Rekonštrukcia a výmena pôvodného odvetrávacieho systému na vetracích šachtách stupačiek.,

Pri rekonštrukci boli použité:

Ventilačné turbíny VENTILA 20“/500mm s nastaviteľným krkom a štvorcovou základňou. Záruka 15rokov.

Stav pred realizáciou

Pôvodné elektrické odsávacie zariadenie na 13 podlažnom bytovom dome v Dolnom Kubíne už vypovedalo službu dávno pred tým než sa začalo s rekonštrukciou. Samotná rekonštrukcia pozostávala okrem iného aj z obnovy a zateplenia strešného plášťa, vetracích šácht a výduchov.

Navrhnutá rekonštrukcia

Na základe našich skúseností, a výpočtov bola vzhľadom k výške budovy a počtu bytových jednotiek navrhnutá ventilačná turbína VENTILA VIV 20"/500mm v počte 5ks. Čiže na každú vetraciu šachtu minimálne jedna samočinná ventilačná turbína.

Realizácia

Samotná realizácia spočívala v odstránení pôvodných zariadení, príprave podkladu spolu so zateplením a zaizolovaním zbernej šachty. Po osadení a ukotvení základne a nastaviteľného krku sa celá základňa s časťou krku zaizolovala v tomto prípade detailovou PVC hydroizoláciou. Po centrovaní a zafixovaní nastaviteľného hrdla nasledovala inštalácia samotných rotačných hlavíc VENTILA.

Výsledok:

Ventilačné turbíny VENTILA VIV fungujú bez pohonu elektrickou energiou. Svoj sací výkon získavajú rotáciou dosiahnutou pomocou prúdenia vetra. Čím je prúdenie vetra silnejšie a zároveň aj otáčky turbíny, aj výkon turbíny sa zvyšuje. V prípade bezvetria alebo potreby vyššieho výkonu je možné sací výkon turbín zvýšiť nainštalovaním a zapnutím vkladaných pomocných ventilátorov VENTILA VPV. Vhodne zvolenou technológiou a profesionálnou inštaláciou získala budova dobre odvetranú sústavu stúpačkových šachiet, čo v konečnom dôsledku znamená, menej vlhkosti, plesni, mikroorganizmov, zápachu a viac čerstvého vzduchu a komfortu bývania.

Technický list VENTILA VIV

www.forbuild.sk

info@forbuild.sk

+421 910 444 008

Zobrazenia: 87

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby