Ponúkame Vám pohľad na maketách na rôzne spôsoby riešenia klampiarskych detailov pri falcovaných strechách. Postup realizácie je rôzny a každý klampiar musí vedieť, akým spôsobom si želá jednotlivé detaily vypracovať. Následne je na zodpovednosti klampiara zrealizovať to tak, aby bola strecha funkčná, vodotesná a najmä estetická.

Ak ste investor vyžadujte od klampiara, aby vám názorne ukázal, ako bude realizovať jednotlivé detaily. Môžete sa držať nasledovnej osnovy:

  • detail pri odkvape
  • detail pri hrebeni
  • spôsob oplechovania záveterných líšt
  • spôsob oplechovania odkvapových ríms
  • oplechovanie úžľabia
  • oplechovanie komína
  • oplechovanie strešného okna
  • oplechovanie vikierov
  • spôsob oplechovania fasády

Detail pri hrebeni falcovanej strechy

Detail odvetrania fasády

Detail fasády z falcovaného plechu

Detail pri hrebeni

Detail pri odkvape

Kotvenie sneholamu

Pohľad na záveternú lištu

Oplechovanie odkvapovej rímsy

Odvetranie pri hrebeni

Oplechovanie záveternej lišty

Bočný pohľad na falcovanú strechu

Záveterná lišta – hrebeň falcovanej strechy

Klampiari musia mať rôzne typy náradia, aby mohli takéto práce realizovať.

Mnohé z nich si môžete pozrieť aj na našej stránke v sekcii klampiarske náradie.

Ďalšie informácie sú na www.marcus.sk alebo na tel.: +421 907 565 301

Zobrazenia: 1019

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby