Pri výstavbe viacpodlažných budov je primárnou požiadavkou na stavebný materiál únosnosť muriva. Budovy na bývanie však zároveň musia vyhovovať aj prísnym tepelnotechnickým požiadavkám a byť trvalo udržateľné. Tieto predpoklady spĺňajú tehly Porotherm TB Profi.

„Tehly Porotherm TB Profi predstavujú spojenie dvoch materiálov vyrobených z prírodných surovín: tehál a minerálnej vlny. Špeciálne navrhnutá keramická tvarovka má v sebe zabudovaných niekoľko vrstiev hydrofobizovanej minerálnej vlny. Tým je tepelná izolácia chránená proti mechanickému a biologickému poškodeniu. Z  tehál Porotherm TB Profi je možné postaviť až 5-poschodový dom bez dodatočného zateplenia,“ hovorí Ing. Gabriel Szöllösi, produktový manažér spoločnosti Wienerberger.

Vynikajúce vlastnosti

Tehly Porotherm TB Profi sú určené pre omietané jednovrstvové obvodové nosné i nenosné murivo s vysokými nárokmi na tepelnú izoláciu. Zároveň vynikajú vysokou pevnosťou a výbornými zvukovoizolačnými vlastnosťami. „Spomenúť treba aj požiarnotechnické vlastnosti. Keramický tehlový črep a minerálna vlna sú nehorľavé materiály, preto sú zaradené do najvyššej triedy reakcie na oheň A1. Omietnuté murivo z týchto tehál dosahuje požiarnu odolnosť 90 minút,“ vyzdvihuje G. Szöllösi. Tehly tiež podporujú kvalitu vnútorného prostredia. Výborná akumulačná schopnosť tohto muriva umožňuje vytvárať účinnú bariéru proti náhlym teplotným zmenám v exteriéri.

Rýchla a jednoduchá výstavba

Tehly Porotherm TB Profi sú dostupné v dvoch základných formátoch 44 a 38 vrátane doplnkových polovičných tehál. Murovanie s nimi je rýchle a jednoduché. Možno ich murovať na maltu pre tenké škáry alebo na penu Porotherm Dryfix extra. Ložná škára hrúbky 1 mm zaručuje minimálnu spotrebu malty, a tým aj minimálne množstvo stavebnej vlhkosti v murive. Pálené tehly sú ideálnym podkladom pod omietku a sú i zárukou dlhej životnosti stavby.

Nové tehly Porotherm TB Profi majú v porovnaní s tehlami Porotherm T Profi vyššiu pevnosť, a preto sú vhodné aj na výstavbu viacpodlažných budov bez potreby zateplenia. (zdroj: Wienerberger)

Trvácne a udržateľné stavby

V stavebnom priemysle sa čoraz viac dostáva do popredia trvalá udržateľnosť, pretože výstavba a prevádzka budov vytvára až 40 % globálnych emisií CO2. Preto budovy, vrátane stavebných materiálov, zohrávajú dôležitú úlohu na ceste k uhlíkovej neutralite i trvalej udržateľnosti. Murované stavby z tehál v plnej miere spĺňajú požiadavky na trvalo udržateľnú výstavbu. Tehly sa vyrábajú z prírodných materiálov v mieste ťažby základnej suroviny, zároveň aj relatívne blízko k miestu použitia a neustále sa znižuje energetická náročnosť výroby. Overená životnosť tehlových stavieb je viac ako 100 rokov, čo znamená, že počiatočný dopad výrobného procesu na životné prostredie sa tým výrazne znižuje. Po doslúžení tehlových stavieb možno materiál muriva až z 95 % recyklovať.

Výstavba budov s tehlami Porotherm TB Profi vo formátoch 44 a 38 je rýchla a jednoduchá, vďaka možnosti murovania na maltu pre tenké škáry alebo na penu Porotherm Dryfix extra. (zdroj: Wienerberger)

Viac na www.wienerberger.sk.

Zobrazenia: 14

© 2022  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby