(BIG BIM for the conceptual architect)

Bjarke Ingels Group

Špecifická štruktúra architektonickej praxe je, okrem iného, určená veľkosťou firmy, jej zameraním na lokálnu alebo medzinárodnú tvorbu, zameraním hlavnej činnosti na renovácie, územné plánovanie alebo nové budovy.

Značné rozdiely tiež súvisia s osobným prístupom architekta, či už je koncepčný, praktický alebo zameraný na detail.

BIG – Bjarke Ingels Group – je silná medzinárodná spoločnosť, zameraná na konceptuálnu architektúru. Svoje sídla má v Kodani a New Yorku. V uplynulých rokoch si získal BIG celosvetové uznanie  za niekoľko architektonických úspechov. Napríklad ocenený “8House” v Kodani, dánsky pavilón na Shanghai World Expo,  projekt veže “West 57” blízko rieky Hudson v Manhattane, ktorá spája dánsku kvalitu s americkou vznešenosťou. Nie je preto prekvaním, že si Bjarke Ingels a BIG v architektonických kruhoch užívajú status hviezd.

“Koncept a dokumentácia sú dnes dva odlišné svety  Našim cieľom je spraviť z ArchiCADu nástroj na zlúčenie týchto rozdielnych pojmov do jedného, kohézneho postupu”

Jakob Andreassen, BIM manažér BIG

Spolu so zvyškom stavebného priemyslu vymenil BIG v posledných rokoch tradičné 2D a 3D nástroje za moderný BIM softvér. Ateliér je silne závislý na slobode navrhovania bez obmedzení a na schopnosti súčasne navrhovať aj vizualizovať. Kvôli parametrickému programovaniu je nepostrádateľnou súčasťou ateliéru Rhino 3D a Grasshopper. Mnohé najkreatívnejšie dánske architektonické ateliéry sa tiež rozhodli pre tieto nástroje.

ArchiCAD pred Revitom

Jakob Andreassen je BIM manažér v BIG-u a je zodpovedný za prepojenie vývoja konceptov a fázy tvorby dokumentácie. Dokumentácia je stále v centre pozornosti. “Koncept a dokumentácia sú dnes dva odlišné svety  Našim cieľom je spraviť z ArchiCADu nástroj na zlúčenie týchto rozdielnych pojmov do jedného, kohézneho postupu” vysvetľuje Jakob Andreassen.

Z rôznych príčin nebola implementácia BIM systému v BIG celkom bezproblémová. Architekti pociťovali, že vybraný BIM software - Revit, je príliš reštriktívny a nekompatibilný so skicovaním. Tiež si uvedomili, že je náročné  vytvoriť pracovné postupy a podporovať prepojenie medzi Rhinom a Revitom.

S cieľom čo najlepšieho využitia zjavných výhod BIM, sa Kodaňský ateliér BIG pre nové projekty rozhodol nahradiť Revit ArchiCADom. ArchiCAD je flexibilnejší BIM nástroj, vyvynutý architektami pre architektov, zameriava sa na grafickú prezentáciu a ponúka vstavanú knižnicu všeobecných stavebných prvkov. Vo výsledku je pre BIG podstatne rýchlejšie používať  ako nástroj na tvorbu dokumentácie práve ArchiCAD.

Zároveň došlo v BIG k zmene ponímania BIM nástrojov. Jakob Andreassen si už myslí, že spoľahnutie sa na jediný nástroj je najlepší spôsob, ako sa vysporiadať s rozdielnymi fázami architektonického navrhovania.  “Pred štyrmi rokmi sme si mysleli, že každý by mal používať jednu BIM aplikáciu. Teraz sme presvedčení, že nasadenie niekoľkých špecializovaných nástrojov, každý zameraný na čiastkové úlohy, je najlepším spôsobom poňatia veci.” ArchiCAD bol projektovaný pre architektov, ale pri tvorbe modelu môže byť prepojený s inými programami používanými profesistami.

Implementácia ArchiCADu

Aby bolo zaistené, že investície do BIM nepoputujú do krabíc od softvéru uložených v regáloch a zamestnanci sa nezúčastňujú kurzov, ktoré nebudú nikdy využívať v praxi,  BIG spojil svoje sily s BIM Equity a vytvoril stratégiu implementácie BIM vo forme série špecifických pilotných projektov. Čo znamená, že BIM Equity trénuje projektantský tím pre každý projekt pred začatím dokumentačnej fázy. V prvých mesiacoch si firma zapožičala softvérové licencie zadarmo, zatiaľčo BIM Equity poskytovala podporu zamestnancom. Po ukončení pilotnej verzie sa firma rozhodla investovať do kúpy licencií. Týmto spôsobom si BIG môže byť istý, že si nevybrali nesprávny softvér alebo nezakúpili priveľa licencií. Zároveň sa uistili, že BIM zlepší pracovné procesy už od prvého dňa.

Prvý pilotný projekt

BIG navrhoval štyri projekty v Dánsku v Revite a teraz pracujú na štyroch projektoch využívajúc ArchiCAD.  Prvý pilotný projekt v ArchiCADe je návrh obytnej budovy v Kodanskej mestskej časti DONG – na mnohých úrovniach je to neobvyklá úloha.  Kladie si za cieľ podporiť silnú dizajnovú koncepciu v tvare obytných boxov naskladaných na sebe – jasný nekonvenčný prístup. Päť poschodí  je tvorených prefabrikovanými drevenými prvkami. Každý byt bude mať jeden a viac balkónov a veľké presklené steny – je to ďalšie veľmi individuálne architektonické riešenie z dielne BIG.

Kombinácia drevených komponentov a delených podlaží pre každý obytný box znamená, že je náročné rozoznať  prepojenia v budove a nosná konštrukcia je menej evidentná. Od začiatku tu bola požiadavka na úzku spoluprácu medzi architektmi a inžiniermi, tak ako to je v MOE – Spoločnosti dánskych inžinierov. Nevyhnutná kooperácia s konzultantmi spolu s komplikovanosťou konštrukcie robia z BIM ideálny nástroj na programovanie tohto špecifického typu konštrukcie. Prenos všetkých návrhov a dokumentácie do BIM v ArchiCADe je dlhdobý cieľ ateliéru BIG.

Jakob Andreassen už zistil, že architekti ovládajú ArchiCAD oveľa ľahšie ako Revit a to robí prácu v BIM jednoduchšou. BIG vidí BIM softvér ako sľubný prostriedok na zhromažďovanie všetkých informácií o projekte a uľahčuje tak sústredenie sa na architektúru budúcich projektov BIG.

BIG – Bjarke Ingels Group – je silná medzinárodná firma zameraná na konceptuálnu architektúru. Svoje sídlo má v Kodani a New Yorku. V uplynulých rokoch si získal BIG celosvetové uznanie  za niekoľko architektonických úspechov. Napríklad ocenený “8House” v Kodani, dánsky pavilón na Expe v Šanghai,  projekt veže “West 57” blízko rieky Hudson v Manhattane, ktorá spája dánsku kvalitu s americkou vznešenosťou. Nie je preto prekvaním, že si Bjarke Ingels a BIG v architektonických kruhoch užívajú status hviezd. (www.big.dk)

BIM Equity - je spoločnosť zaoberajúca sa tvorbou BIM pre dánsky stavebný priemysel. Členmi sú BIM nadšenci, ktorý majú svoj background v architektúre a stavebnom priemysle. BIM Equity umožňuje dánskym konzultantom, dodávateľom a staviteľom zvážiť BIM ako pracovnú metódu, ktorá podporí ich schopnosti, efektivitu a tým aj zisky. Spoločnosť má potrebné skúsenosti a nástroje, poskytuje poradenstvo, implementuje a dodáva technológie a servis pri všetkých fázach projektovania.

GRAPHISOFT® podnietil BIM revolúciu v 1984 s programom ArchiCAD®, prvým BIM softvérom pre architektov. GRAFISOFT naďalej vedie v oblasti inovatívnych riešení, ako je napr. revolučný BIMcloud®, celosvetovo prvé real-time BIM prostredie na spoluprácu, EcoDesigner® STAR, celosvetovo prvé plne BIM-integrované riešenie “zeleného” navrhovania a BIMx® popredná mobilná aplikácia na BIM vizualizovanie. GRAFISOFT je od akvizície v roku 2007 súčasťou  Nemetschek Group.

CAD EXPERT s.r.o. je oficiálnym distribútorom ArchiCADu na Slovensku.

Zobrazenia: 567

Komentáre k tomuto článku sú uzavreté

© 2022  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby