Čoraz dynamickejšie prostredie na trhu núti firmy reagovať rýchlejšie a flexibilnejšie. Spoločnosti tak pocítili zvyšujúci sa tlak, čo spôsobilo zvýšenie prevádzkových nákladov. Vo vysokokonkurenčnom prostredí je potrebné ponúknuť čo najviac tovaru v čo najkratšom čase. Neschopnosť flexibilne reagovať na ponuky trhu môže stát spoločnosť jej existenciu. Ak sa však chcete stať silným konkurentom vo vašom segmente, investujte do intralogistiky. 

Zdroj: Bigstock.com

Čo vlastne označuje pojem intralogistika? Termín je často spojený najmä s manipulačnou technikou, ale v súčasnosti zasahuje viaceré segmenty služieb či produktov. Hovorí o efektívnom fungovaní spoločnosti ako celku. Sú jednotlivé vnútorné procesy správne nastavené? Ak áno, chod prevádzky by mal byť jasný a plynulý, bez akéhokoľvek zaváhania. Aj tie najmenšie prekážky, ako veľkosť skladu, jeho architektonické riešenie či nedostatok úložného priestoru, môžu v konečnom dôsledku vyústiť do straty ziskov a poklesu klientov. 

Ako si vybrať firmu pre nastavenie intralogistiky? 

Problémom je, že mnohé spoločnosti pracujúce v oblasti intralogistiky ponúkajú všeobecné riešenia. Jedno riešenie však nie je možné aplikovať globálne na všetky prevádzky či sklady. Dôležité je preto nájsť partnera, ktorý objektívne zhodnotí stav spoločnosti, navrhne konkrétnu stratégiu a riešenia pre váš biznis. Vyberajte si spoločnosti, ktoré vám poskytnú riešenia na mieru.

Zdroj: Bigstock.com

Aký je proces nastavenia intralogistiky?

Súčasťou riešenia sú pravidelné stretnutia, na základe ktorých sa analyzujú dostupné informácie o aktuálnom fungovaní spoločnosti, kedy sa vyhodnotí celkový cyklus fungovania vašej firmy. Analýza ukáže aj špecifiká vášho segmentu a firmy, ktoré je možné ďalej rozvíjať a spraviť zo slabiny vašu konkurenčnú výhodu. Po kompletnej analýze sa stanovia tzv. KPI, teda kľúčové ukazovatele výkonnosti. Na ich základe budete vedieť vyhodnotiť, či nová stratégia spoločnosti pomohla alebo nie. 

Medzi prvé kroky k lepšej intralogistike patrí efektívne navrhnutie regálových systémov. Je dôležité presne zhodnotiť stav skladov a ponúknuť čo najefektívnejšie riešenie regálových systémov. Potrebujete konzolový regál, drive-in alebo posuvný regál? Všetko závisí od charakteru vašej práce. Princíp je rovnaký ako pri interiérovom dizajne, kde dizajnér navrhne nielen pekné, ale najmä efektívne riešenia úložného priestoru, ktorý vám uľahčí pohyb v domácnosti. 

Zdroj: Bigstock.com

Manipulačná technika ako základ intralogistiky

Po správnom nastavení skladu je dôležité zabezpečiť techniku, ktorá bude vaším pomocníkom. Najmodernejšie systémové vozíky sa prispôsobia aj skladom s tesnými uličkami, či príliš vysokým regálom. Manipulačná technika by vám mala po krátkej dobe priniesť benefity v podobne úspory. 

Následne je potrebné všetky zmeny a opatrenia otestovať. Funguje spoločnosť efektívnejšie? Je nutné zasiahnuť a nastaviť alternatívnu stratégiu? Testovaním je možné odhaliť všetky chyby systému a ponúknuť kvalitnejšie riešenie. Proces prebieha v krátkodobom ale i dlhodobom horizonte. Je potrebné brať do úvahy, že intralogistika je živý proces, ktorý sa neustále vyvíja. 

Ak je interná logistika firmy a skladu nastavená správne, odrazí sa to aj na vašej peňaženke. Počiatočná investícia do zmien, ktoré aplikujete s vašim partnerom sa vráti v podobe efektívnejšej a rýchlejšej práce. 
Zobrazenia: 72

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby