Šiesty ročník projektu Študentská osobnosť Slovenska 2010 už pozná svojich víťazov

 

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Cieľom je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1., 2. alebo 3. stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských VŠ alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV.

Chceme študentov na slovenských vysokých školách motivovať k výnimočným výkonom, oceniť ich talent, múdrosť, cieľavedomosť a pomôcť otvoriť im dvere k možnostiam presadiť sa doma aj v zahraničí,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.

 

V tohtoročnom šiestom ročníku podujatia bolo vyhlásených 11 kategórií podľa jednotlivých študijných smerov. Dekani príslušných fakúlt VŠ alebo riaditelia vedeckých pracovísk  nominovali na ocenenie celkovo 71 prác študentov. Nominácie  posúdili garanti podujatia - špičkoví odborníci uznávaní doma aj v zahraničí. Víťazi každej kategórie získali vecné ceny a finančnú odmenu.

 

Top študentskou osobnosťou sa stala RNDr. Andrea Fedorková, PhD z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, víťazka  kategórie Prírodné vedy, chémia. Ocenenie si prevzala priamo z rúk prezidenta SR  Ivana Gašparoviča za prácu Príprava a charakterizácia nového katódového materiálu pre Li-ion batérie na báze polypyrol- FEPO4 (fosforečnan sodný).

 

Víťazi  jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2009/2010

1. Kategória Elektrotechnika, priemyselné technológie

Ing. Peter Tvarožek, Elektrotechnická fakulty Žilinskej univerzity

 

2. Kategória Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Stanislav Soják, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra jadrovej fyziky a techniky STU v Bratislave

 

3. Kategória Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

RNDr. Gabriel Horváth,  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky z Univerzity Komenského v Bratislave

 

4. Kategória Lekárske vedy, farmácia

Bc. Marek Psot, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity

 

5. Kategória Prírodné vedy, chémia

RNDr. Andrea Fedorková, PhD. , Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

6.Kategória Stavebníctvo, architektúra

Ing. Monika Michalková, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave (v minulom šk. roku získala titul PhD.)

 

7.Kategória Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Bc. Attila Tóth, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej Univerzity v Nitre

 

8. Kategória Filozofia, politológia, právo, teológia

Mgr. Ján Hlavinka, Historický ústav Slovenskej akadémie vied

 

9. Kategória Kultúra a umenie

Mgr. Art Ivana Slávikov,  Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

 

10. Kategória Ekonómia

Ing. Lucia Murínová rod. Tulejová, Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

 

11. Kategória Šport

Jakub Krako , Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Magdaléna Dobišová, riaditeľka odboru Kancelárie GR Skanska SK a.s.

Tel.: +421 902 963 666, magdalena.dobisova@skanska.sk, www.skanska.sk

Zobrazenia: 241

Komentár


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Komentár osoby Daniela Očipová o December 20, 2010 na 13:04

doplnim...

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby