihlásenej školy. Každá škola má tiež možnosť ohodnotiť dva ďalšie projekty tzv. divokou kartou a posunúť ich do celoštátneho kola.

 

V celoslovenskom kole zasadne odborná porota. Vyhodnotí súťažné práce a rozhodne o prvých troch miestach v kategórii Rodinný dom. Okrem hlavnej ceny môže udeliť aj zvláštne ocenenie.

 

Podobne ako počas predchádzajúcich ročníkov, aj tentokrát budú ma školy možnosť zúčastniť sa workshopov v Kompetenčnom centre VELUX v Brne. Témou workshopu je už tradične denné svetlo v budovách a študenti si budú môcť pozrieť ukážku montáže strešného okna do strešného plášťa.

Spätná väzba od odbornej poroty

Odbornú porotu vždy tvoria viacerí členovia: dvaja nezávislí odborníci z radov architektov, zástupca spoločnosti VELUX a zástupca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Celoštátne kolo je súčasne koncipované tak, aby po vyhlásení výsledkov mali študenti možnosť získať spätnú väzbu na svoju prácu od renomovaných architektov.

Výhry v súťaži

  1. cena: 400,- € + cena pre vedúceho práce
  2. cena: 250,- € + cena pre vedúceho práce
  3. cena: 150,- € + cena pre vedúceho práce

 

Zvláštne ocenenie: v celkovej hodnote 100,- €

 

Pri postupe do celoslovenského kola získa každý účastník, ktorý sa zaregistruje do kategórie Rodinný dom vecnú cenu v hodnote 40,- €. Stredná škola s najvyšším počtom odovzdaných súťažných prác v školskom kole získa sponzorský dar v hodnote 300,- €.

 

Ročník 2018/2019 – dôležité termíny

Registrácia účastníkov

do 15. marca 2019

Workshopy v Brne

jar 2019

Odovzdanie súťažných návrhov

do 17. mája 2019

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

20. jún 2019

 

Študenti sa do súťaže registrujú prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke spoločnosti VELUX. Registračný formulár nájdete TU.

 

Viac informácií o súťaži možno nájsť na webovej stránke spoločnosti VELUX a na Facebook stránke Rodinný dom VELUX.

Zobrazenia: 129

Komentáre k tomuto článku sú uzavreté

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby