Medzinárodná odborná konferencia

Hlavná téma:

Inovácie v udržateľnej architektúre a výstavbe (novostavby, obnova, modernizáciaa rekonštrukcie)

10. apríl 2014 - Kongresová sála SLSP, Tomášikova ul. 48, Bratislava 3

V odvetví slovenskej architektúry a  stavebníctva prebieha výrazná transformácia. Pôvodné legislatívne normy a modely sú nahradzované novšími, inovatívnejšími, efektívnejšími a zodpovednejšími najmä  voči prírode a ľuďom samotným ale aj voči ekonomike. Tento trend možno označiť ako udržateľná výstavba.

V súčasnosti prebieha viacero legislatívnych zmien a pojem „udržateľné“ alebo „zelené“ budovy sa postupne dostáva do povedomia odbornej i laickej verejnosti.

 

Vydavateľstvo EUROSTAV organizuje konferenciu na túto tému od roku 2011. Tento rok sa bude konať už jej 4. ročník. Vydavateľstvo EUROSTAV sa dohodlo s SKGBC (Slovenská rada pre zelené budovy) na spolupráci pri organizovaní 4. ročníka konferencie pod oficiálnym názvom:

 

4. ročník EUROSTAV Conference  a  1. ročník konferencie SKGBC

 

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE

 

Termín konania: 10. apríl 2014

 

Miesto konania: kongresová sála SLSP, Tomášikova ul., Bratislava 3

 

 

Odborní garanti

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., Fakulta architektúry STU Bratislava

 

 

MOTTO KONFERENCIE

Stratégia udržateľnosti tvorivosť architekta a
projektanta neobmedzuje, patrí  k „novým" výzvam.

 

ZÁMER KONFERENCIE

Konferencia „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“ bude riešiť kľúčové otázky a trendy týkajúce sa udržateľných budov na Slovensku a v regióne strednej a východnej Európy. Chce osloviť projektantov, architektov, investorov ale aj firmy i jednotlivcov, ktorí sa chcú zapojiť do rozvoja udržateľnej architektúry a stavebníctva na Slovensku.

 

KONFERENCIA JE URČENÁ

všetkým účastníkom investičného procesu, od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, až po developerov a investorov.

 

CIELE KONFERENCIE

-          medzinárodná výmena skúseností,

-          prispieť k širšej osvete témy konferencie medzi odbornou verejnosťou,

-          zviditeľniť projekty udržateľnej architektúry, pripravované i realizované u nás

  aj v zahraničí,

-          poukázať najmä na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej 
  výsledkom má byť udržateľná architektúra,

-          vytvoriť priestor na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu 
  počas konferencie aj spoločenského večera.

 

Viac informácií o konferencii nájdete TU.

 

Slávnostné odovzdávanie ocenenia za výraznejší čin v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe sa koná v rámci spoločenského večera vždy po odbornej časti konferencie.

Vydavateľstvo EUROSTAV zriadilo Cenu časopisu EUROSTAV s názvom VISIO 2020 ako ocenenie za výraznejší čin v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe.

Redakcia časopisu EUROSTAV a redakčná rada časopisu v súvislosti s myšlienkou podporovať projekty, osvetu a vzdelávanie v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe na Slovensku zriadili  cenu VISIO 2020 ako cenu časopisu EUROSTAV, ktorou sa oceňuje každoročne  výrazný čin v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe na Slovensku. O Cene rozhoduje 3-členná odborná porota v zložení prof. Ing. arch. R. Špaček, Csc., prof. Ing. D. Petráš, PhD. a Ing. arch. D. Lalíková, CSc.

Viac informácií o Cene VISIO 2020 nájdete v štatúte ceny na www.vydavatelstvoeurostav.sk/konferencie.

Zobrazenia: 236

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby