1000+1 rad je príručka mladým stavebníkom z čias, kedy sa stavalo z tehál a kamenia a všetko sa riadne spájalo vápnocementovou maltou alebo odlievalo z betónu. V súčasnom stavebníctve je takmer nepoužiteľná. Tak ako zastarali materiály a postupy opísané v tej knižke, tak zastarali za uplynulých 25 rokov postupy a názory na materiály radiačnej ochrany stavieb pred prenikaním radónu z podložia do interiérov. A nie iba to, zmenili sa kritéria, lebo moderné výskumné metódy ukázali, že riziko z radónu v obydliach je o veľa väčšie, ako sme si predstavovali, keď sme vychádzali z baníckych epidemiologických štúdií. Zmenil sa i prístup k ochrane ľudí pred žiarením. To všetko malo vplyv na radiačnú ochranu pred radónom v budovách.

Materiály

Nopová fólia už sa nepovažuje za protiradónovú izoláciu ale je vhodným strateným debnením na vytvorenie odvetrávaného nadplatňového priestoru.

Asfaltové pásy z oxidovaného asfaltu sa neodporúčajú ako protiradónová izolácia, lebo sa lámu už pri teplotách okolo 10°C.

Asfaltové pásy s kovovou (Al) vložkou sa neodporúčajú ako protiradónová izolácia, lebo kovová vložka sa trhá už pri malej deformácii.

Naopak za super materiál sú považované asfaltové pásy s asfaltom modifikovaným butadién styrénovým kaučukom, lebo sú do značnej miery elastické.

Postupy radiačnej ochrany

Hlavným princípom radiačnej ochrany, pri zachovaní ostatných pravidiel, sa stala optimalizácia rizika. To znamená, že je určená horná medza, nad ktorou nemá expozícia človeka existovať, a od tejto referenčnej úrovne sa vykonáva smerom dole optimalizácia rizika. Cieľom je dosiahnuť najlepšie podmienky za rozumnú cenu. V Slovenských podmienkach by projektovaná reziduálna aktivita radónu nemala prekročiť 100 Bq/m3.

Zobrazenia: 112

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby