Prečo tento názov pre bývanie? Žijeme v dobe kedy sa začína dosť intenzívne hovoriť o zmenách, ktorým sa asi nevyhneme. Zažívame úpadok tradičných hodnôt, stále častejšie sa vynárajú udalosti, ktoré naštrbujú vieru v autority, ktoré riadia naše životy. Prechádzame obdobím, kedy kríza strieda krízu, začali sme hypotekárnou, potom prišla finančná, hospodársku radšej nazývame miernejšie recesiou, už nám chýba len energetická a potravinová a dielo je hotové. Riešením na tieto krízy sú rozhodnutia, ktoré zatiaľ nepreukázali svoju správnosť a opodstatnenosť, ale to ukáže čas ktorý sa nimi kupuje.

Ako do toho celého kontextu zapadá bývanie? Ak by sme z vyššie citovaného zoznamu kríz a udalostí vyextrahovali ten najhorší negatívny scenár, tak dostaneme stav v ktorom na to aby sme bezpečne prežili potrebuje naša strecha nad hlavou zabezpečiť niekoľko životne dôležitých funkcií.

Energetická nezávislosť

Dnes už nie sú nedosiahnuteľné technológie, ktorými by bolo možné pokryť nároky na spotrebu energie domácnosti. Kombináciou napr. dieselgenerátoru a fotovoltaických panelov, prípadne iného alternatívneho zdroja energie je možné za prijateľné náklady zabezpečiť aby dom mohol fungovať aj v prípade prerušenia dodávok elektriny, či plynu z distribučnej siete. Pre uskutočniteľnosť takého systému je žiadúce zníženie energetických nárokov prevádzky jednak znížením potreby energie na kúrenie a vetranie, čo je jednoducho dosažiteľné uplatnením nízkoenergetického, ale vhodnejšie pasívneho štandardu výstavby a jednak obmedzením spotreby el. energie. To dosiahneme používaním kvalitných spotrebičov s nízkou spotrebou a inštalovaním inteligentného riadenia domu.

Ochrana pred extrémnymi klimatickými vplyvmi

To čo som v úvode zámerne neuviedol sú katastrofálne následky klimatických zmien, ktoré väčšina z nás má možnosť sledovať len v televíznych správach. Či už sú to víchrice a hurikány, pred ktorými sa dá relatívne ľahko chrániť vhodným návrhom budovy, alebo sú to záplavy a požiare, ktoré predstavujú väčšie riziko, ale aj tým sa dá aspoň čiastočne ubrániť vhodnou voľbou osadenia stavby. Nikto kto uvažuje o stavbe domu, nerozmýšľa, že by také niečo postretlo práve jeho, ale aj napriek štatistike, desaťtisíce ľudí aj na Slovensku zažilo ten pocit bezradnosti, keď sa cez ich obývačku prevalili hektolitre vody.

Bezpečnosť majetku a obyvateľov

Bohužiaľ téma, ktorá zvyšuje svoju frekvenciu v médiách aj keď tu je asi od počiatku ľudstva. Bezpečnosť môže mať viacero úrovní od požiadaviek a predstáv užívateľov domu. Počnúc jednoduchými zabezpečovacími zariadeniami ako sú zámky a bezpečnostné fólie na okná, cez sofistikované zabezpečovacie elektronické systémy prepojené s inteligentným riadením domu, až po zariadenia, ktoré spravia z domu nedobytnú pevnosť.

Potravinová sebestačnosť

Pre zabezpečenie tejto funkcie existujú dva dôvody. Ten prvý vychádza z extrémneho nazerania na situáciu pri akceptovaní myšlienky možnosti vzniku potravinovej krízy, prípadne nejakej krízy spoločnosti, kedy by vznikol problém dostupnosti potravín v dôsledku napr. hyperinflácie, alebo z iného dôvodu ako to už pár krát v minulosti naša civilizácia zažila. Druhým, menej extrémnym dôvodom by mohla byť potreba zmeny životosprávy na zdravú výživu, keďže sme svedkami, toho ako sa výrobcovia neštítia do potravín pridávať lepidlá, farby a iné „chutné“ ingrediencie. Riešenie potravinovej sebestačnosti, ak by sa nejednalo len o jednoduché uschovanie „nakúpených“ zásob, je problematika komplexnejšia a zasahuje už do iných kategórií, ako je bioagronómia, permakultúra, prípadne trvalá udržateľnosť, ekokomunity, ekosídla, a podobne.

Bezpečný dom musí samozrejme zabezpečovať aj štandardné požiadavky zdravého, komfortného a bezpečného miesta na život, tvorbu a odpočinok jeho obyvateľov, ako každý iný dobre navrhnutý a zhotovený dom v súčastnosti.

Ak by sme ale nevyextrahovali to najhoršie čo bolo v úvode spomenuté a svet by sa točil aj naďalej ako doposiaľ, ba možno aj lepšie, nebola by realizácia takéhoto domu márnou snahou, pretože by sme prispeli k zníženiu nárokov na spotrebu energií, ktoré sa vyrábajú hlavne z fosílnych palív, nehovoriac o tom, že by sme získali bezpečné útočisko pre nás a našu rodinu. Ak by sa nám ešte k tomu podarilo zmeniť životosprávu konzumom pre nás vhodných potravín, pomohli by sme nie len okolitému prostrediu, ale aj sami sebe.

Zobrazenia: 360

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby