Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., sa tento rok zúčastnil na obnove Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne. Spoločnosť dodala spolu 98 kusov slnečných kolektorov TS 300, ktoré sú namontované na streche bazénovej haly a slúžia na ohrev bazénu a prípravu teplej vody pre školu. Po vykonanej rekonštrukcii získala táto škola Energetický certifikát a bola zaradená do energetickej triedy A0 ako jedna z prvých, ak nie úplne prvá, na Slovensku. Podľa tohto certifikátu podiel energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje 17,4%. Informoval o tom Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU.

,,Naša spoločnosť sa zúčastnila jednej z prvých a zároveň najprogresívnejších rekonštrukcií školy do energetickej triedy A0 na Slovensku. Išlo o komplexnú architektonickú i energetickú obnovu celého objektu. Aktívne sme sa zapojili na jar v roku 2016, kedy sme sa zúčastnili spracovania projektovej dokumentácie obnovy Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne. V roku 2017 prebehlo verejné obstarávanie a následne sa mohli začať stavebné práce. Z energetického pohľadu je po vykurovaní najväčším spotrebičom plavecký bazén s rozmermi 25×12 m. Na ohrev bazénu a prípravu teplej vody sa na streche bazénovej haly namontovalo na pomocnej oceľovej konštrukcii celkom 98 kusov TS300. Tie sú rozdelené do 14 blokov po 7 ks. Kolektormi získané teplo sa využíva na ohrev TUV v dvoch zásobníkoch po 1000 litrov a na ohrev bazénovej vody. Doohrev zabezpečuje vlastná plynová kotolňa v areáli školy“, vysvetlil A.Gottas.

Doplnil, že samotný solárny systém bol nainštalovaný v jarných mesiacoch roku 2018 a do prevádzky bol uvedený začiatkom júla. THERMO|SOLAR dodal slnečné kolektory a k nim základné príslušenstvo zmluvnému montážnemu partnerovi, ktorý sa postaral o správnu inštaláciu solárneho systému. Po rekonštrukcii získala škola Energetický certifikát a bola zaradená do energetickej triedy A0, s podielom energie z obnoviteľných zdrojov 17,4%.

,,Táto zákazka potvrdila, že slnečné kolektory sú jedným z najefektívnejších obnoviteľných zdrojov energie a majú svoje miesto pri zvyšovaní energetických tried v rámci energetických certifikátov budov. Solárne systémy majú svoje miesto všade, kde sa pripravuje - ohrieva väčšie množstvo teplej vody. Veľkoplošné inštalácie slnečných kolektorov z THERMO|SOLARU spoľahlivo slúžia pri príprave teplej vody v nápravno- výchovnom ústave v Želiezovciach, v mliekarňach, hoteloch, na horách, ale aj na púšti pri odsoľovaní morskej vody v Ománe. V poslednom čase narástli počty inštalácií solárnych systémov firmy na bytových domoch aj v zahraničí, kde sa preukázalo, že sú pri správnom návrhu rentabilné aj bez podpory štátu. Návratnosť investície pri bytových domoch závisí od rôznych faktorov a spravidla sa pohybuje na úrovni približne 10 rokov. Medzi faktory, ktoré to ovplyvňujú, patrí množstvo spotrebovanej teplej vody,“ konštatoval A.Gottas.

Dodal, že slnečné kolektory sa používajú najmä na prípravu teplej vody, ale uvedená škola v Trenčíne, ale i ďalšie realizácie predovšetkým pri rodinných domoch ukazujú, že sa úspešne uplatnia aj pri podpore vykurovania alebo ohreve bazéna.

Solárny systém sa dá dimenzovať z rôznych hľadísk a záleží na mnohých faktoroch a obmedzeniach. Zdvojnásobenie počtu kolektorov sa automaticky nerovná zdvojnásobeniu solárnych ziskov, a tým pádom aj úspory. Zvyšovaním počtu kolektorov stúpa percento pokrytia energie zo slnka, ale klesá energetický zisk z jedného kolektora . Ekonomicky zmysluplné pokrytie ohrevu pitnej vody pomocou solárneho systému v bytovom dome je maximálne 50 - 60%.

THERMO|SOLAR zákazníkom na požiadanie pripraví kompletný návrh solárneho systému s predpokladaným ročným energetickým ziskom a očakávanou úsporou. Spravidla pripraví niekoľko variant (minimálna investícia, maximálny energetický zisk alebo tzv. zlatá stredná cesta – technicko/ekonomické optimum), z ktorých si zákazník podľa svojich možností vyberie. Firma vie na požiadanie zabezpečiť kompletný projekt na realizáciu solárneho systému vrátane výpočtu hydraulických pomerov, statického posúdenia a ďalších nevyhnutných dokumentov. Montáž solárneho systému zrealizuje pomocou niektorého zo zmluvných partnerov. Po dohode je možná realizácia aj priamo spoločnosťou.

THERMO|SOLAR na svoje kolektory a nosné konštrukcie poskytuje záruku 12 rokov, čo je najdlhšia záruka na európskom trhu. Na ostatné komponenty poskytuje záruku podľa záruk poskytovaných dodávateľmi, čo je spravidla 2 alebo 5 rokov. Ako referencia môžu poslúžiť najstaršie kolektory, ktoré fungujú k spokojnosti majiteľa už vyše 40 rokov. Spravidla sa návratnosť investície pohybuje na úrovni cca 10 rokov bez dotácií, ale je to individuálne.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

Zobrazenia: 136

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby