Slovensko má už len dve prvenstvá. Najvyššiu priemernú aktivitu radónu v bytových stavbách v EU a OECD, 175 Bq/m3 a najvyššiu úmrtnosť na rakovinu pľúc v tej istej oblasti, v EU a OECD (mapa výskyt rakoviny pľúc ). Po vydaní marginalizačného zákona proti fajčiarom sme stratili prvenstvo v nefajčení. Mali sme len 19% fajčiarov a teraz doháňame Európu. O prvenstvo sa nám starajú najme užívatelia rodinných domov, trvalo obývaných je asi 850 tisíc s priemernou aktivitou okolo  240 Bq/m3. V rodinných domoch žije 49% obyvateľov Slovenska. Za referenčnou úrovňou 300 Bq/m3 ich je asi 30 percent. To ale neznamená že pod referenčnou úrovňou je všetko v poriadku. Referenčná úroveň nie je totiž limit, predel medzi bezpečným a nebezpečným ale horná hranica optimalizácie, lebo radón  je nebezpečný vždy. Objemové aktivity radónu majú byť optimalizované na úroveň tak nízku, ako ide za rozumné náklady dosiahnuť. V našich podmienka sa v rodinných domoch môžu za optimalizované považovať objemové aktivity radónu nižšie ako 100 Bq/m3. Prvým krokom optimalizácie rizika z radónu je dlhodobé, monitorovacie meranie radónu integrálnymi dozimetrami v trvaní najmenej 90 dní. Nakoľko monitorovaciu dlhodobú dozimetriu radónu na Slovensku nikto neprevádzkuje, ZRRR uzavrelo zmluvu s Českým Štátnym ústavom chemickej, jadrovej a biologickej ochrany, ktorý touto službou podporuje český radónový program už 30 rokov, o dodávaní dozimetrov RAMARN pre potreby Slovenskej verejnosti. Cena za použitie 1 dozimetra bola vykalkulovaná na 15 €. Monitorovaní podliehajú najužívanejšie obytné miestnosti na stavebne 1. podlaží domu, to je obývacie kuchyne, obývačky, detské izby, spálne. O dozimetre RAMARN si môžete požiadať prostredníctvom prihlášky do programu Sebaobrana pred rakovinou pľúc z radónu v obydliach, ktorá je v prílohe 1. Prihl%C3%A1%C5%A1ka%20RAMARN.docx Monitorovací plána a návod na použitie dozimetrov RAMARN v prílohe 2.z%C3%A1znam%20monitorovania%20n%C3%A1vod.doc .Ďalšie informácie o programu Sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach sú na stránke ZRRR https://sites.google.com/site/zdruzeniepreregulaciurizikazrn/home/o...  ZRRR tu je pre stavebníkov a užívateľov domov na bývanie. 

Zobrazenia: 422

Komentár

Komentár osoby Petr Škrabálek ,predseda ZRRR o Október 26, 2020 na 21:27
Zásadné zdroje radónu v dome sú len dva. Základové pôdy, z ktorých nespojitosťami vodorovných plošných základových konštrukcií (pukliny, trhliny, zlomy, obvodové špáry okolo potrubí a káblov) preniká malé množstvo pôdneho plynu s vysokou koncentráciou aktivity radónu do interiéru. Môže vytvoriť koncentrácie aktivity stovky, až jednotky tisíc Bq/m3. Doteraz najvyššia zistená aktivita v užívanom dome 3 600 Bq/m3. Stavebné konštrukcie z nerastných materiálov, sú podružný zdroj radónu v budovách, ktorý je schopný vyprodukovať pri koeficientu ventilácie n=0,3 koncentrácie aktivity radónu v intervale 20 -50 Bq/m3.
Radón sa vyskytuje i v činžiakoch. Koncentrácie aktivít sú významne nižšie ako v RD ale i tam stojí za to radón merať a optimalizovať. Optimálna hodnota by mala ležať pod 50 Bq/m3. Regulácia ventiláciou.

REMESELNÍK
Komentár osoby Bohumír Novák o Október 9, 2020 na 20:44

Zdravím..Len taká malá otázka. Ten radón sa vyskytuje v domoch s akého dôvodu? Napríklad z materiálov s ktorých sú domy postavené,alebo aký je iní dôvod? V činžovných domoch sa nevyskytuje,Ďakujem...

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby